Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Splinter YP_009275389.1
Gordonia phage TZGordon YP_010051124.1
Gordonia phage Vendetta YP_009273967.1
Mycobacterium phage Adephagia YP_009952316.1
Mycobacterium phage Adonis YP_009952412.1
Mycobacterium phage AFIS YP_009976484.1
Mycobacterium phage AlishaPH YP_009952505.1
Mycobacterium phage Anaya YP_009614100.1
Mycobacterium phage Angelica YP_003856953.1
Mycobacterium phage Anglerfish YP_009976661.1
Mycobacterium phage Apocalypse YP_009952674.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009019057.1
Mycobacterium phage Beezoo YP_009952773.1
Mycobacterium phage Big3 YP_009977044.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303268.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215681.1
Mycobacterium phage Collard YP_009950706.1
Mycobacterium phage CrimD YP_003857050.1
Mycobacterium phage Eponine YP_009950425.1
Mycobacterium phage Fionnbharth YP_009150947.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282330.1
Mycobacterium phage jaws YP_009638069.1
Mycobacterium phage Kanely YP_009978696.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212838.1
Mycobacterium phage Larva YP_009016454.1
Mycobacterium phage LaterM YP_009953374.1
Mycobacterium phage Leston YP_009950797.1
Mycobacterium phage Maroc7 YP_009979238.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215581.1
Mycobacterium phage NEHalo YP_009979780.1
Mycobacterium phage Nerujay YP_009210439.1
Mycobacterium Phage Niklas YP_009953771.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043687.1
Mycobacterium phage Papez YP_009283334.1
Mycobacterium phage Prithvi YP_009953867.1
Mycobacterium phage Taquito YP_009950518.1
Mycobacterium phage Thyatira YP_009951077.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002733.1
Mycobacterium phage Zavala YP_009954357.1
Mycobacterium virus Mrgordo YP_009637801.1