Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Ailuropoda melanoleuca papillomavirus 4 YP_009389436.1
Bos taurus papillomavirus 16 YP_009272584.1
Canis familiaris papillomavirus 6 YP_003204679.1
Enhydra lutris papillomavirus 1 (ElPV-1) YP_009021867.1
Felis catus papillomavirus 3 YP_008083108.1
Felis catus papillomavirus 4 YP_008574814.1
human papillomavirus 103 (HPV103) YP_656496.1
Human papillomavirus 109 YP_002756542.1
Human papillomavirus 116 YP_003084350.1
Human papillomavirus 121 YP_003668029.1
Human papillomavirus 126 YP_004934016.1
Human papillomavirus 127 YP_003858575.1
Human papillomavirus 132 YP_004169288.1
Human papillomavirus 134 YP_004169295.1
Human papillomavirus 135 YP_006393285.1
Human papillomavirus 136 YP_006393292.1
Human papillomavirus 140 YP_006393306.1
Human papillomavirus 154 (HPV154) YP_008083735.1
Human papillomavirus 172 (HPV 172) YP_009507301.1
Human papillomavirus 175 YP_009507308.1
Human papillomavirus 178 YP_009022061.1
Human papillomavirus 201 YP_009158856.1
Human papillomavirus 204 YP_009507315.1
Human papillomavirus 4 NP_040893.1
Human papillomavirus KC5 YP_009134747.1
Human papillomavirus type 101 (HPV101) YP_656502.1
Human papillomavirus type 112 YP_002756549.1
Human papillomavirus type 128 YP_004169267.1
Human papillomavirus type 129 YP_004169274.1
Human papillomavirus type 131 YP_004169281.1
Human papillomavirus type 137 YP_006393299.1
Human papillomavirus type 144 YP_006393313.1
Human papillomavirus type 156 YP_009345876.1
Human papillomavirus type 48 NP_043420.1
Human papillomavirus type 50 NP_043427.1
Human papillomavirus type 60 NP_043441.1
Human papillomavirus type 63 NP_040900.1
Human papillomavirus type 88 YP_001672012.1
Macaca mulatta papillomavirus 4 YP_009551990.1
Macaca mulatta papillomavirus 5 YP_009552784.1
Macaca mulatta papillomavirus 7 YP_009553275.1
Mustela putorius papillomavirus 1 YP_008519312.1
Procyon lotor papillomavirus 1 (PlPV-1) YP_249602.1