Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Cellulophaga phage phi13:2 YP_008242147.1
Cellulophaga phage phi18:3 YP_008241309.1
Cellulophaga phage phi19:3 YP_008240907.1
Cellulophaga phage phi38:1 YP_008241479.1
Cellulophaga phage phi46:3 YP_008241156.1
Cronobacter phage CR5 YP_008125834.1
Erwinia phage Derbicus YP_009821141.1
Erwinia phage Machina YP_009617024.1
Erwinia phage PhiEaH1 YP_009010290.1
Erwinia phage phiEaH2 YP_007237670.1
Erwinia phage vB_EamM_Asesino YP_009290729.1
Erwinia phage vB_EamM_Caitlin YP_009292176.1
Erwinia phage vB_EamM_ChrisDB YP_009292798.1
Erwinia phage vB_EamM_EarlPhillipIV YP_009278409.1
Erwinia phage vB_EamM_Huxley YP_009293076.1
Erwinia phage vB_EamM_Kwan YP_009278720.1
Erwinia phage vB_EamM_Phobos YP_009283586.1
Erwinia phage vB_EamM_RisingSun YP_009612869.1
Erwinia phage Wellington YP_009806600.1
Escherichia phage vB_EcoM_Goslar YP_009820798.1
Flavobacterium phage vB_FspP_elemoA_7-9A YP_010108904.1
Flavobacterium phage vB_FspP_elemoD_13-5B YP_010109162.1
Flavobacterium phage vB_FspP_elemoE_6-9C YP_010109080.1
Flavobacterium phage vB_FspP_elemoF_6-3D YP_010108992.1
Pseudomonas phage EL YP_418170.1
Pseudomonas phage OBP YP_004958147.1
Pseudomonas phage PaMx11 YP_009196301.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_PAO1_Ab18 YP_009125114.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_PAO1_Ab19 YP_009966446.1
Pseudomonas phage ZC01 YP_009996857.1
Salmonella phage SPN3US YP_009153389.1
Serratia phage Moabite YP_009849178.1
Staphylococcus phage SPbeta-like YP_009226827.1
Streptomyces phage Bmoc YP_010107555.1
Streptomyces phage Braelyn YP_010104042.1
Streptomyces phage Daubenski YP_010104909.1
Streptomyces phage EGole YP_010101570.1
Streptomyces phage Evy YP_010103526.1
Streptomyces phage Jay2Jay YP_009225878.1
Streptomyces phage Karimac YP_009840329.1
Streptomyces phage LukeCage YP_009840084.1
Streptomyces phage Mildred21 YP_009610693.1
Streptomyces phage NootNoot YP_009610918.1
Streptomyces phage Paradiddles YP_009611135.1
Streptomyces phage Peebs YP_009611360.1
Streptomyces phage Samisti12 YP_009611588.1
Streptomyces phage StarPlatinum YP_009839600.1
Streptomyces phage Wollford YP_009839843.1
Streptomyces phage Yaboi YP_009841291.1