Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Adelie penguin polyomavirus YP_009115501.1
Adelie penguin polyomavirus YP_009115505.1
African elephant polyomavirus 1 YP_008603283.1
African elephant polyomavirus 1 YP_008603284.1
African green monkey polyomavirus NP_848005.2
African green monkey polyomavirus NP_848006.2
Akodon montensis polyomavirus YP_009553229.1
Akodon montensis polyomavirus YP_009553228.1
Alphapolyomavirus aflavicollis YP_010087524.1
Alphapolyomavirus aflavicollis YP_010087523.1
Alphapolyomavirus apaniscus YP_007195271.1
Alphapolyomavirus callosciuri YP_010087749.1
Alphapolyomavirus cardiodermae YP_007346962.1
Alphapolyomavirus cardiodermae YP_007346961.1
Alphapolyomavirus chlopygerythrus YP_007188587.1
Alphapolyomavirus mauratus (HaPyV) YP_009111412.1
Alphapolyomavirus mauratus (HaPyV) YP_009111411.1
Alphapolyomavirus quartipanos YP_007195279.1
Alphapolyomavirus quintipanos YP_007195283.1
Alphapolyomavirus secarplanirostris YP_009507648.1
Alphapolyomavirus septipanos YP_007195291.1
Alphapolyomavirus sextipanos YP_007195287.1
Alphapolyomavirus sturnirae YP_009507658.1
Alphapolyomavirus tertarplanisrostris YP_009507654.1
Alphapolyomavirus tertarplanisrostris YP_009507653.1
Alphapolyomavirus tertichlopygerythrus YP_009111372.1
Alphapolyomavirus tertichlopygerythrus YP_009111373.1
Alphapolyomavirus tertipanos YP_009094201.1
Alphapolyomavirus tertipanos YP_009094200.1
Bank vole polyomavirus YP_009174979.1
bat polyomavirus 2a YP_009174999.1
bat polyomavirus 2a YP_009175000.1
bat polyomavirus 2b YP_009174994.1
bat polyomavirus 2b YP_009174995.1
bat polyomavirus 3b YP_009175004.1
bat polyomavirus 4b YP_009174990.1
Bat polyomavirus 5a YP_009129306.1
Bat polyomavirus 5b YP_009507644.1
bat polyomavirus 5b1 (BatPyV5b-1) YP_009129302.1
Bat polyomavirus 6a YP_009129280.1
Bat polyomavirus 6b YP_009129314.1
Bat polyomavirus 6c YP_009129310.1
Bat polyomavirus 6d YP_009129298.1
Betapolyomavirus arplanirostris YP_009507662.1
Betapolyomavirus calbifrons YP_007195275.1
Betapolyomavirus callosciuri YP_010087765.1
Betapolyomavirus callosciuri YP_010087766.1
Betapolyomavirus canis YP_009362020.1
Betapolyomavirus canis YP_009362019.1
Betapolyomavirus cercopitheci YP_009111342.1
Betapolyomavirus equi YP_006383689.1
Betapolyomavirus equi YP_006383690.1
Betapolyomavirus hominis YP_717938.1
Betapolyomavirus hominis YP_717937.1
Betapolyomavirus lepweddellii YP_009329837.1
Betapolyomavirus lepweddellii YP_009329836.1
Betapolyomavirus macacae NP_043125.1
Betapolyomavirus macacae NP_043124.1
Betapolyomavirus mafricanus YP_007346971.1
Betapolyomavirus mafricanus YP_007346972.1
Betapolyomavirus mastomysis YP_009111355.1
Betapolyomavirus mastomysis YP_009111356.1
Betapolyomavirus ptedavyi YP_007346976.1
Betapolyomavirus ptedavyi YP_007346977.1
Betapolyomavirus secuchlopygerythrus YP_009111361.1
Betapolyomavirus secuchlopygerythrus YP_009111362.1
Betapolyomavirus secumuris (MptV) NP_041235.2
Betapolyomavirus secumuris (MptV) NP_041236.2
Betapolyomavirus securanorvegicus YP_009325928.1
Betapolyomavirus securanorvegicus YP_009325929.1
Betapolyomavirus tertihominis YP_001111257.1
Betapolyomavirus tertihominis YP_001111256.1
Betapolyomavirus vicugnae YP_009352860.1
Betapolyomavirus vicugnae YP_009352859.1
Bornean orang-utan polyomavirus YP_003264531.1
Bornean orang-utan polyomavirus YP_003264532.1
Bovine polyomavirus 2 YP_009110710.1
