Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Liebe YP_009817079.1
Arthrobacter phage Qui YP_010660522.1
Gordonia phage Bantam YP_009287530.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807162.1
Gordonia phage Forza YP_010649031.1
Gordonia phage Gustav YP_009620477.1
Gordonia phage Jace YP_009801681.1
Gordonia phage Mahdia YP_009620544.1
Gordonia phage Mollymur YP_010667032.1
Gordonia phage Orchid YP_009274305.1
Gordonia phage Sixama YP_010648864.1
Gordonia phage Trine YP_009803095.1
Mycobacterium phage ArcusAngelus YP_009954559.1
Mycobacterium phage Aziz YP_010013730.1
Mycobacterium phage BodEinwohner17 YP_009954942.1
Mycobacterium phage Bongo YP_009604968.1
Mycobacterium phage Burwell21 YP_009955185.1
Mycobacterium phage Collard YP_009950666.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124274.1
Mycobacterium phage Estes YP_010013882.1
Mycobacterium phage Fancypants YP_009956960.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124804.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282294.1
Mycobacterium phage Girr YP_009957689.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125256.1
Mycobacterium phage Imvubu YP_009950021.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212793.1
Mycobacterium phage Kumao YP_010013587.1
Mycobacterium phage Larva YP_009016413.1
Mycobacterium phage Leston YP_009950761.1
Mycobacterium phage MrMagoo YP_010014035.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043650.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201684.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211243.1
Mycobacterium phage Paola YP_009950855.1
Mycobacterium phage PegLeg YP_008051046.1
Mycobacterium phage Phabba YP_010056843.1
Mycobacterium phage Quesadilla YP_009949828.1
Mycobacterium phage Rando14 YP_009950949.1
Mycobacterium phage Reindeer YP_010014176.1
Mycobacterium phage Rey YP_009605117.1
Mycobacterium phage Thyatira YP_009951041.1
Mycobacterium phage Wildcat YP_655871.1
Mycobacterium phage Wildcat YP_655984.1
Pseudomonas phage Psa21 YP_010347889.1
Salmonella phage SAP012 YP_009999751.1
Streptomyces phage Aaronocolus YP_009616479.1
Streptomyces phage Alsaber YP_010056389.1
Streptomyces phage Alvy YP_010055755.1
Streptomyces phage Amela YP_009208336.1
Streptomyces phage Amethyst YP_010055347.1
Streptomyces phage Caelum YP_010055509.1
Streptomyces phage Caliburn YP_009207150.1
Streptomyces phage Celia YP_010054619.1
Streptomyces phage Danzina YP_009592422.1
Streptomyces phage Daudau YP_010055670.1
Streptomyces phage Diane YP_010055268.1
Streptomyces phage Endor1 YP_010056006.1
Streptomyces phage Endor2 YP_010056081.1
Streptomyces phage Goby YP_010056610.1
Streptomyces phage Hank144 YP_010055112.1
Streptomyces phage Hydra YP_009616553.1
Streptomyces phage Issmi YP_010055592.1
Streptomyces phage Izzy YP_009215434.1
Streptomyces phage Janus YP_010055033.1
Streptomyces phage Joe YP_010056159.1
Streptomyces phage Lannister YP_009200995.1
Streptomyces phage Lika YP_008050913.1
Streptomyces phage Lorelei YP_010056685.1
Streptomyces phage Nanodon YP_009287841.1
Streptomyces phage Omar YP_010055190.1
Streptomyces phage Pablito YP_010671569.1
Streptomyces phage Paedore YP_010055925.1
Streptomyces phage phiCAM YP_009592134.1
Streptomyces phage phiELB20 YP_009591516.1
Streptomyces phage phiHau3 YP_006906235.1
Streptomyces phage R4 YP_006990172.1
Streptomyces phage Saftant YP_010056236.1
Streptomyces phage Salutena YP_010054773.1
Streptomyces phage Sentinel YP_010054861.1
Streptomyces phage Sitrop YP_010056305.1
Streptomyces phage Spernnie YP_010054948.1
Streptomyces phage Sujidade YP_008051458.1
Streptomyces phage Tefunt YP_010055426.1
Streptomyces phage Thestral YP_010055843.1
Streptomyces phage Werner YP_010056535.1
Streptomyces phage Yasdnil YP_010056462.1
Streptomyces phage Yosif YP_010054704.1
Streptomyces phage Zemlya YP_008060290.1