Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833151.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358906.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102960.1
Dickeya phage vB-DsoM-LIMEstone1 YP_007237478.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009877010.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837744.1
Escherichia phage Cba120 YP_004957862.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101517.1
Escherichia phage EP75 YP_009880324.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879579.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002805.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822520.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883464.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796385.1
Klebsiella phage UPM 2146 YP_009884737.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpS110 YP_009798900.1
Salmonella phage 38 YP_009220813.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888126.1
Salmonella phage allotria YP_009887718.1
Salmonella phage barely YP_009888536.1
Salmonella phage bering YP_009887924.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876473.1
Salmonella phage Det7 YP_009140383.1
Salmonella phage dinky YP_009888332.1
Salmonella phage GG32 YP_009283974.1
Salmonella phage heyday YP_009887535.1
Salmonella phage maane YP_009889144.1
Salmonella phage Marshall YP_008771661.1
Salmonella phage Maynard YP_008770870.1
Salmonella phage moki YP_009888734.1
Salmonella phage Mutine YP_009879671.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889346.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009888943.1
Salmonella phage rabagast YP_009887347.1
Salmonella phage S118 YP_009880727.1
Salmonella phage Se-B YP_009948938.1
Salmonella phage Se-G YP_009966637.1
Salmonella phage Se-J YP_009966823.1
Salmonella phage SE14 YP_009889987.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881269.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881068.1
Salmonella phage SeSz-1 YP_009881784.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895329.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236099.1
Salmonella phage SP1 YP_009877764.1
Salmonella phage SS9 YP_009883285.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009875993.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617751.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293359.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021401.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030457.1
Salmonella phage Vi01 YP_004327539.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009616017.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009841913.1
Shigella phage Ag3 YP_003358660.1
Shigella phage MK-13 YP_009882841.1
Vibrio phage VAP7 YP_009845798.1
Vibrio phage vB_VchM_Kuja YP_009854235.1