Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acanthamoeba polyphaga mimivirus YP_003987418.1
Acanthamoeba polyphaga mimivirus YP_010777728.1
Acanthamoeba polyphaga mimivirus YP_010777794.1
Acanthamoeba polyphaga moumouvirus YP_007354799.1
Acanthamoeba polyphaga moumouvirus YP_007354361.1
Acanthamoeba polyphaga moumouvirus YP_007354761.1
Acanthamoeba polyphaga moumouvirus YP_007354018.1
Cotonvirus japonicus YP_010842296.1
Cotonvirus japonicus YP_010841263.1
Cotonvirus japonicus YP_010841155.1
Cotonvirus japonicus YP_010842158.1
Cotonvirus japonicus YP_010841201.1
Fadolivirus algeromassiliense YP_010803507.1
Fadolivirus algeromassiliense YP_010802896.1
Megavirus baoshan YP_010788368.1
Megavirus baoshan YP_010788340.1
Megavirus baoshan YP_010788896.1
Megavirus baoshan YP_010788352.1
Megavirus baoshan YP_010789205.1
Megavirus chiliensis YP_004895085.1
Megavirus chiliensis YP_004895043.1
Megavirus chiliensis YP_004894209.1
Megavirus chiliensis YP_004895061.1
Megavirus chiliensis YP_004894514.1
Moumouvirus australiensis YP_010790140.1
Moumouvirus australiensis YP_010789707.1
Moumouvirus australiensis YP_010790177.1
Moumouvirus australiensis YP_010790109.1
Moumouvirus goulette YP_010779159.1
Moumouvirus goulette YP_010779597.1
Moumouvirus goulette YP_010779122.1
Orpheovirus IHUMI-LCC2 YP_009448328.1
Powai lake megavirus YP_010776328.1
Powai lake megavirus YP_010776836.1
Powai lake megavirus YP_010776805.1
Powai lake megavirus YP_010776035.1
Powai lake megavirus YP_010776822.1
Tupanvirus deep ocean YP_010781172.1
Tupanvirus deep ocean YP_010781278.1
Tupanvirus soda lake YP_010782282.1
Tupanvirus soda lake YP_010782557.1
Tupanvirus soda lake YP_010782003.1