Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Sixama YP_010648779.1
Mycobacterium phage Aggie YP_010051994.1
Mycobacterium phage Andies YP_010052128.1
Mycobacterium phage ArcusAngelus YP_009954555.1
Mycobacterium phage Ardmore YP_003495199.1
Mycobacterium phage Avani YP_009013174.1
Mycobacterium phage Batiatus YP_009954646.1
Mycobacterium phage Bernal13 YP_009031172.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200698.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303230.1
Mycobacterium phage BobaPhett YP_009954863.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008409027.1
Mycobacterium phage BodEinwohner17 YP_009954972.1
Mycobacterium phage BodEinwohner17 YP_009954964.1
Mycobacterium phage Boomer YP_002014289.1
Mycobacterium phage Bubbles123 YP_009955080.1
Mycobacterium phage Burwell21 YP_009955181.1
Mycobacterium phage Butters YP_007869869.1
Mycobacterium phage Butters YP_007869868.1
Mycobacterium phage BuzzLyseyear YP_009125070.1
Mycobacterium phage Byougenkin YP_009955378.1
Mycobacterium phage Byougenkin YP_009955373.1
Mycobacterium phage CaptainTrips YP_009202349.1
Mycobacterium phage Carcharodon YP_009197187.1
Mycobacterium phage Charlie YP_009017055.1
Mycobacterium phage Che8 NP_817413.1
Mycobacterium phage Che9d NP_818055.1
Mycobacterium phage Cornie YP_009856254.1
Mycobacterium phage Daenerys YP_008410636.1
Mycobacterium phage Dante YP_009212710.1
Mycobacterium phage DeadP YP_009016964.1
Mycobacterium phage Demsculpinboyz YP_009963781.1
Mycobacterium phage DillTech15 YP_009955990.1
Mycobacterium phage DLane YP_009636476.1
Mycobacterium phage Donkeykong YP_009956100.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013625.1
Mycobacterium phage Dorothy YP_009592043.1
Mycobacterium phage DotProduct YP_009638423.1
Mycobacterium phage Drago YP_009016146.1
Mycobacterium phage DRBy19 YP_009956314.1
Mycobacterium phage Eish YP_009956416.1
Mycobacterium phage Emma YP_009956632.1
Mycobacterium phage Empress YP_009956734.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124268.1
Mycobacterium phage Fancypants YP_009956954.1
Mycobacterium phage Filuzino YP_009957055.1
Mycobacterium phage FirstPlacePfu YP_009964861.1
Mycobacterium phage FirstPlacePfu YP_009964866.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206796.1
Mycobacterium phage Fruitloop YP_002241749.1
Mycobacterium phage Fulbright YP_010052197.1
Mycobacterium phage Galactic YP_009957473.1
Mycobacterium phage Gandalph YP_009957584.1
Mycobacterium phage Geralt YP_010092532.1
Mycobacterium phage Girr YP_009957685.1
Mycobacterium phage Gorge YP_009957792.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125250.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409130.1
Mycobacterium phage Hlubikazi YP_009958203.1
Mycobacterium phage Hlubikazi YP_009958198.1
Mycobacterium phage Ibhubesi YP_009636692.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125346.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410753.1
Mycobacterium phage Jamie19 YP_010052396.1
Mycobacterium phage Jebeks YP_009604842.1
Mycobacterium phage Job42 YP_008126661.1
Mycobacterium phage JoeyJr YP_009958305.1
Mycobacterium phage Kersh YP_009958614.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198176.1
Mycobacterium phage Krakatau YP_009958923.1
Mycobacterium phage KristaRAM YP_009959024.1
Mycobacterium phage LilMoolah YP_010105257.1
Mycobacterium phage LilSpotty YP_010754868.1
Mycobacterium phage Lizziana YP_009959237.1
