Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage 2L372D YP_009846136.1
Aeromonas phage 2L372X YP_009846349.1
Aeromonas phage 4L372XY YP_009846810.1
Citrobacter phage CR44b YP_009007143.1
Citrobacter phage CR8 YP_009004167.1
Citrobacter phage phiCFP-1 YP_009205659.1
Citrobacter phage SH1 YP_009286633.1
Citrobacter phage SH2 YP_009289302.1
Citrobacter phage SH3 YP_009292475.1
Citrobacter phage SH4 YP_009279738.1
Citrobacter phage vB_CroP_CrRp3 YP_009797842.1
Cronobacter phage Dev2 YP_009005118.1
Cronobacter phage GW1 YP_009820043.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP31 YP_006986892.1
Dickeya phage Dagda YP_009800932.1
Dickeya phage Katbat YP_009811877.1
Dickeya phage Luksen YP_009811987.1
Dickeya phage Mysterion YP_009812039.1
Dompiswa phage TSP7_1 (bird metagenome) YP_010356299.1
Enterobacter phage E-2 YP_009226207.1
Enterobacter phage EcpYZU01 YP_009949134.1
Enterobacteria phage T7M YP_009793076.1
Enterobacteria phage vB_EcoP_IME390 YP_009814073.1
Erwinia phage Era103 YP_001039641.1
Erwinia phage FE44 YP_008766720.1
Erwinia phage Hena1 YP_009854466.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_01 YP_009851753.1
Erwinia phage phiEa100 YP_007237533.1
Erwinia phage vB_EamP-S2 YP_009797619.1
Escherichia phage 13a YP_002003939.1
Escherichia phage 285P YP_004300540.1
Escherichia phage 4MG YP_008857435.1
Escherichia phage AAPEc6 YP_009786418.1
Escherichia phage anhysbys YP_009985436.1
Escherichia phage APECc02 YP_009593579.1
Escherichia phage BA14 YP_002003456.1
Escherichia phage CICC 80001 YP_009152466.1
Escherichia phage Ebrios YP_009799384.1
Escherichia phage ECA2 YP_009786130.1
Escherichia phage EcoDS1 YP_002003745.1
Escherichia phage EG1 YP_009795805.1
Escherichia phage ESCO13 YP_009786724.1
Escherichia phage FFH2 YP_009031081.1
Escherichia phage FV3 YP_007006344.1
Escherichia phage GA2A YP_009324946.1
Escherichia phage IMM-002 YP_009812846.1
Escherichia phage JES2013 YP_008530421.1
Escherichia phage K1-5 YP_654106.1
Escherichia phage K1E YP_424977.1
Escherichia phage K1F YP_424918.1
Escherichia phage K30 YP_004678730.1
Escherichia phage LL11 YP_009812374.1
Escherichia phage LL2 YP_009812320.1
Escherichia phage LM33_P1 YP_009324485.1
Escherichia phage Mt1B1_P17 YP_009986945.1
Escherichia phage Murica YP_009594016.1
Escherichia phage mutPK1A2 YP_009795383.1
Escherichia phage nepoznato YP_009985999.1
Escherichia phage nieznany YP_009986238.1
Escherichia phage P483 YP_009200617.1
Escherichia phage P694 YP_009204332.1
Escherichia phage P694 YP_009204334.1
Escherichia phage PE3-1 YP_009044257.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348637.1
Escherichia phage phi92 YP_009012570.1
Escherichia phage Ro45lw YP_009818260.1
Escherichia phage SRT7 YP_009804632.1
Escherichia phage ST31 YP_009790623.1
Escherichia phage T7 (T7) NP_041961.1
Escherichia phage tuntematon YP_009986409.1
Escherichia phage UAB_Phi78 YP_007500987.1
Escherichia phage ukendt YP_009986725.1
Escherichia phage V18 YP_009602395.1
Escherichia phage V5 YP_002003686.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro121c4YLVW YP_009985054.1
Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser YP_009823929.1
Escherichia phage vB_EcoP_ACG-C91 YP_006987774.1
Escherichia phage vB_EcoP_B YP_009788982.1
Escherichia phage vB_EcoP_C YP_009789069.1
Escherichia phage vB_EcoP_F YP_009789087.1
Escherichia phage vB_EcoP_S523 YP_009802459.1
Escherichia phage Vec13 YP_009807334.1
Escherichia phage VEc3 YP_009796075.1
Escherichia phage VEcB YP_009987444.1
Escherichia phage YZ1 YP_009798530.1
Escherichia phage ZG49 YP_009787263.1
Klebsiella phage 2044-307w YP_009791661.1
Klebsiella phage Henu1 YP_009818402.1
Klebsiella phage K11 YP_002003795.1
