Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Sour YP_009625643.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301146.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301144.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301145.1
Mycobacterium phage Alice YP_009216273.1
Mycobacterium phage ArcherS7 YP_008061269.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205224.1
Mycobacterium phage Astraea YP_008061511.1
Mycobacterium phage Bigswole YP_010056963.1
Mycobacterium phage Breeniome YP_009221140.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859529.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859530.1
Mycobacterium phage Bxz1 NP_818089.1
Mycobacterium phage Cali YP_002224487.1
Mycobacterium phage Cane17 YP_010057194.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409271.1
Mycobacterium phage Catera YP_656023.1
Mycobacterium phage CharlieB YP_010057417.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410109.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410110.1
Mycobacterium phage Dandelion YP_009012795.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409489.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409488.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051721.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051720.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224361.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224360.1
Mycobacterium phage Dylan YP_008530660.1
Mycobacterium phage ET08 YP_003347692.1
Mycobacterium phage Gizmo YP_008060809.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430610.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430611.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858827.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858826.1
Mycobacterium phage HyRo YP_009204572.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011857.1
Mycobacterium phage Lukilu YP_009597613.1
Mycobacterium phage Mangeria YP_010057654.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213312.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225382.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225381.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124052.1
Mycobacterium phage MoMoMixon YP_009017349.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051574.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051575.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858377.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858378.1
Mycobacterium phage Nappy YP_009016474.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197761.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197762.1
Mycobacterium phage NoodleTree YP_010057887.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857586.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052272.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008052029.1
Mycobacterium phage Pleione YP_009017785.1
Mycobacterium phage QBert YP_010058109.1
Mycobacterium phage Quasimodo YP_010058334.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531175.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410249.1
Mycobacterium phage Rizal YP_002224708.1
Mycobacterium phage Ryadel YP_010097595.1
Mycobacterium phage Sauce YP_010058572.1
Mycobacterium phage ScottMcG YP_002224043.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009608026.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009608025.1
Mycobacterium phage Spud YP_002224268.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018095.1
Mycobacterium phage Tonenili YP_009287877.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208502.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208501.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410492.1
Mycobacterium phage Wildcat YP_655985.1
Mycobacterium virus 244 YP_654851.1
Mycobacterium virus 244 YP_654852.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636272.1
Mycobacterium virus Bask21 YP_009591255.1
Mycobacterium virus Bask21 YP_009591256.1
Mycobacterium virus CJW1 NP_817546.1
Mycobacterium virus Corndog NP_817949.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009011989.1
Mycobacterium virus Eureka YP_009591634.1
Mycobacterium virus Eureka YP_009591635.1
Mycobacterium virus Firecracker YP_009014464.1
Mycobacterium virus Kostya YP_002014563.1
Mycobacterium virus Kostya YP_002014564.1
Mycobacterium virus Littlee YP_009637009.1
Mycobacterium virus Omega NP_818402.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590949.1
Mycobacterium virus Porky YP_002014416.1
Mycobacterium virus Porky YP_002014415.1
Mycobacterium virus Pumpkin YP_009613721.1
Pseudomonas phage PaMx41 YP_010088923.1
Pseudomonas phage PaP2 YP_024779.1
Pseudomonas virus 119X YP_001218850.1
Rhodococcus phage Finch YP_010059231.1
Rhodococcus phage Trina YP_009615176.1
Streptomyces phage BRock YP_009831778.1