Mycobacterium phage Llama YP_009209626.1
Mycobacterium phage Llij YP_655063.1
Mycobacterium phage Mahavrat YP_009959332.1
Mycobacterium phage Mantra YP_009959432.1
Mycobacterium phage Mattes YP_009959540.1
Mycobacterium phage Melissauren88 YP_009959636.1
Mycobacterium phage Mendokysei YP_009964154.1
Mycobacterium phage MichelleMyBell YP_009006660.1
Mycobacterium phage MilleniumForce YP_009959737.1
Mycobacterium phage MinionDave YP_009959839.1
Mycobacterium phage Minnie YP_009959943.1
Mycobacterium phage MooMoo YP_009963678.1
Mycobacterium phage Moonbeam YP_009960137.1
Mycobacterium phage Mozy YP_009637219.1
Mycobacterium phage Mutaforma13 YP_009591383.1
Mycobacterium phage Nitzel YP_009960442.1
Mycobacterium phage Nivrat YP_009960540.1
Mycobacterium phage Ochi17 YP_010101090.1
Mycobacterium phage OldBen YP_009960751.1
Mycobacterium phage OlympiaSaint YP_009960859.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211231.1
Mycobacterium phage OwlsT2W YP_009960967.1
Mycobacterium phage Pacc40 YP_002241648.1
Mycobacterium phage Phasih YP_009961064.1
Mycobacterium phage Philonius YP_010051926.1
Mycobacterium phage phiT46-1 YP_010050694.1
Mycobacterium phage Phrann YP_009304250.1
Mycobacterium phage Pipsqueaks YP_009616916.1
Mycobacterium phage Plumbus YP_010113855.1
Mycobacterium phage PMC YP_655826.1
Mycobacterium phage Poenanya YP_009961368.1
Mycobacterium phage Polka14 YP_009961476.1
Mycobacterium phage Purky YP_009965192.1
Mycobacterium phage QuickMath YP_009961794.1
Mycobacterium phage Quico YP_009194599.1
Mycobacterium phage Ramsey YP_002241861.1
Mycobacterium phage Raymond7 YP_010051854.1
Mycobacterium phage Redi YP_009017123.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841107.1
Mycobacterium phage RitaG YP_009961896.1
Mycobacterium phage RockyHorror YP_009636135.1
Mycobacterium phage Royals2015 YP_009962008.1
Mycobacterium phage Saal YP_009007539.1
Mycobacterium phage Sandalphon YP_009962108.1
Mycobacterium phage Sbash YP_009124724.1
Mycobacterium phage Seagreen YP_009199749.1
Mycobacterium phage SG4 YP_009013268.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608247.1
Mycobacterium phage ShiLan YP_009608148.1
Mycobacterium phage SiSi YP_008051193.1
Mycobacterium phage SkinnyPete YP_009595750.1
Mycobacterium phage Soul22 YP_009963891.1
Mycobacterium phage Sparkdehlily YP_009187231.1
Mycobacterium phage Spartacus YP_009607895.1
Mycobacterium phage SuperGrey YP_009962844.1
Mycobacterium phage SwagPigglett YP_009962949.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100190.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100185.1
Mycobacterium phage Tapioca YP_010052333.1
Mycobacterium phage TChen YP_009838025.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848895.1
Mycobacterium phage ThulaThula YP_009965109.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596653.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469306.1
Mycobacterium phage Typha YP_010049745.1
Mycobacterium phage Veteran YP_009963155.1
Mycobacterium phage Wachhund YP_009963255.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123895.1
Mycobacterium phage Whouxphf YP_009963354.1
Mycobacterium phage Willsammy YP_009964236.1
Mycobacterium phage WillSterrel YP_009963466.1
Mycobacterium phage Xavia YP_009965268.1
Mycobacterium phage XFactor YP_009208809.1
Mycobacterium phage Xula YP_010104196.1
Mycobacterium phage Yoshi YP_009613990.1
Mycobacterium phage Zapner YP_009963998.1
Mycobacterium phage Zerg YP_009963568.1