Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Burkholderia phage BcepF1 YP_001039786.1
Dickeya phage vB_DsoM_JA11 YP_009813728.1
Dickeya phage vB_DsoM_JA29 YP_009811397.1
Edwardsiella phage Edno5 YP_010052829.1
Enterobacteria phage P7 YP_009914515.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_1 YP_010302426.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_16 YP_010300068.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_17 YP_010302756.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_2 YP_010300743.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_22 YP_010299727.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_3 YP_010301417.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_30 YP_010301748.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_32 YP_010301080.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_33 YP_010302086.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_35 YP_010300407.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_5 YP_010303102.1
Erwinia phage vB_EamM_Alexandra YP_009803870.1
Erwinia phage vB_EamM_Y3 YP_009794475.1
Erwinia phage vB_EamM_Yoloswag YP_009789702.1
Escherichia phage ECML-117 YP_009101056.1
Escherichia phage FEC19 YP_009813024.1
Escherichia phage P1 YP_006507.1
Escherichia phage RCS47 YP_009624892.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro157c2YLVW YP_009914621.1
Escherichia phage vB_EcoM_WFC YP_009823596.1
Escherichia phage vB_EcoM_WFH YP_009823490.1
Panteoa phage Kyle YP_009849882.1
Pseudomonas phage 14-1 YP_002364347.1
Pseudomonas phage antinowhere YP_009914330.1
Pseudomonas phage BrSP1 YP_009835166.1
Pseudomonas phage crassa YP_009914424.1
Pseudomonas phage datas YP_009913693.1
Pseudomonas phage DL60 YP_009193793.1
Pseudomonas phage DL68 YP_009215189.1
Pseudomonas phage Epa13 YP_009914028.1
Pseudomonas phage Epa14 YP_009913796.1
Pseudomonas phage EPa61 YP_009842867.1
Pseudomonas phage Epa7 YP_009914013.1
Pseudomonas phage F8 YP_001294455.1
Pseudomonas phage JG024 YP_006200804.1
Pseudomonas phage KPP12 YP_007238192.1
Pseudomonas phage LBL3 YP_002154181.1
Pseudomonas phage LMA2 YP_002154272.1
Pseudomonas phage NH-4 YP_007002586.1
Pseudomonas phage PA01 YP_009829561.1
Pseudomonas phage PA5 YP_009597913.1
Pseudomonas phage PA8P1 YP_009851486.1
Pseudomonas phage PaGU11 YP_009913878.1
Pseudomonas phage PB1 YP_002455969.1
Pseudomonas phage phiKTN6 YP_009593276.1
Pseudomonas phage R12 YP_009833199.1
Pseudomonas phage R26 YP_009833296.1
Pseudomonas phage SL1 YP_009835265.1
Pseudomonas phage SN YP_002418846.1
Pseudomonas phage tabernarius YP_009620883.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_C1-14_Ab28 YP_009967022.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_CEB_DP1 YP_009593792.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_E215 YP_009619463.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_E217 YP_009619391.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_LS1 YP_009837441.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PAO1_Ab27 YP_009124360.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_SCUT-S1 YP_009842941.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_USP_1 YP_009914243.1
Pseudomonas phage vB_Pae_PS44 YP_009211366.1
Pseudomonas virus Pa193 YP_009914172.1
Ralstonia phage RP12 YP_009598859.1
Ralstonia phage RSF1 YP_009207859.2
Ralstonia phage RSL2 YP_009212901.1
Salmonella phage SEN34 YP_009191622.1
Salmonella phage SJ46 YP_009293484.1
Serratia phage MTx YP_009845143.1
Serratia phage MyoSmar YP_009850613.1
Xanthomonas phage Carpasina YP_009801001.1
Xanthomonas phage XcP1 YP_009819168.1