Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882178.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009601.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009845.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010376.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889866.1
Acinetobacter phage Apostate YP_009886507.1
Acinetobacter phage Berthold YP_009886263.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881465.1
Acinetobacter phage Kimel YP_009886758.1
Acinetobacter phage Konradin YP_009885418.1
Acinetobacter phage Lazarus YP_009887006.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887116.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009881003.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489039.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300824.1
Aeromonas phage 2-L372D YP_009846281.1
Aeromonas phage 2_L372X YP_009846499.1
Aeromonas phage 4_L372D YP_009846726.1
Aeromonas phage 4_L372XY YP_009846957.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677927.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010890.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613056.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834943.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834312.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010304.1
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833036.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969064.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969398.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011738.1
Aeromonas virus 25 YP_656442.1
Aeromonas virus 31 YP_238943.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932572.1
Aeromonas virus 65 YP_004300890.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944209.1
Alteromonas phage vB_AmeM_PT11-V22 YP_009855746.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618334.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218684.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194867.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203988.1
Citrobacter phage Miller YP_009097651.1
Citrobacter phage Moon YP_009146700.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285586.1
Cronobacter phage CR3 YP_006383258.1
Cronobacter phage CR8 YP_009042483.1
Cronobacter phage CR9 YP_009015221.1
Cronobacter phage PBES 02 YP_009188945.1
Cronobacter phage S13 YP_009196396.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986324.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP31 YP_006986998.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831066.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831345.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102844.1
Dickeya virus Limestone YP_007237359.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190426.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010110.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009876912.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005531.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009606964.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855964.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118928.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734380.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102444.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854198.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167612.1
Erwinia phage Hena1 YP_009854307.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_01 YP_009851667.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147545.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837639.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592719.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593237.1
Escherichia phage 4MG YP_008857329.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225016.1
Escherichia phage APECc02 YP_009593604.1
Escherichia phage AR1 YP_009168064.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004204.1
Escherichia phage CF2 YP_009965339.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602202.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102716.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101435.1
Escherichia phage EP75 YP_009880231.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879463.1
Escherichia phage FFH2 YP_009031055.1
Escherichia phage FV3 YP_007006320.1
Escherichia phage HP3 YP_009965875.1
Escherichia phage HX01 YP_006907274.1
Escherichia phage HY01 YP_009148684.1
Escherichia phage HY03 YP_009284215.1
Escherichia phage ime09 YP_007004617.1
Escherichia phage JES2013 YP_008530394.1
Escherichia phage JS10 YP_002922585.1
Escherichia phage JS98 YP_001595367.1
Escherichia phage JSE YP_002922319.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060573.1
Escherichia phage Murica YP_009593988.1
Escherichia phage MX01 YP_009324136.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002690.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469587.1
Escherichia phage QL01 YP_009202977.1
Escherichia phage RB3 YP_009098628.1
Escherichia phage RB49 (RB49) NP_891815.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861939.1
Escherichia phage slur02 YP_009210163.1
Escherichia phage slur03 YP_009625008.1
Escherichia phage slur04 YP_009625460.1
Escherichia phage slur07 YP_009197214.1
Escherichia phage slur14 YP_009180742.1
Escherichia phage slur16 YP_009177594.1
Escherichia phage ST0 YP_009608427.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281578.1
Escherichia phage V18 YP_009602372.1
Escherichia phage V5 YP_002003655.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290506.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205939.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030855.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986801.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037529.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822425.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056821.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207435.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009210002.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214096.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063941.1
Escherichia phage WG01 YP_009323444.1
Escherichia phage wV7 YP_007004984.1
Escherichia virus CBA120 YP_004957750.1
Escherichia virus RB14 YP_002854576.1
Escherichia virus RB16 YP_003858347.1
Escherichia virus RB32 YP_803180.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239024.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049858.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190816.1
Klebsiella phage KNP2 YP_009966217.1
Klebsiella phage KP15 YP_003579920.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348687.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883588.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850439.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194293.1
Klebsiella phage May YP_009796292.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796508.1
Klebsiella phage Miro YP_009607245.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289550.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626285.1
Klebsiella phage vB_KpnM_BIS47 YP_009832603.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KB57 YP_009187727.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpS110 YP_009798821.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288923.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836845.1
Klebsiella virus 0507KN21 YP_008531992.1
Klebsiella virus KpS8 YP_009859162.1
Klebsiella virus UPM 2146 YP_009884648.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280107.1
Nitrincola phage 1M3-16 YP_009037281.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211689.1
Pectobacterium phage phiTE YP_007392644.1
Proteus phage Mydo YP_009842360.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195653.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595522.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009277139.1
Raoultella phage Ro1 YP_009835802.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba18A YP_009822892.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba19A YP_009823032.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba21A YP_009823171.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba5S YP_009822608.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba8S YP_009822753.1
Salmonella phage 38 YP_009220957.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888244.1
Salmonella phage allotria YP_009887839.1
Salmonella phage barely YP_009888652.1
Salmonella phage bering YP_009888042.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876596.1
Salmonella phage Det7 YP_009140293.1
Salmonella phage dinky YP_009888447.1
Salmonella phage GG32 YP_009283861.1
Salmonella phage heyday YP_009887655.1
Salmonella phage maane YP_009889262.1
Salmonella phage Marshall YP_008771774.1
Salmonella phage Maynard YP_008770982.1
Salmonella phage Melville YP_009615724.1
Salmonella phage moki YP_009888854.1
Salmonella phage Mutine YP_009879794.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889465.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009889062.1
Salmonella phage PVPSE1 YP_004893921.1
Salmonella phage rabagast YP_009887462.1
Salmonella phage S118 YP_009880613.1
Salmonella phage Se-B YP_009948849.1
Salmonella phage Se-G YP_009966519.1
Salmonella phage Se-J YP_009966727.1
Salmonella phage SE14 YP_009889902.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881353.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881154.1
Salmonella phage SeSz-1 YP_009881892.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895218.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008019.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236218.1
Salmonella phage SP1 YP_009877655.1
Salmonella phage SS9 YP_009883172.1
Salmonella phage SSE121 YP_009149008.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009876085.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617633.1
Salmonella phage STML-198 YP_009147969.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126185.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293450.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021316.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030367.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501283.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286598.1
Salmonella virus ViI YP_004327423.1
Serratia phage CHI14 YP_009609573.1
Serratia phage Muldoon YP_009883955.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349135.1
Serratia phage PS2 YP_009030295.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009615935.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009842029.1
Shigella phage Ag3 YP_003358538.1
Shigella phage MK-13 YP_009882754.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111058.1
Shigella phage Sf21 YP_009619050.1
Shigella phage Sf22 YP_009614894.1
Shigella phage Sf24 YP_009619174.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288606.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100783.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415135.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277616.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278969.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289045.1
Shigella phage SP18 YP_003934881.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217616.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851127.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850777.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844421.1
Vibrio phage KVP40 NP_899250.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125202.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201363.1
Vibrio phage VAP7 YP_009845778.1
Vibrio phage VH7D YP_009006296.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149488.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236078.1
Yersinia phage PST YP_009153845.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200506.1