Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Dompiswa phage TSP7_1 (bird metagenome) YP_010356354.1
Dompiswa phage TSP7_1 (bird metagenome) YP_010356355.1
Edwardsiella phage eiAU YP_009613876.1
Edwardsiella phage eiAU-183 YP_009004673.1
Enterobacter phage phiEap-2 YP_009191401.1
Escherichia phage 26 YP_010749291.1
Escherichia phage alia YP_009985254.1
Escherichia phage anhysbys YP_009985495.1
Escherichia phage anhysbys YP_009985494.1
Escherichia phage B2 YP_010741424.1
Escherichia phage BF9 YP_010742215.1
Escherichia phage bob YP_010741545.1
Escherichia phage CEC_Kaz_2018 YP_010741489.1
Escherichia phage EC115 YP_010742038.1
Escherichia phage EK99P-1 YP_009055325.1
Escherichia phage Envy YP_009288182.1
Escherichia phage ESCO13 YP_009786507.1
Escherichia phage ESCO13 YP_009786508.1
Escherichia phage ESCO5 YP_009787035.1
Escherichia phage ESCO5 YP_009787034.1
Escherichia phage GeorgBuechner YP_010741220.1
Escherichia phage Gluttony YP_009291436.1
Escherichia phage Gluttony_ev152 YP_010742445.1
Escherichia phage HK578 YP_007112650.1
Escherichia phage jat YP_010741775.1
Escherichia phage JL1 YP_006990405.1
Escherichia phage JLBYU37 YP_010740465.1
Escherichia phage JLBYU60 YP_010740333.1
Escherichia phage K1G YP_009168821.1
Escherichia phage K1H YP_009168871.1
Escherichia phage K1ind1 YP_009597317.1
Escherichia phage KarlBarth YP_010740642.1
Escherichia phage mckay YP_010741554.1
Escherichia phage Mt1B1_P17 YP_009987161.1
Escherichia phage Mt1B1_P17 YP_009987162.1
Escherichia phage muut YP_009985712.1
Escherichia phage nepoznato YP_009985949.1
Escherichia phage nepoznato YP_009985950.1
Escherichia phage nieznany YP_009986202.1
Escherichia phage nieznany YP_009986203.1
Escherichia phage NTEC3 YP_010749178.1
Escherichia phage Oekolampad YP_010742586.1
Escherichia phage PaulFeyerabend YP_010741284.1
Escherichia phage PC2 YP_010742535.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348428.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348429.1
Escherichia phage phi92 YP_009012355.1
Escherichia phage rolling YP_010740554.1
Escherichia phage SECphi18 YP_010844228.1
Escherichia phage slur05 YP_009208135.1
Escherichia phage SSL-2009a YP_002720052.1
Escherichia phage SZH-1 YP_010749239.1
Escherichia phage TheodorHerzl YP_010740974.1
Escherichia phage tuntematon YP_009986629.1
Escherichia phage tuntematon YP_009986628.1
Escherichia phage UAE_MI-01 YP_010741648.1
Escherichia phage ukendt YP_009986780.1
Escherichia phage ukendt YP_009986781.1
Escherichia phage vB_EcoD_Opt212 YP_010740489.1
Escherichia phage vB_EcoD_Over9000 YP_010741975.1
Escherichia phage vB_EcoD_Pubbukkers YP_010741349.1
Escherichia phage vB_EcoD_Teewinot YP_010740394.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro121c4YLVW YP_009984997.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro121c4YLVW YP_009984998.1
Escherichia phage vB_EcoM_PHB05 YP_009984390.1
Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser YP_009823710.1
Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser YP_009823711.1
Escherichia phage vB_EcoS-101114BS4 YP_010740916.1
Escherichia phage vB_EcoS-22664BS2 YP_010749643.1
Escherichia phage vB_EcoS-CHD5UKE2 YP_010740761.1
Escherichia phage VB_EcoS-Golestan YP_009620125.1
Escherichia phage vB_EcoS-phiEc3 YP_010749545.1
Escherichia phage vB_EcoS-Ro145c2YLVW YP_010749493.1
Escherichia phage vB_EcoS_011D5 YP_010742307.1
Escherichia phage vb_EcoS_bov22_1 YP_010742258.1
Escherichia phage vB_EcoS_fFiEco02 YP_010749027.1
Escherichia phage vB_EcoS_fFiEco03 YP_010748948.1
Escherichia phage vB_EcoS_fPoEco01 YP_010749101.1
Escherichia phage vB_EcoS_L-h 1M YP_010742372.1
Escherichia phage vB_EcoS_PNS1 YP_010741016.1
Escherichia phage vB_EcoS_PTXU06 YP_010741106.1
Escherichia phage vB_EcoS_Sponge YP_010742085.1
Escherichia phage vB_EcoS_WF5505 YP_010740847.1
Escherichia phage vB_EcoS_WFI YP_010740716.1
Escherichia phage vB_EcoS_XY1 YP_010749728.1
Escherichia phage vB_EcoS_Zar3M YP_010741169.1
Escherichia phage vB_Eco_Maverick YP_010741840.1
Escherichia phage vB_vPM_PD06 YP_009984815.1
Escherichia phage VEcB YP_009987231.1
Escherichia phage welsh YP_010741900.1
Escherichia phage YD-2008.s YP_009152298.1
Escherichia phage ZCEC10 YP_010741753.1
Escherichia phage ZCEC5 YP_010749412.1
Escherichia virus fEg-Eco19 YP_010748891.1
Klebsiella phage BUCT_47333 YP_010683780.1
Klebsiella phage BUCT_49532 YP_010683705.1
Klebsiella phage Geezett YP_010683937.1
Klebsiella phage VLCpiS11a YP_010582668.1
Klebsiella phage ZCKP1 YP_009803294.1
Raoultella phage RP180 YP_009821876.1
Salmonella phage dunkel YP_010747719.1
Salmonella phage FSL SP-031 YP_008239608.1
Salmonella phage GRNsp27 YP_010582186.1
Salmonella phage horsemountain YP_010745881.1
Salmonella phage Jersey YP_008239756.1
Salmonella phage LSPA1 YP_009113190.1
Salmonella phage pink YP_010748704.1
Salmonella phage S100 YP_010747644.1
Salmonella phage S102 YP_010747577.1
Salmonella phage SE2 YP_005098105.1
Salmonella phage Shemara YP_010582544.1
Salmonella phage St162 YP_010582116.1
Salmonella phage STP03 YP_010748629.1
Salmonella phage TS6 YP_010582244.1
Salmonella phage vB_SenS_ER21 YP_010747516.1
Salmonella phage vB_SenS_S528 YP_010747017.1
Salmonella phage vB_SenS_S532 YP_010746887.1
Salmonella phage vB_SenS_SE1 YP_010582451.1
Salmonella phage vB_SenTO17 YP_010582340.1
Salmonella phage vB_STM-ZS YP_010582391.1
Salmonella phage wksl3 YP_009608650.1
Salmonella virus VSiP YP_010582624.1
Serratia phage Tsm2 YP_010582714.1
Serratia phage vB_SmaM-Otaku YP_010582818.1
Shigella phage EP23 YP_004957478.1
Shigella phage vB_SboD_StarDew YP_010742163.1
Sodalis phage SO1 YP_003344980.1