Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Dompiswa phage TSP7_1 (bird metagenome) YP_010356322.1
Dompiswa phage TSP7_1 (bird metagenome) YP_010356340.1
Erwinia phage Ea9-2 YP_009007394.1
Erwinia phage vB_EamP_Frozen YP_009286150.1
Escherichia phage alia YP_009985236.1
Escherichia phage anhysbys YP_009985460.1
Escherichia phage anhysbys YP_009985480.1
Escherichia phage ECBP1 YP_006908772.1
Escherichia phage ESCO13 YP_009786472.1
Escherichia phage ESCO13 YP_009786491.1
Escherichia phage ESCO5 YP_009787020.1
Escherichia phage ESCO5 YP_009786999.1
Escherichia phage flopper YP_009855566.1
Escherichia phage flopper YP_009855567.1
Escherichia phage IME11 YP_006990682.1
Escherichia phage Mangalitsa YP_009850482.1
Escherichia phage Mangalitsa YP_009850481.1
Escherichia phage MLP1 YP_010844457.1
Escherichia phage MLP1 YP_010844458.1
Escherichia phage Mt1B1_P17 YP_009987176.1
Escherichia phage Mt1B1_P17 YP_009987199.1
Escherichia phage muut YP_009985731.1
Escherichia phage nepoznato YP_009985964.1
Escherichia phage nepoznato YP_009985983.1
Escherichia phage nieznany YP_009986217.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348394.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348413.1
Escherichia phage phi G17 YP_010659661.1
Escherichia phage phi92 YP_009012336.1
Escherichia phage phiEcoM-GJ1 YP_001595405.1
Escherichia phage phiEcoM-GJ1 YP_001595406.1
Escherichia phage PO103-1 YP_010844411.1
Escherichia phage PO103-1 YP_010844412.1
Escherichia phage SKA49 YP_010844754.1
Escherichia phage St11Ph5 YP_010659850.1
Escherichia phage ST32 YP_009790672.1
Escherichia phage ST32 YP_009790673.1
Escherichia phage tuntematon YP_009986643.1
Escherichia phage tuntematon YP_009986380.1
Escherichia phage U1G YP_010659759.1
Escherichia phage ukendt YP_009986766.1
Escherichia phage ukendt YP_009986747.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro121c4YLVW YP_009985012.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro121c4YLVW YP_009985029.1
Escherichia phage vB_EcoM_Bp10 YP_010844919.1
Escherichia phage vB_EcoM_DE15 YP_010845037.1
Escherichia phage vB_EcoM_DE15 YP_010845036.1
Escherichia phage vB_EcoM_PHB05 YP_009984373.1
Escherichia phage vB_EcoM_SA91KD YP_010844956.1
Escherichia phage vB_EcoM_SA91KD YP_010844957.1
Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser YP_009823676.1
Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser YP_009823696.1
Escherichia phage vB_EcoP_Bp7 YP_010844817.1
Escherichia phage vB_EcoP_Bp7 YP_010844816.1
Escherichia phage vB_EcoP_PhAPEC7 YP_009056131.1
Escherichia phage vB_EcoP_SP5M YP_010659509.1
Escherichia phage vB_vPM_PD06 YP_009984833.1
Escherichia phage VEcB YP_009987214.1
Klebsiella phage KP8 YP_009837443.1
Klebsiella phage KP8 YP_009837444.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850415.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836873.1
Klebsiella phage ZCKP1 YP_009803549.1
Klebsiella phage ZCKP1 YP_009803530.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PA5oct YP_010678788.1
Pseudomonas phage vB_Pae_LC3I3 YP_010773416.1
Pseudomonas phage YMC11/02/R656 YP_009187429.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089818.1
Yersinia phage PYps16N YP_010844670.1
Yersinia phage PYps16N YP_010844671.1
Yersinia phage PYps23T YP_010844590.1
Yersinia phage PYps23T YP_010844591.1
Yersinia phage PYps3T YP_010844505.1
Yersinia phage PYps3T YP_010844504.1