Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acanthamoeba castellanii mamavirus AEQ60930.1
Acanthamoeba polyphaga lentillevirus EJN41128.1
Acanthamoeba polyphaga mimivirus AAV50978.1
Acanthamoeba polyphaga moumouvirus AGC01745.1
Achromobacter phage JWAlpha YP_009004711.1
Achromobacter phage phiAxp-3 YP_009208663.1
Achromobacter phage vB_AxyP_19-32_Axy04 YP_010078971.1
Achromobacter phage vB_AxyP_19-32_Axy04 YP_010078981.1
Achromobacter phage vB_AxyP_19-32_Axy10 YP_010079299.1
Achromobacter phage vB_AxyP_19-32_Axy10 YP_010079291.1
Achromobacter phage vB_AxyP_19-32_Axy11 YP_010079382.1
Achromobacter phage vB_AxyP_19-32_Axy11 YP_010079374.1
Achromobacter phage vB_AxyP_19-32_Axy12 YP_010079061.1
Achromobacter phage vB_AxyP_19-32_Axy24 YP_010079143.1
Acinetobacter phage 133 YP_004300813.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009589.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009836.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010366.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889854.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881477.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Acibel004 YP_009103643.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_B09_Aci01-1 YP_009813070.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_B09_Aci02-2 YP_009813233.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_B09_Aci05 YP_009813864.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Berthold YP_009886251.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Konradin YP_009885406.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Lazarus YP_009886994.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_phiAbaA1 YP_009304758.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887128.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880991.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489052.1
Aeromonas phage 25 YP_656431.1
Aeromonas phage 4_4572 YP_009847078.1
Aeromonas phage 50AhydR13PP YP_010095642.1
Aeromonas phage 60AhydR15PP YP_010095936.1
Aeromonas phage 65 YP_004301177.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944199.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677917.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010878.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010093052.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613046.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009835078.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834443.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010170.1
Aeromonas phage LAh_6 YP_009847206.1
Aeromonas phage LAh_8 YP_009847429.1
Aeromonas phage LAh_9 YP_009847612.1
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833116.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969077.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969388.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011728.1
Agrobacterium phage Atu_ph07 YP_009611944.1
Aurantimonas phage AmM-1 YP_009146986.1
Bandra megavirus AUV58212.1
Brazilian marseillevirus (BrMV) AMQ10758.1
Burkholderia phage BcepNazgul NP_919003.1
Burkholderia phage BcepSauron YP_009904669.1
Caulobacter phage CcrBL10 YP_009809040.1
Caulobacter phage CcrColossus YP_006988474.1
Caulobacter phage CcrPW YP_009809417.1
Caulobacter phage CcrRogue YP_006989244.1
Caulobacter phage CcrSwift YP_006989949.1
Caulobacter phage phiCbK YP_006988105.1
Caulobacter phage Sansa YP_009785445.1
Caulobacter virus Karma YP_006989601.1
Caulobacter virus Magneto YP_006988898.1
Cedratvirus A11 SHO33300.1
Cedratvirus A11 SHO33449.1
Cedratvirus kamchatka QIN54488.1
Cedratvirus kamchatka QIN54349.1
Cedratvirus lausannensis SOB74098.1
Cedratvirus lausannensis SOB74262.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618317.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194883.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203970.1
Citrobacter phage Miller YP_009097668.1
Citrobacter phage Moon YP_009146683.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065871.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065598.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285603.1
Colwellia phage 9A YP_006489285.1
Cronobacter phage CR3 YP_006383058.1
Cronobacter phage CR8 YP_009042281.1
Cronobacter phage CR9 YP_009015005.1
Cronobacter phage PBES 02 YP_009189013.1
Cronobacter phage S13 YP_009196404.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP31 YP_006987082.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987254.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831083.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358952.1
Dickeya phage vB-DsoM-LIMEstone1 YP_007237410.1
Dickeya phage vB_DsoM_AD1 YP_009811492.1
Dickeya phage vB_DsoM_JA29 YP_009811174.1
Dompiswa phage TSP7_1 (bird metagenome) YP_010356255.1
