Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Ali17 YP_010002514.1
Gordonia phage Apricot YP_009806880.1
Gordonia phage Arri YP_010102291.1
Gordonia phage Asapag YP_009819078.1
Gordonia phage Attis YP_009595787.1
Gordonia phage Barb YP_010102192.1
Gordonia Phage Barsten YP_010109215.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300813.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795512.1
Gordonia phage Bizzy YP_010002005.1
Gordonia phage Danyall YP_010096644.1
Gordonia phage EMoore YP_010002343.1
Gordonia phage Evamon YP_010107672.1
Gordonia phage Fireball YP_010104251.1
Gordonia phage Fryberger YP_009807611.1
Gordonia phage Gaea YP_010001918.1
Gordonia phage Geodirt YP_010099369.1
Gordonia phage Getalong YP_009814147.1
Gordonia phage GodonK YP_009821480.1
Gordonia phage Horus YP_009808271.1
Gordonia phage Jabberwocky YP_010104451.1
Gordonia phage Jambalaya YP_010109298.1
Gordonia phage JKSyngboy YP_010001665.1
Gordonia phage Kenna YP_009818648.1
Gordonia phage KimmyK YP_010096738.1
Gordonia phage Kita YP_009301392.1
Gordonia phage Kroos YP_010001583.1
Gordonia phage Kudefre YP_010246551.1
Gordonia phage Leonard YP_010002258.1
Gordonia phage Lilbeanie YP_010002597.1
Gordonia phage MelBins YP_010002428.1
Gordonia phage Neville YP_010245889.1
Gordonia phage Nubi YP_010103641.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286074.1
Gordonia phage Octobien14 YP_010246279.1
Gordonia phage Phinally YP_009291369.1
Gordonia phage Phistory YP_009808375.1
Gordonia phage Phlop YP_010114955.1
Gordonia phage Portcullis YP_010109671.1
Gordonia phage Pupper YP_010058887.1
Gordonia phage Rabbitrun YP_010246148.1
Gordonia phage Ribeye YP_010002175.1
Gordonia phage RogerDodger YP_010103050.1
Gordonia phage Ronaldo YP_009807758.1
Gordonia Phage Sephiroth YP_010246421.1
Gordonia phage Skog YP_010059412.1
Gordonia phage SmokingBunny YP_010101998.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269174.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303024.1
Gordonia phage Stultus YP_010099538.1
Gordonia phage Syleon YP_010246692.1
Gordonia phage Tangerine YP_010002089.1
Gordonia phage Terapin YP_009277768.1
Gordonia phage TillyBobJoe YP_010098199.1
Gordonia phage Toast YP_010001170.1
Gordonia phage Trax YP_010246018.1
Gordonia phage Twister6 YP_009284810.1
Gordonia phage Valary YP_010102384.1
Gordonia phage VanDeWege YP_010102097.1
Gordonia phage Verity YP_010002878.1
Gordonia phage Wizard YP_009274075.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304360.1
Gordonia phage YorkOnyx YP_010001750.1
Gordonia phage Zipp YP_010002789.1
Gordonia phage Zirinka YP_009289689.1
Mycobacterium phage Byougenkin YP_009955331.1
Mycobacterium phage Hawkeye YP_009035930.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469254.1