Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Kumotta YP_010649409.1
Arthrobacter phage MargaretKali YP_010649484.1
Arthrobacter phage Sarge YP_010649555.1
Arthrobacter phage Shoya YP_010649621.1
Arthrobacter phage vB_ArS-ArV2 YP_009022085.1
Gordonia phage Fryberger YP_009807585.1
Gordonia phage Lucky10 YP_009304260.1
Gordonia phage Ronaldo YP_009807732.1
Mycobacterium phage Adephagia YP_009952247.1
Mycobacterium phage Adonis YP_009952341.1
Mycobacterium phage AlishaPH YP_009952436.1
Mycobacterium phage Amelie YP_009952521.1
Mycobacterium phage Amgine YP_009951773.1
Mycobacterium phage Aminay YP_009950155.1
Mycobacterium phage Amohnition YP_009951870.1
Mycobacterium phage Anaya YP_009614027.1
Mycobacterium phage Angel YP_002941859.1
Mycobacterium phage Angelica YP_003856885.1
Mycobacterium phage Antsirabe YP_010051541.1
Mycobacterium phage Apocalypse YP_009952601.1
Mycobacterium phage Avocado YP_010051473.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009018986.1
Mycobacterium phage Beezoo YP_009952699.1
Mycobacterium phage Bella96 YP_009952798.1
Mycobacterium phage Bryler YP_009951285.1
Mycobacterium phage Cambiare YP_009209484.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409198.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215607.1
Mycobacterium phage Chris YP_009952894.1
Mycobacterium phage Collard YP_009950623.1
Mycobacterium phage Corndog NP_817882.1
Mycobacterium phage CrimD YP_003856979.1
Mycobacterium phage Curiosium YP_009952996.1
Mycobacterium phage DarthP YP_009951964.1
Mycobacterium phage Dylan YP_008530593.1
Mycobacterium phage Ekdilam YP_009952057.1
Mycobacterium phage Ellie YP_009952149.1
Mycobacterium phage Enkosi YP_009211088.1
Mycobacterium phage Eponine YP_009950349.1
Mycobacterium phage Findley YP_009951089.1
Mycobacterium phage Fionnbharth YP_009150873.1
Mycobacterium phage Firecracker YP_009014393.1
Mycobacterium phage FlagStaff YP_009204192.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282250.1
Mycobacterium phage Grizzly YP_010051411.1
Mycobacterium phage Halo YP_655518.1
Mycobacterium phage Henu3 YP_009950338.1
Mycobacterium phage Hurricane YP_009951676.1
Mycobacterium phage JAWS YP_009638000.1
Mycobacterium phage Jolie2 YP_009009658.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125758.1
Mycobacterium phage KiSi YP_009953097.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212750.1
Mycobacterium phage Krueger YP_009951378.1
Mycobacterium phage Larva YP_009016368.1
Mycobacterium phage LastHope YP_009953201.1
Mycobacterium phage LaterM YP_009953303.1
Mycobacterium phage Lemuria YP_010051671.1
Mycobacterium phage Leo YP_008129756.1
Mycobacterium phage Leston YP_009950717.1
Mycobacterium phage Liefie YP_009013730.1
Mycobacterium phage LilSpotty YP_010754790.1
Mycobacterium phage MacnCheese YP_009638565.1
Mycobacterium phage MarkPhew YP_009953397.1
Mycobacterium phage Marshawn YP_009953501.1
Mycobacterium phage Mercurio YP_010051608.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125477.1
Mycobacterium phage MooMoo YP_009963602.1
Mycobacterium phage MOOREtheMARYer YP_009198038.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195249.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215510.1
Mycobacterium phage Nibb YP_009953594.1
Mycobacterium Phage Niklas YP_009953697.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043606.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201637.1
Mycobacterium phage Paito YP_010051218.1
Mycobacterium phage Paola YP_009950811.1
Mycobacterium phage Patt YP_009950539.1
Mycobacterium phage Pinnie YP_010051737.1
Mycobacterium phage Pixie YP_009637344.1
Mycobacterium phage Prithvi YP_009953794.1
Mycobacterium phage Rabbs YP_010051346.1
Mycobacterium phage Rando14 YP_009950903.1
Mycobacterium phage Ryadel YP_010097522.1
Mycobacterium phage Shandong1 YP_009951476.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202637.1
Mycobacterium phage SirPhilip YP_009953890.1
Mycobacterium phage Sneeze YP_009290203.1
Mycobacterium phage Taheera YP_010051286.1
Mycobacterium phage Taquito YP_009950443.1
Mycobacterium phage Thyatira YP_009950994.1
Mycobacterium phage TM4 NP_569739.1
Mycobacterium phage Unicorn YP_009951185.1
Mycobacterium phage Urkel YP_009953988.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002657.1
Mycobacterium phage Ximenita YP_009951574.1
Mycobacterium phage Yuna YP_009954085.1
Mycobacterium phage Yunkel11 YP_009954184.1
Mycobacterium phage Zavala YP_009954284.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032397.1
Propionibacterium phage B22 YP_009596805.1
Propionibacterium phage Doucette YP_009596923.1
Propionibacterium phage E6 YP_009596984.1
Propionibacterium phage G4 YP_009597044.1
Rhodococcus phage REQ2 YP_005087045.1
Rhodococcus phage Sleepyhead YP_009848215.1
Rothia phage Spartoi YP_010755477.1