Bovine polyomavirus 2 YP_009110711.1
Bovine polyomavirus 3 YP_009110692.1
Bovine polyomavirus 3 YP_009110691.1
Budgerigar fledgling disease virus - 1 YP_004061426.1
Budgerigar fledgling disease virus - 1 YP_004061427.1
Butcherbird polyomavirus YP_008873516.1
Butcherbird polyomavirus YP_008873517.1
California sea lion polyomavirus 1 YP_003429321.1
California sea lion polyomavirus 1 YP_003429320.1
Canary polyomavirus YP_005454252.1
Canary polyomavirus YP_005454253.1
Capra aegagrus polyomavirus 1 YP_010087534.1
Capra aegagrus polyomavirus 1 YP_010087533.1
Chaerephon polyomavirus 1 YP_007346952.1
Chaerephon polyomavirus 1 YP_007346951.1
Chimpanzee polyomavirus Bob YP_004046681.1
Chimpanzee polyomavirus Bob YP_004046680.1
Common vole polyomavirus YP_009174985.1
Crow polyomavirus YP_529826.1
Crow polyomavirus YP_529825.1
Deltapolyomavirus canis YP_010087546.1
Deltapolyomavirus canis YP_010087547.1
Eidolon helvum polyomavirus 1 YP_007346966.1
Eidolon helvum polyomavirus 1 YP_007346967.1
Epsilonpolyomavirus bovis NP_040785.1
Epsilonpolyomavirus bovis NP_040786.1
Erythrura gouldiae polyomavirus 1 YP_009508816.1
Erythrura gouldiae polyomavirus 1 YP_009508815.1
Finch polyomavirus YP_529832.1
Finch polyomavirus YP_529831.1
Gammapolyomavirus lonmaja YP_009508821.1
Gammapolyomavirus lonmaja YP_009508822.1
Giant panda polyomavirus YP_009389280.1
Giant panda polyomavirus YP_009389281.1
Glis glis polyomavirus 1 YP_009553603.1
Glis glis polyomavirus 1 YP_009553604.1
Goose hemorrhagic polyomavirus NP_849168.1
Goose hemorrhagic polyomavirus NP_849167.1
Gorilla gorilla gorilla polyomavirus 1 YP_009094284.1
Gorilla gorilla gorilla polyomavirus 1 YP_009094283.1
Human polyomavirus 12 YP_007684353.1
Human polyomavirus 12 YP_007684354.1
Human polyomavirus 6 YP_003848916.1
Human polyomavirus 6 YP_003848917.1
Human polyomavirus 7 YP_003848921.1
Human polyomavirus 7 YP_003848922.1
Human polyomavirus 9 YP_004243704.1
Human polyomavirus 9 YP_004243703.1
JC polyomavirus (JCPyV) NP_043509.1
JC polyomavirus (JCPyV) NP_043510.1
LI polyomavirus YP_009352869.1
LI polyomavirus YP_009352868.1
Macaca fascicularis polyomavirus 1 YP_007195260.1
Mastomys natalensis polyomavirus 2 YP_010087539.1
Mastomys natalensis polyomavirus 2 YP_010087538.1
Mastomys natalensis polyomavirus 3 YP_010087841.1
Mastomys natalensis polyomavirus 3 YP_010087842.1
Meles meles polyomavirus 1 YP_009121750.1
Meles meles polyomavirus 1 YP_009121749.1
Merkel cell polyomavirus YP_009111419.1
Miniopterus schreibersii polyomavirus 1 YP_009351905.1
Miniopterus schreibersii polyomavirus 1 YP_009351906.1
Miniopterus schreibersii polyomavirus 2 YP_009351912.1
Miniopterus schreibersii polyomavirus 2 YP_009351911.1
Murine polyomavirus strain BG YP_009111417.1
Murine polyomavirus strain BG YP_009111418.1
Mus musculus polyomavirus 3 YP_010086828.1
Mus musculus polyomavirus 3 YP_010086827.1
MW polyomavirus YP_006495787.1
MW polyomavirus YP_006495786.1
Myocastor coypus polyomavirus 1 YP_009552013.1
Myocastor coypus polyomavirus 1 YP_009552012.1
Myotis polyomavirus VM-2008 YP_002261487.1
Myotis polyomavirus VM-2008 YP_002261486.1
New Jersey polyomavirus-2013 (NJPyV-2013) YP_009030019.1
New Jersey polyomavirus-2013 (NJPyV-2013) YP_009030018.1
Otomops polyomavirus KY156 YP_007346957.1
Otomops polyomavirus KY156 YP_007346956.1
Otomops polyomavirus KY157 YP_007346982.1