Klebsiella phage K5 YP_009198636.1
Klebsiella phage K5-2 YP_009788564.1
Klebsiella phage K5-4 YP_009788604.1
Klebsiella phage KNP2 YP_009966269.1
Klebsiella phage KP32 YP_003347524.1
Klebsiella phage KP32_isolate 192 YP_009801313.1
Klebsiella phage KP32_isolate 194 YP_009801354.1
Klebsiella phage KP32_isolate 195 YP_009801397.1
Klebsiella phage KP32_isolate 196 YP_009801443.1
Klebsiella phage KpS8 YP_009859259.1
Klebsiella phage kpssk3 YP_009816997.1
Klebsiella phage Pharr YP_009821346.1
Klebsiella phage SH-Kp 152234 YP_009966337.1
Klebsiella phage SH-Kp 152410 YP_009796980.1
Klebsiella phage vB_Kp1 YP_009190961.1
Klebsiella phage vB_KpnM_BIS47 YP_009832703.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KB57 YP_009187815.1
Klebsiella phage vB_KpnP_BIS33 YP_009787457.1
Klebsiella phage vB_KpnP_IL33 YP_009787511.1
Klebsiella phage vB_KpnP_IME205 YP_009785864.1
Klebsiella phage vB_KpnP_IME321 YP_009806216.1
Klebsiella phage vB_KpnP_KpV289 YP_009215462.1
Klebsiella phage vB_KpnP_KpV763 YP_009786751.1
Klebsiella phage vB_KpnP_KpV766 YP_009786852.1
Klebsiella phage vB_KpnP_KpV767 YP_009786801.1
Klebsiella phage vB_KpnP_PRA33 YP_009787402.1
Klebsiella phage ZCKP1 YP_009803505.1
Kluyvera phage Kvp1 YP_002308388.1
Leclercia phage 10164-302 YP_009791704.1
Pasteurella phage PHB01 YP_009790792.1
Pasteurella phage vB_PmuP_PHB02 YP_009790779.1
Pectobacterium phage DU_PP_II YP_009795171.1
Pectobacterium phage PP47 YP_009788706.1
Pectobacterium phage PP74 YP_009787927.1
Pectobacterium phage PP81 YP_009788514.1
Pectobacterium phage PPWS4 YP_009789868.1
Proteus phage Mydo YP_009842265.1
Proteus phage vB_PmiP_Pm5460 YP_009209199.1
Pseudomonas phage 17A YP_009948702.1
Pseudomonas phage 22PfluR64PP YP_009801195.1
Pseudomonas phage gh-1 (gh-1) NP_813748.1
Pseudomonas phage Henninger YP_009797974.1
Pseudomonas phage KNP YP_009790495.1
Pseudomonas phage Pf-10 YP_009145606.1
Pseudomonas phage Pf1 ERZ-2017 YP_009793742.1
Pseudomonas phage PFP1 YP_009803990.1
Pseudomonas phage Phi-S1 YP_007869888.1
Pseudomonas phage phiPsa17 YP_009784755.1
Pseudomonas phage phiPSA2 (phiPSA2) YP_009043236.1
Pseudomonas phage PPPL-1 YP_009187955.1
Pseudomonas phage shl2 YP_009824177.1
Pseudomonas phage UNO-SLW1 YP_009793698.1
Pseudomonas phage vB_PsyP_3MF5 YP_010064477.1
Pseudomonas phage WRT YP_009790446.1
Raoultella phage Ro1 YP_009835720.1
Salmonella phage 3A_8767 YP_009804755.1
Salmonella phage BP12A YP_009303656.1
Salmonella phage BP12B YP_009304428.1
Salmonella phage BSP161 YP_009816352.1
Salmonella phage phiSG-JL2 YP_001949752.1
Salmonella phage PVPSE1 YP_004893999.1
Salmonella phage SP6 NP_853569.2
Salmonella phage SSE121 YP_009148928.1
Salmonella phage vB_SAg-RPN15 YP_010676105.1
Salmonella phage vB_STy-RN5i1 YP_010678564.1
Salmonella phage Vi06 YP_004306656.1
Serratia phage 2050H2 YP_009791751.1
Serratia phage SM9-3Y YP_009786926.1
Shigella phage SFPH2 YP_009807494.1
Shigella phage VB_Ship_A7 YP_009821831.1
Stenotrophomonas phage IME15 YP_006990208.1
Vibrio phage 11895-B1 YP_007673528.1
Vibrio phage eugene 12A10 YP_009222991.1
Vibrio phage helene 12B3 YP_007877282.1
Vibrio phage PWH3a-P1 YP_007675928.1
Yersinia phage Berlin YP_918987.1
Yersinia phage fPS-53 YP_009799131.1
Yersinia phage fPS-54-ocr YP_009799183.1
Yersinia phage fPS-59 YP_009799084.1
Yersinia phage fPS-9 YP_009799032.1
Yersinia phage phiA1122 NP_848265.1
Yersinia phage phiYe-F10 YP_009785352.1
Yersinia phage phiYeO3-12 NP_052073.1
Yersinia phage PYPS50 YP_009816595.1
Yersinia phage vB_YenP_AP10 YP_009187278.1
Yersinia phage vB_YenP_AP5 YP_009102802.1
Yersinia phage Yep-phi YP_009014825.1
Yersinia phage Yepe2 YP_002003316.1
Yersinia phage YpP-Y YP_009799229.1
Yersinia phage YpsP-G YP_009799280.1