Edafosvirus sp. (soil metagenome) AYV78745.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190407.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010093.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009877080.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010094113.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005514.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009606981.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855947.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010066021.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066180.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066878.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067111.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102430.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854184.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167598.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067377.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094187.1
Erwinia phage Cronus YP_010095194.1
Erwinia phage Ea9-2 YP_009007388.1
Erwinia phage Hena1 YP_009854393.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_1 YP_010302185.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_16 YP_010299823.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_17 YP_010302519.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_2 YP_010300500.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_22 YP_010299481.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_3 YP_010301176.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_30 YP_010301510.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_32 YP_010300840.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_33 YP_010301846.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_35 YP_010300161.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_5 YP_010302853.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_7 YP_010303209.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_01 YP_009851575.1
Erwinia phage phiEa104 YP_004326980.1
Erwinia phage phiEa21-4 YP_002456027.1
Erwinia phage phiEaP8 YP_009889621.1
Erwinia phage vB_Eam-MM7 YP_009606759.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837681.1
Erwinia phage vB_EamM_Alexandra YP_009803620.1
Erwinia phage vB_EamM_Yoloswag YP_009789464.1
Erwinia phage vB_EamP_Frozen YP_009286144.1
Escherichia phage 121Q YP_009102084.1
Escherichia phage 4MG YP_008857238.1
Escherichia phage alia YP_009985185.1
Escherichia phage anhysbys YP_009985394.1
Escherichia phage AR1 YP_009168050.1
Escherichia phage Bp4 YP_009031950.1
Escherichia phage Bp4 YP_009031956.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004215.1
Escherichia phage EC1-UPM YP_009598282.1
Escherichia phage ECBP1 YP_006908783.1
Escherichia phage ECBP1 YP_006908777.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102702.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101586.1
Escherichia phage EP75 YP_009880183.1
Escherichia phage ESCO13 YP_009786681.1
Escherichia phage ESCO5 YP_009787209.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879512.1
Escherichia phage HP3 YP_010228730.1
Escherichia phage HY01 YP_009148670.1
Escherichia phage ime09 YP_007004605.1
Escherichia phage IME11 YP_006990670.1
Escherichia phage IME11 YP_006990674.1
Escherichia phage JS10 YP_002922572.1
Escherichia phage JS98 YP_001595354.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071702.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060591.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099687.1
Escherichia phage Mt1B1_P17 YP_009986992.1
Escherichia phage N4 YP_950487.1
Escherichia phage N4 YP_950490.1
Escherichia phage nieznany YP_009986280.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150389.1
Escherichia phage PE37 YP_010073142.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348597.1
Escherichia phage phi92 YP_009012535.1
Escherichia phage Pollock YP_009152103.1
Escherichia phage PP01 YP_010073605.1
Escherichia phage QL01 YP_009202967.1
Escherichia phage RB14 YP_002854564.1
Escherichia phage RB3 YP_009098614.1
Escherichia phage RB32 YP_803168.1
Escherichia phage slur02 YP_009210150.1
Escherichia phage slur03 YP_009625021.1
Escherichia phage slur04 YP_009625447.1
Escherichia phage slur07 YP_009197226.1
Escherichia phage slur14 YP_009180729.1
Escherichia phage T2 YP_010073881.1
Escherichia phage T4 NP_049846.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074065.1
Escherichia phage teqhad YP_010074432.1
Escherichia phage teqskov YP_010074538.1
Escherichia phage tuntematon YP_009986454.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281564.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069251.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069792.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro121c4YLVW YP_009985097.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290494.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009091982.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986785.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070333.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070609.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010070058.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069522.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070884.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071434.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822371.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071978.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072520.1