Otomops polyomavirus KY157 YP_007346981.1
Pan troglodytes troglodytes polyomavirus 1 YP_009158872.1
Pan troglodytes troglodytes polyomavirus 1 YP_009158873.1
Pan troglodytes verus polyomavirus 1a YP_009094190.1
Pan troglodytes verus polyomavirus 1a YP_009094191.1
Pan troglodytes verus polyomavirus 8 YP_009186688.1
Pan troglodytes verus polyomavirus 8 YP_009186687.1
Panthera leo polyomavirus 1 YP_009553609.1
Panthera leo polyomavirus 1 YP_009553610.1
Philantomba monticola polyomavirus 1 YP_009553185.1
Piliocolobus badius polyomavirus 2 YP_009508809.1
Piliocolobus badius polyomavirus 2 YP_009508810.1
Piliocolobus rufomitratus polyomavirus 1 YP_007195256.1
Polyomavirus sp YP_009315926.1
Porcine polyomavirus YP_009553222.1
Potamochoerus porcus polyomavirus 1 YP_009552730.1
Potamochoerus porcus polyomavirus 1 YP_009552729.1
Raccoon polyomavirus YP_009021047.1
Raccoon polyomavirus YP_009021048.1
Raccoon-associated polyomavirus 2 YP_009357240.1
Raccoon-associated polyomavirus 2 YP_009357239.1
Rattus norvegicus polyomavirus 1 YP_009158863.1
Rattus norvegicus polyomavirus 1 YP_009158864.1
Rhinolophus blasii polyomavirus 2 YP_009551802.1
Rhinolophus blasii polyomavirus 2 YP_009551803.1
Rhinolophus hildebrandtii polyomavirus 1 YP_009351894.1
Rhinolophus hildebrandtii polyomavirus 1 YP_009351893.1
Rhinolophus simulator polyomavirus 1 YP_009552268.1
Rhinolophus simulator polyomavirus 1 YP_009552269.1
Rhinolophus simulator polyomavirus 2 YP_009552833.1
Rhinolophus simulator polyomavirus 2 YP_009552834.1
Rhinolophus simulator polyomavirus 3 YP_009552840.1
Rhinolophus simulator polyomavirus 3 YP_009552839.1
Rousettus aegyptiacus polyomavirus 1 YP_009351899.1
Saimiri sciureus polyomavirus 1 YP_009507667.1
Sciurus carolinensis polyomavirus 1 YP_010087754.1
Sciurus carolinensis polyomavirus 1 YP_010087755.1
Sea otter polyomavirus 1 YP_009091980.1
Sea otter polyomavirus 1 YP_009091979.1
Sheep polyomavirus 1 YP_009134724.1
Sheep polyomavirus 1 YP_009134725.1
Simian virus 12 YP_406552.1
Simian virus 12 YP_406553.1
Sorex araneus polyomavirus 1 YP_010084739.1
Sorex araneus polyomavirus 1 YP_010084738.1
Sorex coronatus polyomavirus 1 YP_010084743.1
Sorex coronatus polyomavirus 1 YP_010084744.1
Sorex minutus polyomavirus 1 YP_010084748.1
Sorex minutus polyomavirus 1 YP_010084749.1
Squirrel monkey polyomavirus YP_001531346.1
Squirrel monkey polyomavirus YP_001531347.1
STL polyomavirus YP_007354883.1
STL polyomavirus YP_007354882.1
Sumatran orang-utan polyomavirus YP_009175029.1
Sumatran orang-utan polyomavirus YP_009175028.1
Sus scrofa polyomavirus 1 YP_009552099.1
Sus scrofa polyomavirus 1 YP_009552100.1
Tadarida brasiliensis polyomavirus 1 YP_009113032.1
Tadarida brasiliensis polyomavirus 1 YP_009113033.1
Tadarida brasiliensis polyomavirus 2 YP_009113097.1
Tadarida brasiliensis polyomavirus 2 YP_009113098.1
Trichodysplasia spinulosa-associated polyomavirus YP_003800004.1
Trichodysplasia spinulosa-associated polyomavirus YP_003800005.1
Tupaia glis polyomavirus 1 YP_009551974.1
Tupaia glis polyomavirus 1 YP_009551975.1
WU Polyomavirus YP_001285486.1
WU Polyomavirus YP_001285485.1
Yellow baboon polyomavirus 1 YP_009111349.1
Yellow baboon polyomavirus 1 YP_009111350.1
Yellow baboon polyomavirus 2 YP_009111367.1
Yellow baboon polyomavirus 2 YP_009111368.1
Zetapolyomavirus delphini YP_009111377.1
Zetapolyomavirus delphini YP_009111378.1