Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Barb YP_010102237.1
Gordonia phage Clown YP_010110127.1
Gordonia phage Dexdert YP_010001440.1
Gordonia phage Evamon YP_010107717.1
Gordonia phage Fireball YP_010104298.1
Gordonia phage GTE6 YP_009188427.1
Gordonia phage Mutzi YP_010100881.1
Gordonia phage Nubi YP_010103687.1
Gordonia phage Schmidt YP_010051015.1
Gordonia phage SmokingBunny YP_010102044.1
Gordonia phage Splinter YP_009275429.1
Gordonia phage Tiamoceli YP_010001520.1
Gordonia phage TillyBobJoe YP_010098242.1
Gordonia phage TinaLin YP_010051088.1
Gordonia phage TZGordon YP_010051164.1
Gordonia phage Vendetta YP_009274007.1
Mycobacterium phage 32HC YP_009009553.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009646.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530966.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193539.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531309.1
Mycobacterium phage Bipper YP_009303191.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614411.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654985.1
Mycobacterium phage CRB2 YP_009949939.1
Mycobacterium phage Heath YP_010109623.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032310.1
Mycobacterium phage Imvubu YP_009950040.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004635.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009286.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409721.1
Mycobacterium phage LilMcDreamy YP_009949649.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409909.1
Mycobacterium phage Quesadilla YP_009949843.1
Mycobacterium phage Rem711 YP_009964106.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008410006.1
Mycobacterium phage Serendipitous YP_009950138.1
Mycobacterium phage Typha YP_010049712.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210943.1
Mycobacterium virus Acadian YP_009013444.1