Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acanthocystis turfacea chlorella virus 1 YP_001426703.1
Acanthocystis turfacea chlorella virus 1 YP_001426965.1
Bathycoccus sp. RCC1105 virus BpV1 YP_004061515.1
Bathycoccus sp. RCC1105 virus BpV1 YP_004061486.1
Chrysochromulina ericina virus YP_009173735.1
Dishui lake phycodnavirus 1 YP_009465775.1
Dishui lake phycodnavirus 1 YP_009465803.1
Heterosigma akashiwo virus 01 YP_009507533.1
Micromonas pusilla virus 12T YP_007676196.1
Micromonas pusilla virus 12T YP_007676127.1
Micromonas pusilla virus SP1 YP_009664897.1
Micromonas pusilla virus SP1 YP_009665110.1
Micromonas sp. RCC1109 virus MpV1 YP_004061952.1
Micromonas sp. RCC1109 virus MpV1 YP_004061980.1
Only Syngen Nebraska virus 5 (OSy-NE5) YP_009325671.1
Only Syngen Nebraska virus 5 (OSy-NE5) YP_009325794.1
Ostreococcus lucimarinus virus 1 (OlV1) YP_004061705.1
Ostreococcus lucimarinus virus 1 (OlV1) YP_004061734.1
Ostreococcus lucimarinus virus 2 (OlV2) YP_009172587.1
Ostreococcus lucimarinus virus 2 (OlV2) YP_009172557.1
Ostreococcus lucimarinus virus 7 (OlV7) YP_009173106.1
Ostreococcus lucimarinus virus 7 (OlV7) YP_009173076.1
Ostreococcus lucimarinus virus OlV5 YP_007674831.1
Ostreococcus lucimarinus virus OlV5 YP_007674800.1
Ostreococcus mediterraneus virus 1 (OmV1) YP_009172836.1
Ostreococcus mediterraneus virus 1 (OmV1) YP_009172863.1
Ostreococcus tauri virus 1 YP_003212893.1
Ostreococcus tauri virus 1 YP_003212920.1
Ostreococcus tauri virus 2 YP_004063523.1
Ostreococcus tauri virus 2 YP_004063494.1
Ostreococcus tauri virus OtV5 YP_001648152.2
Ostreococcus tauri virus OtV5 YP_001648181.1
Paramecium bursaria Chlorella virus 1 (PBCV-1) NP_048665.1
Paramecium bursaria Chlorella virus 1 (PBCV-1) NP_048889.1
Paramecium bursaria Chlorella virus AR158 YP_001498719.1
Paramecium bursaria Chlorella virus AR158 YP_001498462.1
Paramecium bursaria Chlorella virus CVA-1 (PBCV-CVA-1) YP_009701892.1
Paramecium bursaria Chlorella virus CVA-1 (PBCV-CVA-1) YP_009701814.1
Paramecium bursaria Chlorella virus FR483 YP_001426148.1
Paramecium bursaria Chlorella virus FR483 YP_001425957.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A YP_001497901.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A YP_001497630.1
Yellowstone lake phycodnavirus 1 YP_009174860.1
Yellowstone lake phycodnavirus 1 YP_009174845.1
Yellowstone lake phycodnavirus 1 YP_009174859.1
Yellowstone lake phycodnavirus 2 YP_009174473.1
Yellowstone lake phycodnavirus 2 YP_009174597.1
Yellowstone lake phycodnavirus 3 YP_009174392.1
Yellowstone lake phycodnavirus 3 YP_009174380.1
Yellowstone lake phycodnavirus 3 YP_009174390.1