Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Apricot YP_009806912.1
Gordonia phage Asapag YP_009819107.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300841.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795544.1
Gordonia phage Cozz YP_009276506.1
Gordonia phage DumpsterDude YP_010001119.1
Gordonia phage Emalyn YP_009301489.1
Gordonia phage GAL1 YP_009324438.1
Gordonia phage Getalong YP_009814178.1
Gordonia phage GMA7 YP_009189206.1
Gordonia phage GTE2 YP_004678810.1
Gordonia phage GTE7 YP_004934769.1
Gordonia phage Horus YP_009808300.1
Gordonia phage Kenna YP_009818678.1
Gordonia phage Lucky10 YP_009304306.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286102.1
Gordonia phage Phistory YP_009808404.1
Gordonia phage Pupper YP_010058945.1
Gordonia phage Ruthy YP_009807001.1
Gordonia phage Skog YP_010059467.1
Gordonia phage Stormageddon YP_010059650.1
Gordonia phage Troje YP_009622444.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304382.1
Microbacterium phage Krampus YP_009802666.1
Mycobacterium phage 244 YP_654878.1
Mycobacterium phage Adephagia YP_009952303.1
Mycobacterium phage Adonis YP_009952397.1
Mycobacterium phage AlishaPH YP_009952492.1
Mycobacterium phage Amgine YP_009951830.1
Mycobacterium phage Aminay YP_009950212.1
Mycobacterium phage Amohnition YP_009951927.1
Mycobacterium phage Anaya YP_009614085.1
Mycobacterium phage Angelica YP_003856941.1
Mycobacterium phage Apocalypse YP_009952660.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205567.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205304.1
Mycobacterium phage Baka YP_009636350.1
Mycobacterium phage Barnyard NP_818641.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009019043.1
Mycobacterium phage Bask21 YP_009591286.1
Mycobacterium phage Beezoo YP_009952757.1
Mycobacterium phage Bella96 YP_009952855.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303246.1
Mycobacterium phage Bromden YP_010013336.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859555.1
Mycobacterium phage Bryler YP_009951345.1
Mycobacterium phage CELFI YP_010012813.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215664.1
Mycobacterium phage Chris YP_009952954.1
Mycobacterium phage CicholasNage YP_010100992.1
Mycobacterium phage Cjw1 NP_817572.1
Mycobacterium phage Collard YP_009950673.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410136.1
Mycobacterium phage Courthouse YP_009012070.1
Mycobacterium phage CrimD YP_003857037.1
Mycobacterium phage Crossroads YP_008410979.1
Mycobacterium phage Cuke YP_009837172.1
Mycobacterium phage Curiosium YP_009953055.1
Mycobacterium phage DarthP YP_009952021.1
Mycobacterium phage DirkDirk YP_010105498.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409518.1
Mycobacterium phage DrLupo YP_009842803.1
Mycobacterium phage DS6A YP_009018775.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051748.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224389.1
Mycobacterium phage DyoEdafos YP_010013455.1
Mycobacterium phage Ellie YP_009952204.1
Mycobacterium phage Eponine YP_009950408.1
Mycobacterium phage Eureka YP_009591661.1
Mycobacterium phage Faith1 YP_004539046.1
Mycobacterium phage Finemlucis YP_010012942.1
Mycobacterium phage Fionnbharth YP_009150930.1
Mycobacterium phage Fowlmouth YP_009841762.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124883.1
Mycobacterium phage Gardann YP_009292616.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282302.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430637.1
Mycobacterium phage Gumball YP_002241975.1
Mycobacterium phage GuuelaD YP_010013068.1
Mycobacterium phage Hawkeye YP_009035987.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858852.1
Mycobacterium phage Hurricane YP_009951734.1
Mycobacterium phage Indlulamithi YP_009853838.1
Mycobacterium phage JAWS YP_009638057.1
Mycobacterium phage JoeDirt YP_009635946.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125818.1
Mycobacterium phage Kevin1 YP_010052062.1
Mycobacterium phage KiSi YP_009953159.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212801.1
Mycobacterium phage Krueger YP_009951439.1
Mycobacterium phage Krypton555 YP_010012688.1
Mycobacterium phage Larva YP_009016421.1
Mycobacterium phage LastHope YP_009953262.1
Mycobacterium phage LaterM YP_009953360.1
Mycobacterium phage LeBron YP_003857230.1
Mycobacterium phage Leston YP_009950769.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011881.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202485.1
Mycobacterium phage Lumos YP_010012557.1
Mycobacterium phage MacnCheese YP_009638624.1
Mycobacterium phage MarkPhew YP_009953457.1
Mycobacterium phage Marshawn YP_009953556.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213394.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225411.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124126.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051599.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215568.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858403.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197786.1
Mycobacterium phage Nibb YP_009953654.1
Mycobacterium Phage Niklas YP_009953756.1
Mycobacterium phage OhShagHennessy YP_010114795.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043659.1
Mycobacterium phage Omega NP_818483.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201693.1
Mycobacterium phage Optimus YP_009591028.1
Mycobacterium phage Paola YP_009950863.1
Mycobacterium phage Patt YP_009950593.1
Mycobacterium phage PBI1 YP_655272.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857611.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052297.1
Mycobacterium phage Phrappuccino YP_010059815.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008052053.1
Mycobacterium phage Pixie YP_009637401.1
Mycobacterium phage PLot YP_655459.1
Mycobacterium phage Porky YP_002014442.1
Mycobacterium phage Prithvi YP_009953852.1
Mycobacterium phage Pumpkin YP_009613744.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531200.1
Mycobacterium phage Rando14 YP_009950957.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410325.1
Mycobacterium phage Rumpelstiltskin YP_009017325.1
Mycobacterium phage Shandong1 YP_009951537.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202696.1
Mycobacterium phage Silverleaf YP_010101403.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009608056.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009197093.1
Mycobacterium phage Taquito YP_009950501.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018168.1
Mycobacterium phage Thyatira YP_009951049.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208528.1
Mycobacterium phage Tourach YP_010013202.1
Mycobacterium phage Troll4 YP_002241493.1
Mycobacterium phage Typha YP_010049756.1
Mycobacterium phage Unicorn YP_009951243.1
Mycobacterium phage Urkel YP_009954045.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002718.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410560.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408757.1
Mycobacterium phage Ximenita YP_009951636.1
Mycobacterium phage Yunkel11 YP_009954245.1
Mycobacterium phage Zavala YP_009954343.1
Tsukamurella phage TIN2 YP_009204511.1
Tsukamurella phage TIN3 YP_009214842.1
Tsukamurella phage TIN4 YP_009604206.1