Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage JSwag YP_009285984.1
Gordonia phage KatherineG YP_009269065.1
Gordonia phage Remus YP_009281656.1
Gordonia phage Rosalind YP_009268964.1
Gordonia phage Soups YP_009269342.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596246.1
Gordonia phage Waits YP_009624559.1
Mycobacterium phage 20ES YP_009009088.1
Mycobacterium phage AnnaL29 YP_008430789.1
Mycobacterium phage Anselm YP_010063381.1
Mycobacterium phage BaconJack YP_009976909.1
Mycobacterium phage Benvolio YP_010063475.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303277.1
Mycobacterium phage Bugsy YP_010063574.1
Mycobacterium phage Centaur YP_010063657.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009782.1
Mycobacterium phage Dulcie YP_009977902.1
Mycobacterium phage Echild YP_009004490.1
Mycobacterium phage EvilGenius YP_009303978.1
Mycobacterium phage Fameo YP_010063754.1
Mycobacterium phage First YP_007677449.1
Mycobacterium phage Fredward YP_008767105.1
Mycobacterium phage Gail YP_010109400.1
Mycobacterium phage Georgie2 YP_010063848.1
Mycobacterium phage Ichabod YP_009978271.1
Mycobacterium phage Jeeves YP_010104359.1
Mycobacterium phage Jorgensen YP_009978550.1
Mycobacterium phage JoshKayV YP_010064037.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193671.1
Mycobacterium phage Lamina13 YP_009032090.1
Mycobacterium phage Larenn YP_009205415.1
Mycobacterium phage Loser YP_009303497.1
Mycobacterium phage Luchador YP_009203108.1
Mycobacterium phage Malec YP_010064133.1
Mycobacterium phage Michley YP_009979378.1
Mycobacterium phage Piro94 YP_009198255.1
Mycobacterium phage RedRock YP_009101297.1
Mycobacterium phage Ruotula YP_009980739.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051808.1
Mycobacterium phage Smeadley YP_009204128.1
Mycobacterium phage SweetiePie YP_009221050.1
Mycobacterium phage Tasp14 YP_009197623.1
Mycobacterium phage Theia YP_009214306.1
Mycobacterium phage Trike YP_009124957.1
Mycobacterium phage Yecey3 YP_010061469.1
Mycobacterium virus Astro YP_009638496.1
Mycobacterium virus Cuco YP_009638123.1