Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Agueybana YP_010652973.1
Gordonia phage Apricot YP_009806873.1
Gordonia phage Asapag YP_009819071.1
Gordonia phage Bachita YP_009276166.1
Gordonia phage Bakery YP_010102961.1
Gordonia phage Barb YP_010102197.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300807.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795504.1
Gordonia phage BoyNamedSue YP_010653217.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820556.1
Gordonia phage ClubL YP_009273088.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281209.1
Gordonia phage Eyre YP_009292412.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822311.1
Gordonia phage Fireball YP_010104257.1
Gordonia phage Getalong YP_009814140.1
Gordonia phage Gibbin YP_009852393.1
Gordonia phage Horus YP_009808264.1
Gordonia phage Kenna YP_009818641.1
Gordonia phage Kita YP_009301386.1
Gordonia phage Lambo YP_009852592.1
Gordonia phage Maridalia YP_010653135.1
Gordonia phage Mutzi YP_010100843.1
Gordonia phage Nubi YP_010103646.1
Gordonia phage OneUp YP_009274464.1
Gordonia phage Petra YP_010095419.1
Gordonia phage Phistory YP_009808368.1
Gordonia phage Phlop YP_010114960.1
Gordonia phage Ranch YP_009852491.1
Gordonia phage Sadboi YP_009852691.1
Gordonia phage SmokingBunny YP_010102004.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269168.1
Gordonia phage TillyBobJoe YP_010098205.1
Gordonia phage William YP_010001242.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304354.1
Gordonia phage Yikes YP_009853994.1
Mycobacterium phage 32HC YP_009009511.1
Mycobacterium phage Avani YP_009013134.1
Mycobacterium phage Che9d NP_818012.1
Mycobacterium phage Demsculpinboyz YP_009963738.1
Mycobacterium phage FF47 YP_007869955.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410713.1
Mycobacterium phage MooMoo YP_009963633.1
Mycobacterium phage Muddy YP_010731555.1
Mycobacterium phage Rem711 YP_009964064.1
Mycobacterium phage TChen YP_009837990.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848853.1
Mycobacterium phage Yoshi YP_009613945.1
Mycobacterium phage Zapner YP_009963958.1
Rhodococcus phage REQ2 YP_005087069.1
Rhodococcus phage ReqiDocB7 YP_009013819.1
Rhodococcus phage Whack YP_009848414.1