Escherichia phage vB_EcoM_PHB05 YP_009984563.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207421.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214083.1
Escherichia phage vB_EcoP_G7C YP_004782139.1
Escherichia phage vB_EcoP_G7C YP_004782134.1
Escherichia phage vB_EcoP_PhAPEC5 YP_009055516.1
Escherichia phage vB_EcoP_PhAPEC7 YP_009056140.1
Escherichia phage vB_vPM_PD06 YP_009984643.1
Escherichia phage VEcB YP_009987409.1
Escherichia phage WG01 YP_009323434.1
Escherichia phage wV7 YP_007004970.1
Gordonia phage Attis YP_009595818.1
Gordonia phage Azula YP_010109998.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300854.1
Gordonia phage BetterKatz YP_009302829.1
Gordonia phage Blueberry YP_009276696.1
Gordonia phage Bowser YP_009275627.1
Gordonia phage CaptainKirk2 YP_009287286.1
Gordonia phage Clown YP_010110054.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822359.1
Gordonia phage Frokostdame YP_010096947.1
Gordonia phage JuJu YP_010103777.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301810.1
Gordonia phage Petra YP_010095465.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303055.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304397.1
Haloarcula hispanica icosahedral virus 2 YP_005352822.1
Haloarcula hispanica tailed virus 1 YP_008058757.1
Haloarcula hispanica virus PH1 YP_007761631.1
Haloarcula hispanica virus SH1 YP_271905.1
Halobacterium phage phiH YP_009981881.1
Hirudovirus strain Sangsue AHA45115.1
Klebsiella phage 0507-KN2-1 YP_008531953.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190802.1
Klebsiella phage KNP2 YP_009966130.1
Klebsiella phage KP15 YP_003579934.1
Klebsiella phage KP8 YP_009837458.1
Klebsiella phage KP8 YP_009837454.1
Klebsiella phage KpCHEMY26 YP_009884220.1
Klebsiella phage KpS8 YP_009859073.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883540.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850427.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194311.1
Klebsiella phage May YP_009796239.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796460.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096210.1
Klebsiella phage Miro YP_009607262.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626303.1
Klebsiella phage Pylas YP_009881977.1
Klebsiella phage UPM 2146 YP_009884596.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007677.1
Klebsiella phage vB_KpnM_BIS47 YP_009832512.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KB57 YP_009187640.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpS110 YP_009798971.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836860.1
Klebsiella phage YMC16/01/N133_KPN_BP YP_009997619.1
Klebsiella phage ZCKP1 YP_009803464.1
Klosneuvirus KNV1 ARF12429.1
Megavirus chiliensis AEQ32614.1
Megavirus courdo11 AFX92307.1
Megavirus courdo7 AEX61363.1
Megavirus lba AGD92177.1
Mimivirus Bombay AMZ03163.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280094.1
Moumouvirus australiensis AVL94604.1
Moumouvirus goulette AGF85551.1
Mycobacterium phage Andies YP_010052126.1
Mycobacterium phage Atcoo YP_009964394.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303242.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008409036.1
Mycobacterium phage Brujita YP_002242043.1
Mycobacterium phage Brusacoram YP_009193958.1
Mycobacterium phage Charlie YP_009017053.1
Mycobacterium phage DillTech15 YP_009955991.1
Mycobacterium phage Flathead YP_009957263.1
Mycobacterium phage Ibhubesi YP_009636701.1
Mycobacterium phage KilKor YP_010001360.1
Mycobacterium phage Ksquared YP_009964630.1
Mycobacterium phage Melissauren88 YP_009959639.1
Mycobacterium phage Misha28 YP_009960047.1
Mycobacterium phage Mozy YP_009637220.1
Mycobacterium phage Ogopogo YP_009960653.1
Mycobacterium phage Panchino YP_009304962.1
Mycobacterium phage Phasih YP_009961065.1
Mycobacterium phage Purky YP_009965195.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841115.1
Mycobacterium phage Sbash YP_009124727.1
Mycobacterium phage Sparky YP_009125457.1
Mycobacterium phage Squirty YP_009124626.1
Mycobacterium phage Tapioca YP_010052331.1
Mycobacterium phage TChen YP_009838029.1
Mycobacterium phage ThulaThula YP_009965108.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596651.1
Mycobacterium phage Willsammy YP_009964234.1
Natrialba phage PhiCh1 NP_665989.1
Natrialba phage PhiCh1 YP_010078097.1
Nodularia phage vB_NpeS-2AV2 YP_009830355.1
Nodularia phage vB_NspS-kac65v151 YP_009844657.1
Nodularia phage vB_NspS-kac68v161 YP_009844870.1
Orpheovirus IHUMI-LCC2 SNW63019.1
Pandoravirus celtis QBZ81499.1
Pandoravirus inopinatum AJF97153.1
Pandoravirus macleodensis AVK77407.1
Pandoravirus neocaledonia AVK76369.1
Pandoravirus quercus AVK75322.1
Pandoravirus salinus ATE82257.1
Pantoea phage vB_PagM_SSEM1 YP_009859331.1
Pectinobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594694.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211674.1
Pectobacterium phage DU_PP_V YP_009795270.1
Pectobacterium phage My1 YP_006906329.1
Pectobacterium phage PM1 YP_009021784.1
Pectobacterium phage PP101 YP_009788028.1
Pithovirus sibericum AHH01919.1
Powai lake megavirus ANB50390.1
