Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Escherichia phage 26 YP_010749305.1
Escherichia phage B2 YP_010741416.1
Escherichia phage bob YP_010741540.1
Escherichia phage CEC_Kaz_2018 YP_010741481.1
Escherichia phage EC115 YP_010742046.1
Escherichia phage EK99P-1 YP_009055331.1
Escherichia phage Envy YP_009288176.1
Escherichia phage GeorgBuechner YP_010741228.1
Escherichia phage Gluttony YP_009291442.1
Escherichia phage HK578 YP_007112658.1
Escherichia phage jat YP_010741769.1
Escherichia phage JL1 YP_006990398.1
Escherichia phage JLBYU37 YP_010740458.1
Escherichia phage KarlBarth YP_010740650.1
Escherichia phage NTEC3 YP_010749166.1
Escherichia phage Oekolampad YP_010742595.1
Escherichia phage PaulFeyerabend YP_010741292.1
Escherichia phage phiEB49 YP_009018684.1
Escherichia phage SECphi18 YP_010844171.1
Escherichia phage slur05 YP_009208129.1
Escherichia phage SSL-2009a YP_008550170.1
Escherichia phage TheodorHerzl YP_010740982.1
Escherichia phage UAE_MI-01 YP_010741640.1
Escherichia phage vB_EcoD_Over9000 YP_010741983.1
Escherichia phage vB_EcoD_Pubbukkers YP_010741356.1
Escherichia phage vB_EcoD_Teewinot YP_010740400.1
Escherichia phage vB_EcoS-101114BS4 YP_010740926.1
Escherichia phage vB_EcoS-22664BS2 YP_010749662.1
Escherichia phage vB_EcoS-CHD5UKE2 YP_010740752.1
Escherichia phage vB_EcoS-phiEc3 YP_010749559.1
Escherichia phage vB_EcoS-Ro145c2YLVW YP_010749433.1
Escherichia phage vb_EcoS_bov22_1 YP_010742265.1
Escherichia phage vB_EcoS_fPoEco01 YP_010749116.1
Escherichia phage vB_EcoS_PNS1 YP_010741023.1
Escherichia phage vB_EcoS_PTXU06 YP_010741049.1
Escherichia phage vB_EcoS_Sponge YP_010742093.1
Escherichia phage vB_EcoS_Zar3M YP_010741112.1
Escherichia phage welsh YP_010741906.1
Escherichia phage ZCEC5 YP_010749423.1
Salmonella phage BPS11Q3 YP_009322834.1
Salmonella phage celemicas YP_010747731.1
Salmonella phage F118P13 YP_010747141.1
Salmonella phage MET_P1_001_43 YP_010747853.1
Salmonella phage SLMP1 YP_010748106.1
Salmonella phage SS3e YP_224052.1
Salmonella phage vB_SalP_LDW16 YP_010747263.1
Salmonella phage vB_SenS-EnJE6 YP_010747025.1
Salmonella phage vB_SenS_S528 YP_010746958.1
Salmonella phage vB_SenS_S532 YP_010746830.1
Salmonella phage wksl3 YP_009608642.1
Salmonella virus VSiP YP_010582636.1
Shigella phage Sf12 YP_009792041.1