Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acanthamoeba castellanii mamavirus AEQ60488.1
Acanthamoeba polyphaga lentillevirus EJN40751.1
Acanthamoeba polyphaga mimivirus AAV50572.1
Acanthamoeba polyphaga moumouvirus AGC02065.1
Acanthocystis turfacea chlorella virus 1 YP_001427194.1
Adoxophyes honmai nucleopolyhedrovirus NP_818746.1
Adoxophyes orana nucleopolyhedrovirus YP_002300612.1
Agrotis ipsilon multiple nucleopolyhedrovirus (AgipMNPV) YP_002268059.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus B (AgseNPV-B) YP_009112586.1
Antheraea pernyi nucleopolyhedrovirus (AnpeNPV) YP_611042.1
Anticarsia gemmatalis multiple nucleopolyhedrovirus YP_009316099.1
Anticarsia gemmatalis nucleopolyhedrovirus YP_803472.1
Apocheima cinerarium nucleopolyhedrovirus YP_006607843.1
Autographa californica nucleopolyhedrovirus NP_054109.1
Bandra megavirus AUV58550.1
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus NP_047482.1
Buzura suppressaria nucleopolyhedrovirus YP_009001861.1
Cafeteria roenbergensis virus BV-PW1 (CroV) YP_003969786.1
Catopsilia pomona nucleopolyhedrovirus YP_009255320.1
Catovirus CTV1 ARF08977.1
Catovirus CTV1 ARF08637.1
Catovirus CTV1 ARF09299.1
Catovirus CTV1 ARF08703.1
Choristoneura fumiferana DEF multiple nucleopolyhedrovirus (CfDEFNPV) NP_932683.1
Choristoneura fumiferana multiple nucleopolyhedrovirus NP_848385.1
Choristoneura murinana nucleopolyhedrovirus YP_008992168.1
Choristoneura rosaceana nucleopolyhedrovirus YP_008378425.1
Chrysochromulina ericina virus YP_009173403.1
Cnaphalocrocis medinalis granulovirus YP_009230024.1
Condylorrhiza vestigialis MNPV (CoveMNPV) YP_009118551.1
Cryptophlebia peltastica nucleopolyhedrovirus YP_010086961.1
Cyclophragma undans nucleopolyhedrovirus YP_010086675.1
Cydia pomonella granulovirus NP_148849.1
Diadromus pulchellus ascovirus 4a YP_009640065.1
Ectropis obliqua nucleopolyhedrovirus (EoNPV) YP_874281.1
Edafosvirus sp. (soil metagenome) AYV78141.1
Edafosvirus sp. (soil metagenome) AYV78372.1
Epiphyas postvittana nucleopolyhedrovirus NP_203240.1
Feldmannia species virus YP_002154736.1
Harvfovirus sp. (soil metagenome) AYV81713.1
Helicoverpa armigera granulovirus YP_001649051.1
Heterosigma akashiwo virus 01 YP_009507475.1
Hirudovirus strain Sangsue AHA45565.1
Hokovirus HKV1 ARF11061.1
Hokovirus HKV1 ARF10542.1
Homavirus sp. (soil metagenome) AYV81990.1
Hyperionvirus sp. (soil metagenome) AYV84267.1
Hyperionvirus sp. (soil metagenome) AYV83332.1
Hyperionvirus sp. (soil metagenome) AYV84545.1
Hyperionvirus sp. (soil metagenome) AYV83971.1
Hyperionvirus sp. (soil metagenome) AYV82930.1
Hyphantria cunea nucleopolyhedrovirus YP_473260.1
Hyposidra talaca nucleopolyhedrovirus YP_010086361.1
Indivirus ILV1 ARF09955.1
Invertebrate iridescent virus 22 YP_009010894.1
Invertebrate iridescent virus 30 YP_009010428.1
Invertebrate iridescent virus 6 (IIV-6) NP_149705.1
Invertebrate iridovirus 22 YP_008357431.1
Invertebrate iridovirus 25 YP_009010675.1
Klosneuvirus KNV1 ARF11227.1
Klosneuvirus KNV1 ARF12226.1
Klosneuvirus KNV1 ARF11873.1
Klosneuvirus KNV1 ARF11149.1
Klosneuvirus KNV1 ARF12578.1
Klosneuvirus KNV1 ARF12064.1
Leucania separata nucleopolyhedrovirus YP_758418.1
Mamestra brassicae multiple nucleopolyhedrovirus YP_009011080.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus A NP_613100.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus B NP_689190.1
Maruca vitrata nucleopolyhedrovirus YP_950792.1
Megavirus chiliensis AEQ32860.1
Megavirus courdo11 AFX92687.1
Megavirus courdo7 AEX61793.1
Megavirus lba AGD92545.1
Megavirus vitis AVL93929.1
Mimivirus Bombay AMZ02748.1
Mocis latipes granulovirus YP_009249895.1
Moumouvirus australiensis AVL94916.1
Moumouvirus goulette AGF85201.1
Mythimna unipuncta granulovirus B YP_009345784.1
Only Syngen Nebraska virus 5 (OSy-NE5) YP_009325561.1
Orgyia leucostigma nucleopolyhedrovirus YP_001651007.1
Orgyia pseudotsugata multiple nucleopolyhedrovirus NP_046238.1
Orpheovirus IHUMI-LCC2 SNW62423.1
Ostreococcus lucimarinus virus 1 (OlV1) YP_004061645.1
Ostreococcus mediterraneus virus 1 (OmV1) YP_009172769.1
Oxyplax ochracea nucleopolyhedrovirus YP_009666587.1
Paramecium bursaria Chlorella virus 1 (PBCV-1) NP_048457.2
Paramecium bursaria Chlorella virus AR158 YP_001498228.1
Paramecium bursaria Chlorella virus CVA-1 (PBCV-CVA-1) YP_009701749.1
Paramecium bursaria Chlorella virus FR483 YP_001425769.1
Paramecium bursaria Chlorella virus NY2A YP_001497353.1
Pectobacterium phage Peat1 YP_009224690.1
Peridroma alphabaculovirus YP_009049920.1
Phaeocystis globosa virus YP_008052534.1
Phaeocystis globosa virus YP_008052740.1
Powai lake megavirus ANB50712.1
Pseudalatia unipuncta granulovirus YP_003422413.1
Samba virus AHJ40027.1
Satyrvirus sp. (soil metagenome) AYV85075.1
Shigella phage Buco YP_009821337.1
Spodoptera frugiperda ascovirus 1a YP_762392.1
Spodoptera frugiperda granulovirus YP_009121843.1
Sucra jujuba nucleopolyhedrovirus YP_009186783.1
Terrestrivirus sp. (soil metagenome) AYV76304.1
Terrestrivirus sp. (soil metagenome) AYV76541.1
Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus YP_007250486.1
Trichoplusia ni ascovirus 2c YP_803310.1
Trichoplusia ni granulovirus LBIV-12 YP_009506135.1
Vibrio phage 1.097.O._10N.286.49.B3 YP_009880055.1
Wiseana iridescent virus YP_004732865.1
Xestia c-nigrum granulovirus NP_059223.1
Yellowstone lake phycodnavirus 3 YP_009174257.1