Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Lilbeanie YP_010002571.1
Gordonia phage Pupper YP_010058845.1
Gordonia phage Remus YP_009281698.1
Gordonia phage Rosalind YP_009269006.1
Gordonia phage Soups YP_009269384.1
Gordonia phage Stormageddon YP_010059624.1
Gordonia phage Strosahl YP_009596288.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009647.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530967.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018603.1
Mycobacterium phage Alice YP_009216316.1
Mycobacterium phage ArcherS7 YP_008061315.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858511.1
Mycobacterium phage Astraea YP_008061554.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604481.1
Mycobacterium phage Bactobuster YP_009304728.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193540.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531310.1
Mycobacterium phage Barnyard NP_818591.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008859017.1
Mycobacterium phage Bigswole YP_010057011.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014577.1
Mycobacterium phage Bongo YP_009604979.1
Mycobacterium phage Breeniome YP_009221188.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009215005.1
Mycobacterium phage Bxz1 NP_818133.1
Mycobacterium phage Cali YP_002224531.1
Mycobacterium phage Cane17 YP_010057231.1
Mycobacterium phage Catera YP_656068.1
Mycobacterium phage Cerulean YP_010062555.1
Mycobacterium phage CharlieB YP_010057462.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614412.1
Mycobacterium phage Cintron YP_010062720.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856858.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654986.1
Mycobacterium phage CRB2 YP_009949940.1
Mycobacterium phage Dandelion YP_009012841.1
Mycobacterium phage DrLupo YP_009842752.1
Mycobacterium phage EagleEye YP_009005827.1
Mycobacterium phage ET08 YP_003347731.1
Mycobacterium phage Fortunato YP_010089272.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011322.1
Mycobacterium phage Gizmo YP_008060856.1
Mycobacterium phage Godines YP_009616413.1
Mycobacterium phage Heath YP_010109624.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032311.1
Mycobacterium phage HyRo YP_009204617.1
Mycobacterium phage ICleared YP_010062982.1
Mycobacterium phage Imvubu YP_009950041.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190939.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004636.1
Mycobacterium phage JewelBug YP_010061211.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009287.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031939.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409722.1
Mycobacterium phage Koko YP_010061411.1
Mycobacterium phage Laurie YP_010012447.1
Mycobacterium phage LilMcDreamy YP_009949650.1
Mycobacterium phage LinStu YP_009014652.1
Mycobacterium phage Lukilu YP_009597653.1
Mycobacterium phage Mangeria YP_010057700.1
Mycobacterium phage MoMoMixon YP_009017393.1
Mycobacterium phage Nappy YP_009016521.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003922.1
Mycobacterium phage NoodleTree YP_010057931.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005918.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007273.1
Mycobacterium phage Obutu YP_010103884.1
Mycobacterium phage Papyrus YP_008408837.1
Mycobacterium phage PegLeg YP_008051059.1
Mycobacterium phage Phabba YP_010056718.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014699.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409910.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564191.1
Mycobacterium phage Phrappuccino YP_010059780.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655369.1
Mycobacterium phage Pleione YP_009017833.1
Mycobacterium phage Priamo YP_010061311.1
Mycobacterium phage QBert YP_010058150.1
Mycobacterium phage Quasimodo YP_010058380.1
Mycobacterium phage Quesadilla YP_009949844.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655751.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008410007.1
Mycobacterium phage Rizal YP_002224753.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817838.1
Mycobacterium phage Saguaro YP_009949743.1
Mycobacterium phage Sauce YP_010058616.1
Mycobacterium phage ScottMcG YP_002224088.1
Mycobacterium phage Sebata YP_009608744.1
Mycobacterium phage Send513 YP_009614276.1
Mycobacterium phage Serendipitous YP_009950139.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209116.1
Mycobacterium phage Spud YP_002224311.1
Mycobacterium phage Stasia YP_010062464.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018500.1
Mycobacterium phage Tonenili YP_009287930.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224208.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859195.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614509.1
Mycobacterium virus Acadian YP_009013445.1
Mycobacterium virus Arturo YP_009638735.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637888.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635578.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636603.1
Mycobacterium virus LHTSCC YP_009018867.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358781.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667236.1
Rhodococcus phage CosmicSans YP_009189715.1
Rhodococcus phage Finch YP_010059228.1
Rhodococcus phage Hiro YP_009834102.1
Rhodococcus phage PhailMary YP_010060272.1
Rhodococcus phage RER2 YP_005087181.1
Rhodococcus phage Takoda YP_009838207.1
Streptomyces phage Karimac YP_009840197.1
Streptomyces phage Karimac YP_009840411.1
Streptomyces phage StarPlatinum YP_009839461.1
Streptomyces phage StarPlatinum YP_009839686.1
Streptomyces phage Yaboi YP_009841162.1
Streptomyces phage Yaboi YP_009841376.1