Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Enterobacteria phage HK225 YP_007112169.1
Enterobacteria phage mEp237 YP_007111405.1
Gordonia phage Ailee YP_010099134.1
Gordonia phage Ali17 YP_010002531.1
Gordonia phage Angelicage YP_010097951.1
Gordonia phage Arri YP_010102318.1
Gordonia phage Ashertheman YP_010001853.1
Gordonia phage Attis YP_009595812.1
Gordonia phage Bakery YP_010102985.1
Gordonia phage Barb YP_010102221.1
Gordonia Phage Barsten YP_010109235.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300846.1
Gordonia phage Bibwit YP_010099220.1
Gordonia phage Bizzy YP_010002022.1
Gordonia phage Brandonk123 YP_009623013.1
Gordonia phage Clown YP_010110119.1
Gordonia phage Danyall YP_010096672.1
Gordonia phage Dexdert YP_010001437.1
Gordonia phage DumpsterDude YP_010001124.1
Gordonia phage EMoore YP_010002361.1
Gordonia phage Evamon YP_010107701.1
Gordonia phage Fireball YP_010104283.1
Gordonia phage Fosterous YP_010099305.1
Gordonia phage Fryberger YP_009807554.1
Gordonia phage Gaea YP_010001938.1
Gordonia phage Galadriel YP_010102888.1
Gordonia phage Geodirt YP_010099390.1
Gordonia phage GTE6 YP_009188425.1
Gordonia phage Jabberwocky YP_010104470.1
Gordonia phage Jambalaya YP_010109327.1
Gordonia phage JKSyngboy YP_010001685.1
Gordonia phage Keitabear YP_010104556.1
Gordonia phage KimmyK YP_010096767.1
Gordonia phage Kita YP_009301421.1
Gordonia phage Kroos YP_010001600.1
Gordonia phage Lennon YP_009615811.1
Gordonia phage Leonard YP_010002275.1
Gordonia phage Love YP_010109898.1
Gordonia phage MelBins YP_010002445.1
Gordonia phage Mutzi YP_010100867.1
Gordonia phage Nordenberg YP_010099472.1
Gordonia phage Nubi YP_010103670.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286107.1
Gordonia phage Paries YP_010109517.1
Gordonia phage Phinally YP_009291386.1
Gordonia phage Phlop YP_010114983.1
Gordonia phage Portcullis YP_010109702.1
Gordonia phage Ribeye YP_010002192.1
Gordonia phage Rofo YP_010096851.1
Gordonia phage RogerDodger YP_010103080.1
Gordonia phage Ronaldo YP_009807698.1
Gordonia phage Ruthy YP_009807006.1
Gordonia phage SmokingBunny YP_010102029.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303049.1
Gordonia phage Stultus YP_010099556.1
Gordonia phage Tangent YP_010099640.1
Gordonia phage Tangerine YP_010002108.1
Gordonia phage Tiamoceli YP_010001518.1
Gordonia phage TillyBobJoe YP_010098229.1
Gordonia phage Twister6 YP_009284839.1
Gordonia phage Valary YP_010102412.1
Gordonia phage VanDeWege YP_010102125.1
Gordonia phage Verity YP_010002898.1
Gordonia phage Vivi2 YP_009301988.1
Gordonia phage Wizard YP_009274103.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304388.1
Gordonia phage YorkOnyx YP_010001769.1
Gordonia phage Zipp YP_010002810.1
Gordonia phage Zirinka YP_009289716.1
Gordonia Phage Zitch YP_010002720.1
Gordonia terrae phage McKinley YP_010103352.1
Mycobacterium phage Marvin YP_009614146.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031538.1