Proteus phage Mydo YP_009842453.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093572.1
Proteus phage PM135 YP_009620611.1
Proteus phage PM2 YP_010092097.1
Proteus phage Stubb YP_009814663.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195643.1
Pseudoalteromonas phage J2-1 YP_009791493.1
Pseudomonas phage inbricus YP_010079274.1
Pseudomonas phage Lu11 YP_006382795.1
Pseudomonas phage PAK_P1 YP_008869164.1
Pseudomonas phage PaMx11 YP_009196334.1
Pseudomonas phage PaMx28 YP_009210679.1
Pseudomonas phage PaMx74 YP_009199507.1
Pseudomonas phage phiPsa374 YP_009009393.1
Pseudomonas phage SL2 YP_009619732.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_C2-10_Ab1 YP_007236904.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_PAO1_Ab18 YP_009125147.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_PAO1_Ab19 YP_009966479.1
Pseudomonas phage VCM YP_009222678.1
Pseudomonas phage ZC01 YP_009996890.1
Pseudomonas virus Yua YP_001595845.1
Raoultella phage Ro1 YP_009835894.1
Rhizobium phage vB_RleM_PPF1 YP_009099622.1
Rhodococcus phage Whack YP_009848459.1
Salmonella phage 38 YP_009220897.1
Salmonella phage allotria YP_009887789.1
Salmonella phage barely YP_009888605.1
Salmonella phage bering YP_009887995.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876545.1
Salmonella phage Det7 YP_009140244.1
Salmonella phage dinky YP_009888399.1
Salmonella phage FSL SP-058 YP_008239406.1
Salmonella phage FSL SP-076 YP_008240221.1
Salmonella phage GG32 YP_009283907.1
Salmonella phage heyday YP_009887607.1
Salmonella phage maane YP_009889212.1
Salmonella phage Marshall YP_008771725.1
Salmonella phage Maynard YP_008770934.1
Salmonella phage Melville YP_009615706.1
Salmonella phage moki YP_009888805.1
Salmonella phage Mutine YP_009879746.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889416.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009889013.1
Salmonella phage PVPSE1 YP_004893835.1
Salmonella phage Se-G YP_009966566.1
Salmonella phage Se-J YP_009966893.1
Salmonella phage SE14 YP_009890051.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881400.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881201.1
Salmonella phage SeSz-1 YP_009881847.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895264.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008057.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236167.1
Salmonella phage SS9 YP_009883219.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009875924.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293290.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021274.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030525.1
Salmonella phage vB_SalP_TR2 YP_010115064.1
Salmonella phage Vi01 YP_004327470.1
Samba virus AMK62012.1
Serratia phage BF YP_009599644.1
Serratia phage CHI14 YP_009609558.1
Serratia phage Muldoon YP_009883946.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075769.1
Serratia phage PS2 YP_009030286.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009616082.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009841983.1
Shigella phage Ag3 YP_003358592.1
Shigella phage CM8 YP_010076034.1
Shigella phage KNP5 YP_010278354.1
Shigella phage MK-13 YP_009882909.1
Shigella phage pSb-1 YP_009008447.1
Shigella phage pSb-1 YP_009008452.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111046.1
Shigella phage Sf21 YP_009619037.1
Shigella phage Sf22 YP_009614880.1
Shigella phage Sf23 YP_010076429.1
Shigella phage Sf24 YP_009619160.1
Shigella phage SH7 YP_010076846.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415123.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143090.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601285.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212412.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217608.1
Terrestrivirus sp. (soil metagenome) AYV76589.1
Thermus phage P23-45 YP_001467913.1
Thermus phage P74-26 YP_001468027.1
Vibrio phage Achelous YP_010101895.1
Vibrio phage AG74 YP_010108159.1
Vibrio phage Athena YP_010108737.1
Vibrio phage Bennett YP_010105710.1
Vibrio phage Brizo YP_010102550.1
Vibrio phage Ceto YP_009621201.1
Vibrio phage Chester YP_010105901.1
Vibrio phage Cody YP_010108349.1
Vibrio phage CP-T1 (vB_VchM-CP-T1) YP_007003044.1
Vibrio phage Gary YP_010114289.1
Vibrio phage henriette 12B8 YP_007878049.1
Vibrio phage JSF10 YP_009618405.1
Vibrio phage JSF12 YP_009794735.1
Vibrio phage JSF7 YP_009784165.1
Vibrio phage KVP40 NP_899361.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125313.1
Vibrio phage phi 1 YP_009198521.1
Vibrio phage phi 3 YP_009207517.1
Vibrio phage Pontus YP_010102732.1
Vibrio phage pVp-1 YP_007007893.1
Vibrio phage Quinn YP_010108543.1
Vibrio phage River4 YP_010107964.1
Vibrio phage Thalassa YP_009621403.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201252.1
Vibrio phage VAP7 YP_009845697.1
Vibrio phage VH7D YP_009006076.1
Vibrio phage YC YP_009838359.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623754.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091264.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149475.1
Yersinia phage PST YP_009153829.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200495.1