Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610243.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815708.1
Arthrobacter phage Anjali YP_009842167.1
Arthrobacter phage Arcadia YP_010666014.1
Arthrobacter phage Breylor17 YP_010750048.1
Arthrobacter phage CaptnMurica YP_009603405.1
Arthrobacter phage CastorTray YP_010750217.1
Arthrobacter phage Cheesy YP_010666213.1
Arthrobacter phage Circum YP_009603115.1
Arthrobacter phage Coral YP_009815779.1
Arthrobacter phage Correa YP_010666313.1
Arthrobacter phage Darby YP_010750483.1
Arthrobacter phage DevitoJr YP_010750572.1
Arthrobacter phage Dynamite YP_010666804.1
Arthrobacter phage Galaxy YP_009594369.1
Arthrobacter phage Gordon YP_009603493.1
Arthrobacter phage Heisenberger YP_010666504.1
Arthrobacter phage JEGGS YP_010666604.1
Arthrobacter phage Kardesai YP_010666703.1
Arthrobacter phage KeaneyLin YP_010666902.1
Arthrobacter phage Kepler YP_009815851.1
Arthrobacter phage Kuleana YP_009884830.1
Arthrobacter phage Mendel YP_009842196.1
Arthrobacter phage Mudcat YP_009300714.1
Arthrobacter phage Nightmare YP_010749956.1
Arthrobacter phage Niktson YP_010749862.1
Arthrobacter phage Qui YP_010660412.1
Arthrobacter phage ScienceWizSam YP_010750666.1
Arthrobacter phage Synepsis YP_010750130.1
Arthrobacter phage Tatanka YP_010750308.1
Arthrobacter phage Teacup YP_010749774.1
Arthrobacter phage Tribby YP_010666111.1
Arthrobacter phage Trustiboi YP_010750394.1
Arthrobacter phage Xenomorph YP_010666408.1
Microbacterium phage Abigail YP_010753382.1
Microbacterium phage Albright YP_010753038.1
Microbacterium phage AnnaLie YP_010754074.1
Microbacterium phage Arroyo YP_010752756.1
Microbacterium phage AvGardian YP_010752415.1
Microbacterium phage Avocadoman YP_010753313.1
Microbacterium phage BubbaBear YP_010753866.1
Microbacterium phage Burritobowl YP_010753175.1
Microbacterium phage Celaena YP_010752284.1
Microbacterium phage CroZenni YP_010753934.1
Microbacterium phage DickRichards YP_010753245.1
Microbacterium phage Didgeridoo YP_010752894.1
Microbacterium Phage DirtyBubble YP_010752620.1
Microbacterium phage Doobus YP_010753107.1
Microbacterium phage Elva YP_010752483.1
Microbacterium phage Eula YP_010753589.1
Microbacterium phage IndyLu YP_010752967.1
Microbacterium phage Jovita YP_010753798.1
Microbacterium phage Katzastrophic YP_010752348.1
Microbacterium phage Kenzers YP_010753520.1
Microbacterium phage Lahqtemish YP_010752824.1
Microbacterium phage Lynlen YP_010753450.1
Microbacterium phage QMacho YP_010753659.1
Microbacterium phage Quenya YP_010752217.1
Microbacterium phage SansAfet YP_010754003.1
Microbacterium phage Stoor YP_010752553.1
Microbacterium phage Stromboli YP_010752687.1
Microbacterium phage Swervy YP_010753728.1