Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Microbacterium phage Dismas YP_009622062.1
Mycobacterium phage Abrogate YP_009209464.1
Mycobacterium phage Acme YP_009976310.1
Mycobacterium phage Adahisdi YP_009976391.1
Mycobacterium phage Aeneas YP_009016348.1
Mycobacterium phage AFIS YP_009976478.1
Mycobacterium phage Ajay YP_009976565.1
Mycobacterium phage Alsfro YP_009021652.1
Mycobacterium phage Alvin YP_009123942.1
Mycobacterium phage Anglerfish YP_009976654.1
Mycobacterium phage Arlo YP_009976746.1
Mycobacterium phage Atkinbua YP_009976850.1
Mycobacterium phage BaconJack YP_009976942.1
Mycobacterium phage Barnyard NP_818590.1
Mycobacterium phage Barriga YP_009199044.1
Mycobacterium phage Bethlehem YP_001491732.1
Mycobacterium phage Big3 YP_009977038.1
Mycobacterium phage BigPaolini YP_009977126.1
Mycobacterium phage BillKnuckles YP_009018298.1
Mycobacterium phage Bircsak YP_009977213.1
Mycobacterium phage BK1 YP_009977298.1
Mycobacterium phage Blue YP_009977385.1
Mycobacterium phage Bob3 YP_009977473.1
Mycobacterium phage Bones YP_009977562.1
Mycobacterium phage BPBiebs31 YP_009637612.1
Mycobacterium phage Bruns YP_009011413.1
Mycobacterium phage Bxb1 NP_075339.1
Mycobacterium phage CASbig YP_008058841.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409290.1
Mycobacterium phage ConceptII YP_009977662.1
Mycobacterium phage Corndog NP_817967.1
Mycobacterium phage Corvo YP_009977755.1
Mycobacterium phage Crispicous1 YP_009977841.1
Mycobacterium phage DD5 YP_001994806.1
Mycobacterium phage Doom YP_009013714.1
Mycobacterium phage Dreamboat YP_009014066.1
Mycobacterium phage DrLupo YP_009842751.1
Mycobacterium phage Dulcie YP_009977937.1
Mycobacterium phage Dylan YP_008530678.1
Mycobacterium phage Edtherson YP_009222438.1
Mycobacterium phage Euphoria YP_009016774.1
Mycobacterium phage Fajezeel YP_009978033.1
Mycobacterium phage Firecracker YP_009014483.1
Mycobacterium phage GageAP YP_009978122.1
Mycobacterium phage Gompeii16 YP_009291317.1
Mycobacterium phage Graduation YP_008858619.1
Mycobacterium phage HanShotFirst YP_008858264.1
Mycobacterium phage HarryOW YP_009978212.1
Mycobacterium phage Ichabod YP_009978306.1
Mycobacterium phage ILeeKay YP_009978397.1
Mycobacterium phage JackSparrow YP_009978490.1
Mycobacterium phage Jasper YP_001994623.1
Mycobacterium phage JC27 YP_009636806.1
Mycobacterium phage Jorgensen YP_009978593.1
Mycobacterium phage Kanely YP_009978689.1
Mycobacterium phage KBG YP_001994534.1
Mycobacterium phage Killigrew YP_009978775.1
Mycobacterium phage KSSJEB YP_009637513.1
Mycobacterium phage Kugel YP_009013534.1
Mycobacterium phage KyMonks1A YP_009978871.1
Mycobacterium phage Lamina13 YP_009032127.1
Mycobacterium phage Lesedi YP_009636897.1
Mycobacterium phage Lockley YP_001994716.1
Mycobacterium phage Lopton YP_009978959.1
Mycobacterium phage Magnar YP_009979044.1
Mycobacterium phage Magnito YP_009981694.1
Mycobacterium phage Makemake YP_009286759.1
Mycobacterium phage Manatee YP_009979137.1
Mycobacterium phage Marcell YP_009591910.1
Mycobacterium phage Maroc7 YP_009979232.1
