Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage DrManhattan YP_009815355.1
Arthrobacter phage DrRobert YP_009602507.1
Arthrobacter phage Liebe YP_009817043.1
Arthrobacter phage Yang YP_009815630.1
Gordonia phage BetterKatz YP_009302771.1
Gordonia phage Bowser YP_009275578.1
Gordonia phage DumpsterDude YP_010001077.1
Gordonia phage Gustav YP_009620447.1
Gordonia phage Hedwig YP_009289821.1
Gordonia phage Mahdia YP_009620516.1
Gordonia phage Ruthy YP_009806960.1
Gordonia phage Schnabeltier YP_009303394.1
Gordonia phage Trine YP_009803067.1
Microbacterium phage Zeta1847 YP_009803133.1
Mycobacterium phage 32HC YP_009009489.1
Mycobacterium phage Adephagia YP_009952257.1
Mycobacterium phage Adonis YP_009952351.1
Mycobacterium phage AlishaPH YP_009952446.1
Mycobacterium phage Amelie YP_009952531.1
Mycobacterium phage Amgine YP_009951783.1
Mycobacterium phage Aminay YP_009950165.1
Mycobacterium phage Amohnition YP_009951880.1
Mycobacterium phage Angel YP_002941870.1
Mycobacterium phage Antsirabe YP_010051552.1
Mycobacterium phage Apocalypse YP_009952611.1
Mycobacterium phage Avocado YP_010051484.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009018996.1
Mycobacterium phage Beezoo YP_009952709.1
Mycobacterium phage Bella96 YP_009952808.1
Mycobacterium phage Bryler YP_009951295.1
Mycobacterium phage Cambiare YP_009209495.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215617.1
Mycobacterium phage Chris YP_009952904.1
Mycobacterium phage Collard YP_009950633.1
Mycobacterium phage Curiosium YP_009953006.1
Mycobacterium phage DarthP YP_009951974.1
Mycobacterium phage Ekdilam YP_009952067.1
Mycobacterium phage Ellie YP_009952159.1
Mycobacterium phage Enkosi YP_009211098.1
Mycobacterium phage Eponine YP_009950359.1
Mycobacterium phage FF47 YP_007869939.1
Mycobacterium phage Findley YP_009951099.1
Mycobacterium phage FlagStaff YP_009204203.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282260.1
Mycobacterium phage Giles YP_001552343.1
Mycobacterium phage Grizzly YP_010051422.1
Mycobacterium phage Henu3 YP_009950328.1
Mycobacterium phage Hurricane YP_009951686.1
Mycobacterium phage Jolie2 YP_009009669.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125768.1
Mycobacterium phage KiSi YP_009953107.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212760.1
Mycobacterium phage Krueger YP_009951388.1
Mycobacterium phage LastHope YP_009953211.1
Mycobacterium phage LaterM YP_009953313.1
Mycobacterium phage Lemuria YP_010051682.1
Mycobacterium phage Leo YP_008129767.1
Mycobacterium phage Leston YP_009950727.1
Mycobacterium phage MarkPhew YP_009953408.1
Mycobacterium phage Marshawn YP_009953511.1
Mycobacterium phage Mercurio YP_010051619.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125487.1
Mycobacterium phage MOOREtheMARYer YP_009198049.1
Mycobacterium phage Muddy YP_008408900.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195259.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215520.1
Mycobacterium phage Nibb YP_009953604.1
Mycobacterium Phage Niklas YP_009953707.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043616.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201647.1
Mycobacterium phage Paito YP_010051229.1
Mycobacterium phage Paola YP_009950821.1
Mycobacterium phage Patt YP_009950549.1
Mycobacterium phage phiT46-1 YP_010050634.1
Mycobacterium phage Pinnie YP_010051748.1
Mycobacterium phage Prithvi YP_009953804.1
Mycobacterium phage Rabbs YP_010051357.1
Mycobacterium phage Rando14 YP_009950913.1
Mycobacterium phage Rem711 YP_009964042.1
Mycobacterium phage Shandong1 YP_009951487.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202647.1
Mycobacterium phage SirPhilip YP_009953900.1
Mycobacterium phage Sneeze YP_009290214.1
Mycobacterium phage Taheera YP_010051297.1
Mycobacterium phage Taquito YP_009950453.1
Mycobacterium phage Thyatira YP_009951004.1
Mycobacterium phage TM4 NP_569749.1
Mycobacterium phage Unicorn YP_009951195.1
Mycobacterium phage Urkel YP_009953998.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002667.1
Mycobacterium phage Weirdo19 YP_010050712.1
Mycobacterium phage Ximenita YP_009951584.1
Mycobacterium phage Yuna YP_009954095.1
Mycobacterium phage Yunkel11 YP_009954194.1
Mycobacterium phage Zavala YP_009954294.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032407.1
Mycobacterium virus Anaya YP_009614037.1
Mycobacterium virus Angelica YP_003856895.1
Mycobacterium virus Crimd YP_003856989.1
Mycobacterium virus Fionnbarth YP_009150883.1
Mycobacterium virus Halo YP_655529.1
Mycobacterium virus Jaws YP_009638010.1
Mycobacterium virus Larva YP_009016378.1
Mycobacterium virus Liefie YP_009013741.1
Mycobacterium virus Macncheese YP_009638575.1
Mycobacterium virus Pixie YP_009637354.1