Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Agueybana YP_010652998.1
Gordonia phage Agueybana YP_010652997.1
Gordonia phage Apricot YP_009806905.1
Gordonia phage Asapag YP_009819100.1
Gordonia phage Attis YP_009595800.1
Gordonia phage Attis YP_009595799.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300830.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300829.1
Gordonia phage Beenie YP_010654054.1
Gordonia phage Bjanes7 YP_010653832.1
Gordonia phage Bosnia YP_010652831.1
Gordonia phage BoyNamedSue YP_010653239.1
Gordonia phage BoyNamedSue YP_010653240.1
Gordonia phage BritBrat YP_009276577.1
Gordonia phage Bunnybear YP_010652586.1
Gordonia phage Bunnybear YP_010652587.1
Gordonia phage Clark YP_010654440.1
Gordonia phage Clown YP_010110105.1
Gordonia phage Denise YP_010654823.1
Gordonia phage DobbysSock YP_010654360.1
Gordonia phage Dolores YP_010654214.1
Gordonia phage Dolores YP_010654213.1
Gordonia phage Dorito YP_010654288.1
Gordonia phage DumpsterDude YP_010001113.1
Gordonia phage Easley YP_010654674.1
Gordonia phage Ebert YP_010653909.1
Gordonia phage GAL1 YP_009324430.1
Gordonia phage Getalong YP_009814171.1
Gordonia phage Herod YP_010652911.1
Gordonia phage Herod YP_010652912.1
Gordonia phage Horus YP_009808293.1
Gordonia phage Howe YP_010654909.1
Gordonia phage Howe YP_010654908.1
Gordonia phage Kita YP_009301408.1
Gordonia phage Kita YP_009301409.1
Gordonia phage Lamberg YP_010653688.1
Gordonia phage Lucky10 YP_009304300.1
Gordonia phage Madeline YP_010652667.1
Gordonia phage Maridalia YP_010653158.1
Gordonia phage Maridalia YP_010653157.1
Gordonia phage Matteo YP_010653470.1
Gordonia phage Mcklovin YP_010654984.1
Gordonia phage Mcklovin YP_010654985.1
Gordonia phage MichaelScott YP_010654598.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286092.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286091.1
Gordonia phage Ohgeesy YP_010653321.1
Gordonia phage Pickett YP_010653539.1
Gordonia phage Pickett YP_010653538.1
Gordonia phage Polly YP_010653077.1
Gordonia phage Polly YP_010653078.1
Gordonia phage Powerball YP_010653982.1
Gordonia phage Ruthy YP_009806994.1
Gordonia phage Sahara YP_010653762.1
Gordonia phage Samman98 YP_010654519.1
Gordonia phage Sekhmet YP_010654134.1
Gordonia phage Sidious YP_010655063.1
Gordonia phage Sidious YP_010655064.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303037.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303036.1
Gordonia phage Suerte YP_010654752.1
Gordonia phage ThankyouJordi YP_010652745.1
Gordonia phage ThankyouJordi YP_010652746.1
Gordonia phage VanLee YP_010755805.1
Gordonia phage Vasanti YP_010653403.1
Gordonia phage Vasanti YP_010653404.1
Gordonia phage Yeet412 YP_010653615.1
Gordonia phage Yeet412 YP_010653614.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304370.1
Gordonia phage Zirinka YP_009289703.1
Gordonia phage Zirinka YP_009289704.1
Mycobacterium phage Alice YP_009216279.1
Mycobacterium phage Cali YP_002224496.1
Mycobacterium phage CharlieB YP_010057425.1
Mycobacterium phage DeadP YP_009016971.1
Mycobacterium phage Donkeykong YP_009956114.1
Mycobacterium phage ET08 YP_003347697.1
Mycobacterium phage Firehouse51 YP_009957171.1
Mycobacterium phage HyRo YP_009204579.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031521.1
Mycobacterium phage Purky YP_009965188.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608261.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100199.1
Mycobacterium phage Taptic YP_010665438.1
Mycobacterium phage Turj99 YP_009211788.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469314.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123908.1