Mycobacterium phage MaryBeth YP_009979321.1
Mycobacterium phage Michley YP_009979413.1
Mycobacterium phage MPlant7149 YP_009979505.1
Mycobacterium phage Mryolo YP_009979592.1
Mycobacterium phage Mule YP_009979684.1
Mycobacterium phage Museum YP_009637326.1
Mycobacterium phage NEHalo YP_009979774.1
Mycobacterium phage Nerujay YP_009210433.1
Mycobacterium phage Nhonho YP_009199869.1
Mycobacterium phage Niza YP_009979866.1
Mycobacterium phage Oogway YP_009979953.1
Mycobacterium phage PacerPaul YP_009980046.1
Mycobacterium phage Papez YP_009283326.1
Mycobacterium phage Pari YP_009205120.1
Mycobacterium phage PattyP YP_008050843.1
Mycobacterium phage Pepe YP_009189942.1
Mycobacterium phage Perseus YP_009016064.1
Mycobacterium phage Petruchio YP_009980135.1
Mycobacterium phage PhrostyMug YP_008531059.1
Mycobacterium phage Pinto YP_009043861.1
Mycobacterium phage Pippin YP_009980225.1
Mycobacterium phage Pita2 YP_009980322.1
Mycobacterium phage Porky YP_002014362.1
Mycobacterium phage Rajelicia YP_009980414.1
Mycobacterium phage Rhynn YP_009980497.1
Mycobacterium phage Ringer YP_009980588.1
Mycobacterium phage Rohr YP_009980680.1
Mycobacterium phage Rufus YP_009199594.1
Mycobacterium phage Ruotula YP_009980775.1
Mycobacterium phage Rutherferd YP_009980865.1
Mycobacterium phage Ryadel YP_010097615.1
Mycobacterium phage Sagefire YP_009980952.1
Mycobacterium phage SarFire YP_008530546.1
Mycobacterium phage Scowl YP_009976215.1
Mycobacterium phage Seabiscuit YP_009031264.1
Mycobacterium phage Sibs6 YP_009981045.1
Mycobacterium phage SkiPole YP_009019161.1
Mycobacterium phage Smairt YP_009981145.1
Mycobacterium phage Snazzy YP_009981240.1
Mycobacterium phage Solon YP_002224014.1
Mycobacterium phage SpikeBT YP_009981329.1
Mycobacterium phage STLscum YP_009981425.1
Mycobacterium phage Sumter YP_009981516.1
Mycobacterium phage Switzer YP_009607805.1
Mycobacterium phage Tasp14 YP_009197655.1
Mycobacterium phage TheloniousMonk YP_009201092.1
Mycobacterium phage Traft412 YP_009981608.1
Mycobacterium phage Trouble YP_008409810.1
Mycobacterium phage Turj99 YP_009211786.1
Mycobacterium phage U2 YP_001491642.1
Mycobacterium phage Violet YP_009012760.1
Mycobacterium phage Wheeler YP_008410862.1
Mycobacterium virus Mrgordo YP_009637794.1
Mycobacterium virus Nepal YP_009591825.1
Rhodococcus phage Trina YP_009615200.1
Rhodococcus phage Weasels2 YP_009596484.1
Streptomyces phage Bmoc YP_010107595.1
Streptomyces phage Braelyn YP_010104081.1
Streptomyces phage Daubenski YP_010104949.1
Streptomyces phage EGole YP_010101609.1
Streptomyces phage Evy YP_010103564.1
Streptomyces phage Jay2Jay YP_009225917.1
Streptomyces phage Karimac YP_009840372.1
Streptomyces phage LukeCage YP_009840129.1
Streptomyces phage Mildred21 YP_009610732.1
Streptomyces phage NootNoot YP_009610958.1
Streptomyces phage Paradiddles YP_009611173.1
Streptomyces phage Peebs YP_009611397.1
Streptomyces phage Samisti12 YP_009611628.1
Streptomyces phage StarPlatinum YP_009839643.1
Streptomyces phage Wollford YP_009839886.1
Streptomyces phage Yaboi YP_009841336.1