Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abba YP_009887304.1
Arthrobacter phage BarretLemon YP_009303107.1
Arthrobacter phage Beans YP_009609977.1
Arthrobacter phage Brent YP_009601522.1
Arthrobacter phage Jawnski YP_009601596.1
Arthrobacter phage Martha YP_009601671.1
Arthrobacter phage Piccoletto YP_009612415.1
Arthrobacter phage Shade YP_009612491.1
Arthrobacter phage Sonny YP_009601748.1
Arthrobacter phage Zartrosa YP_009884259.1
Escherichia phage EK99P-1 YP_009055327.1
Escherichia phage Envy YP_009288180.1
Escherichia phage Gluttony YP_009291438.1
Escherichia phage HK578 YP_007112652.1
Escherichia phage JL1 YP_006990403.1
Escherichia phage slur05 YP_009208132.1
Escherichia phage SSL-2009a YP_002720054.1
Escherichia phage YD-2008.s YP_009152296.1
Gordonia phage Kudefre YP_010246647.1
Gordonia phage Neville YP_010245981.1
Gordonia phage Octobien14 YP_010246369.1
Gordonia phage Rabbitrun YP_010246240.1
Gordonia Phage Sephiroth YP_010246510.1
Gordonia phage Syleon YP_010246786.1
Gordonia phage Trax YP_010246110.1
Mycobacterium phage Adephagia YP_009952276.1
Mycobacterium phage Adonis YP_009952370.1
Mycobacterium phage AlishaPH YP_009952465.1
Mycobacterium phage Amelie YP_009952550.1
Mycobacterium phage Amgine YP_009951803.1
Mycobacterium phage Aminay YP_009950189.1
Mycobacterium phage Amohnition YP_009951900.1
Mycobacterium phage Anaya YP_009614056.1
Mycobacterium phage Angelica YP_003856914.1
Mycobacterium phage Apocalypse YP_009952631.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009019015.1
Mycobacterium phage Beezoo YP_009952728.1
Mycobacterium phage Bella96 YP_009952827.1
Mycobacterium phage Boomer YP_002014259.1
Mycobacterium phage Bryler YP_009951317.1
Mycobacterium phage BuzzLyseyear YP_009125039.1
Mycobacterium phage Che8 NP_817382.1
Mycobacterium phage Che9d NP_818021.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215637.1
Mycobacterium phage Chris YP_009952924.1
Mycobacterium phage Collard YP_009950654.1
Mycobacterium phage CrimD YP_003857008.1
Mycobacterium phage Curiosium YP_009953028.1
Mycobacterium phage DarthP YP_009951994.1
Mycobacterium phage DaWorst YP_009955858.1
Mycobacterium phage Demsculpinboyz YP_009963746.1
Mycobacterium phage DillTech15 YP_009955959.1
Mycobacterium phage Ekdilam YP_009952087.1
Mycobacterium phage Ellie YP_009952179.1
Mycobacterium phage Enkosi YP_009211117.1
Mycobacterium phage Eponine YP_009950381.1
Mycobacterium phage Fancypants YP_009956921.1
Mycobacterium phage Filuzino YP_009957029.1
Mycobacterium phage Findley YP_009951122.1
Mycobacterium phage Fionnbharth YP_009150903.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206765.1
Mycobacterium phage Frankie YP_009957346.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282282.1
Mycobacterium phage Giles YP_001552369.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409104.1
Mycobacterium phage Harley YP_009957863.1
Mycobacterium phage Hurricane YP_009951709.1
Mycobacterium phage Ibhubesi YP_009636663.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410724.1
Mycobacterium phage JAWS YP_009638029.1
Mycobacterium phage Kersh YP_009958582.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125791.1
Mycobacterium phage KiSi YP_009953128.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212781.1
Mycobacterium phage Krueger YP_009951410.1
Mycobacterium phage Larva YP_009016400.1
Mycobacterium phage LastHope YP_009953232.1
Mycobacterium phage LaterM YP_009953332.1
Mycobacterium phage Leston YP_009950749.1
Mycobacterium phage Lizziana YP_009959207.1
Mycobacterium phage MacnCheese YP_009638597.1
Mycobacterium phage MarkPhew YP_009953429.1
Mycobacterium phage Marshawn YP_009953531.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125510.1
Mycobacterium phage MooMoo YP_009963638.1
Mycobacterium phage Mozy YP_009637188.1
Mycobacterium phage Mufasa YP_009195282.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215539.1
Mycobacterium phage Mutaforma13 YP_009591349.1
Mycobacterium phage Nibb YP_009953624.1
Mycobacterium Phage Niklas YP_009953727.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043638.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201672.1
Mycobacterium phage Paola YP_009950843.1
Mycobacterium phage Patt YP_009950569.1
Mycobacterium phage Pixie YP_009637376.1
Mycobacterium phage Prithvi YP_009953823.1
Mycobacterium phage Quico YP_009194570.1
Mycobacterium phage Rando14 YP_009950937.1
Mycobacterium phage RockyHorror YP_009636105.1
Mycobacterium phage Seagreen YP_009199724.1
Mycobacterium phage Shandong1 YP_009951510.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202670.1
Mycobacterium phage SirPhilip YP_009953920.1
Mycobacterium phage SiSi YP_008051166.1
Mycobacterium phage Sparkdehlily YP_009187199.1
Mycobacterium phage Spikelee YP_009962497.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018468.1
Mycobacterium phage Taquito YP_009950475.1
Mycobacterium phage TChen YP_009837998.1
Mycobacterium phage TDanisky YP_009963022.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848860.1
Mycobacterium phage Thyatira YP_009951026.1
Mycobacterium phage TM4 NP_569773.1
Mycobacterium phage Unicorn YP_009951216.1
Mycobacterium phage Urkel YP_009954017.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002688.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210911.1
Mycobacterium phage Weirdo19 YP_010050736.1
Mycobacterium phage Ximenita YP_009951606.1
Mycobacterium phage Yoshi YP_009613954.1
Mycobacterium phage Yuna YP_009954116.1
Mycobacterium phage Yunkel11 YP_009954215.1
Mycobacterium phage Zapner YP_009963969.1
Mycobacterium phage Zavala YP_009954313.1
Mycobacterium phage Zerg YP_009963537.1
Mycobacterium phage ZoeJ YP_009032430.1
Shigella phage EP23 YP_004957481.1
Sodalis phage SO1 YP_003344982.1