Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Bridgette YP_009815206.1
Arthrobacter phage Constance YP_009815277.1
Arthrobacter phage Eileen YP_009815419.1
Arthrobacter phage Judy YP_009815482.1
Arthrobacter phage Peas YP_009815554.1
Brevibacterium phage AGM1 YP_010080422.1
Gordonia phage Bachita YP_009276145.1
Gordonia phage Bantam YP_009287483.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820534.1
Gordonia phage ClubL YP_009273067.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281188.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807128.1
Gordonia phage GAL1 YP_009324398.1
Gordonia phage Nyceirae YP_009277926.1
Gordonia phage OneUp YP_009274443.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269146.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301084.1
Mycobacterium phage ArcusAngelus YP_009954483.1
Mycobacterium phage Ardmore YP_003495146.1
Mycobacterium phage Batiatus YP_009954586.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200631.1
Mycobacterium phage Blexus YP_009954691.1
Mycobacterium phage BobaPhett YP_009954792.1
Mycobacterium phage BodEinwohner17 YP_009954900.1
Mycobacterium phage Brocalys YP_009303843.1
Mycobacterium phage Bubbles123 YP_009955016.1
Mycobacterium phage Burwell21 YP_009955116.1
Mycobacterium phage ByChance YP_009955216.1
Mycobacterium phage Byougenkin YP_009955311.1
Mycobacterium phage Cabrinians YP_009189726.1
Mycobacterium phage CaptainTrips YP_009202285.1
Mycobacterium phage Che8 NP_817342.1
Mycobacterium phage Chuckly YP_009955412.1
Mycobacterium phage Clifton YP_009955514.1
Mycobacterium phage Daenerys YP_008410573.1
Mycobacterium phage Dante YP_009212646.1
Mycobacterium phage DeadP YP_009016894.1
Mycobacterium phage DillTech15 YP_009955922.1
Mycobacterium phage DLane YP_009636417.1
Mycobacterium phage Donkeykong YP_009956033.1
Mycobacterium phage Dorothy YP_009591979.1
Mycobacterium phage DotProduct YP_009638365.1
Mycobacterium phage Doug YP_009956143.1
Mycobacterium phage DRBy19 YP_009956242.1
Mycobacterium phage Eish YP_009956346.1
Mycobacterium phage EleanorGeorge YP_009956455.1
Mycobacterium phage Emma YP_009956563.1
Mycobacterium phage Empress YP_009956672.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124195.1
Mycobacterium phage Fancypants YP_009956883.1
Mycobacterium phage Filuzino YP_009956993.1
Mycobacterium phage Firehouse51 YP_009957098.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206722.1
Mycobacterium phage Fruitloop YP_002241689.1
Mycobacterium phage Galactic YP_009957407.1
Mycobacterium phage Gandalph YP_009957516.1
Mycobacterium phage Geralt YP_010092474.1
Mycobacterium phage Girr YP_009957620.1
Mycobacterium phage Gorge YP_009957722.1
Mycobacterium phage GUmbie YP_009018880.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125183.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409068.1
Mycobacterium phage Harley YP_009957825.1
Mycobacterium phage Henu3 PeY-2017 YP_009958045.1
Mycobacterium phage Hlubikazi YP_009958139.1
Mycobacterium phage Ibhubesi YP_009636626.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125285.1
Mycobacterium phage JoeyJr YP_009958241.1
Mycobacterium phage Kenuha5 YP_009958450.1
Mycobacterium phage Kersh YP_009958546.1
Mycobacterium phage Koella YP_009958765.1
Mycobacterium phage Krakatau YP_009958861.1
Mycobacterium phage KristaRAM YP_009958958.1
Mycobacterium phage LastJedi YP_009959070.1
Mycobacterium phage LilMoolah YP_010105192.1
Mycobacterium phage Lizziana YP_009959164.1
Mycobacterium phage Llama YP_009209553.1
Mycobacterium phage Llij YP_655000.1
Mycobacterium phage Mahavrat YP_009959269.1
Mycobacterium phage Mantra YP_009959368.1
Mycobacterium phage Mattes YP_009959470.1
Mycobacterium phage Melissauren88 YP_009959575.1
Mycobacterium phage MilleniumForce YP_009959671.1
Mycobacterium phage MinionDave YP_009959775.1
Mycobacterium phage Minnie YP_009959877.1
Mycobacterium phage Moonbeam YP_009960070.1
Mycobacterium phage Mutaforma13 YP_009591311.1
Mycobacterium phage Nimbo YP_009960283.1
Mycobacterium phage Nitzel YP_009960380.1
Mycobacterium phage Nivrat YP_009960477.1
Mycobacterium phage Ochi17 YP_010101018.1
Mycobacterium phage OldBen YP_009960690.1
Mycobacterium phage OlympiaSaint YP_009960791.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211168.1
Mycobacterium phage Pacc40 YP_002241588.1
Mycobacterium phage Phasih YP_009961001.1
Mycobacterium phage Phatniss YP_009202521.1
Mycobacterium phage Pippy YP_009961199.1
Mycobacterium phage PMC YP_655765.1
Mycobacterium phage Poenanya YP_009961302.1
Mycobacterium phage Polka14 YP_009961409.1
Mycobacterium phage PopTart YP_009214364.1
Mycobacterium phage Priscilla YP_009961622.1
Mycobacterium phage QuickMath YP_009961727.1
Mycobacterium phage RitaG YP_009961832.1
Mycobacterium phage Royals2015 YP_009961935.1
Mycobacterium phage Saal YP_009007471.1
Mycobacterium phage Sandalphon YP_009962044.1
Mycobacterium phage SassyB YP_009962148.1
Mycobacterium phage Seabastian YP_009962243.1
Mycobacterium phage SG4 YP_009013206.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608186.1
Mycobacterium phage ShiLan YP_009608079.1
Mycobacterium phage SiSi YP_008051130.1
Mycobacterium phage Sparkdehlily YP_009187160.1
Mycobacterium phage Spartacus YP_009607824.1
Mycobacterium phage Spoonbill YP_009962561.1
Mycobacterium phage StAnnes YP_009962664.1
Mycobacterium phage SuperGrey YP_009962774.1
Mycobacterium phage SwagPigglett YP_009962877.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100116.1
Mycobacterium phage TDanisky YP_009962983.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469237.1
Mycobacterium phage Veteran YP_009963094.1
Mycobacterium phage Wachhund YP_009963188.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123826.1
Mycobacterium phage Whouxphf YP_009963289.1
Mycobacterium phage WillSterrel YP_009963397.1
Mycobacterium phage XFactor YP_009208745.1
Mycobacterium phage Zerg YP_009963501.1
Rhodococcus phage Sleepyhead YP_009848218.1
Streptomyces phage AbbeyMikolon YP_009796726.1
Streptomyces phage phiSASD1 YP_003714731.1
Streptomyces phage Rowa YP_009796838.1
Streptomyces phage SF1 YP_009199272.1
Streptomyces phage SF1 YP_009199252.1
Streptomyces phage SF3 YP_009213131.1
Streptomyces phage VWB NP_958277.1