Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Mufasa8 YP_009885092.1
Arthrobacter phage Sonali YP_009819685.1
Citrobacter phage Moogle YP_009145733.1
Enterobacteria phage 9g YP_009032384.1
Gordonia phage Adgers YP_009836991.1
Gordonia phage Beaver YP_009848304.1
Gordonia phage BirksAndSocks YP_009795603.1
Gordonia phage Chelms YP_009846039.1
Gordonia phage Demosthenes YP_009276734.1
Gordonia phage Flakey YP_009797866.1
Gordonia phage GMA3 YP_009188581.1
Gordonia phage GMA7 YP_009189153.1
Gordonia phage Gmala1 YP_009215223.1
Gordonia phage GordDuk1 YP_009222466.1
Gordonia phage GordTnk2 YP_009223921.1
Gordonia phage GTE7 YP_004934717.1
Gordonia phage Hotorobo YP_009300974.1
Gordonia phage Jellybones YP_009853267.1
Gordonia phage John316 YP_009856310.1
Gordonia phage Jumbo YP_009290983.1
Gordonia phage Katyusha YP_009603297.1
Gordonia phage Kvothe YP_009274151.1
Gordonia phage Monty YP_009275089.1
Gordonia phage Orchid YP_009274248.1
Gordonia phage Sombrero YP_009843017.1
Gordonia phage SteveFrench YP_009824791.1
Gordonia phage Woes YP_009273411.1
Methanobacterium virus Drs3 YP_010355872.1
Rhodobacter phage RC1 YP_007673210.1
Rhodobacter phage RcapMu YP_004934691.1
Rhodococcus phage ReqiDocB7 YP_009013809.1
Rhodovulum phage RS1 YP_007676426.1
Rhodovulum phage vB_RhkS_P1 YP_009285929.1
Synechococcus phage S-CBS1 YP_004934612.1
Synechococcus phage S-CBS3 YP_004421733.1
Thermoanaerobacterium phage THSA-485A YP_006546293.1
Thermus phage P23-45 YP_001467947.1
Thermus phage P74-26 YP_001468063.1
Tsukamurella phage TIN2 YP_009204450.1
Tsukamurella phage TIN3 YP_009214781.1
Tsukamurella phage TIN4 YP_009604145.1
Vibrio phage VpKK5 YP_009126524.1
Xanthomonas phage Xp15 YP_239284.1