Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Achromobacter phage Motura YP_009903850.1
Acidovorax phage ACP17 YP_009609646.1
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882218.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009557.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009812.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010336.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889826.1
Acinetobacter phage Apostate YP_009886469.1
Acinetobacter phage Berthold YP_009886223.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881506.1
Acinetobacter phage Kimel YP_009886719.1
Acinetobacter phage Konradin YP_009885379.1
Acinetobacter phage Lazarus YP_009886967.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887156.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880965.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489096.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300774.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677894.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010855.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613023.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834890.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834656.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010365.1
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833050.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969103.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969621.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011618.1
Aeromonas virus 25 YP_656407.1
Aeromonas virus 31 YP_238908.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932536.1
Aeromonas virus 65 YP_004300948.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944083.1
Burkholderia phage BcepSaruman YP_009904192.1
Burkholderia phage BcepSauron YP_009904640.1
Campylobacter phage CP30A YP_006908095.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321685.1
Campylobacter phage vB_CjeM_Los1 YP_009597256.1
Campylobacter virus CP21 YP_007005162.1
Campylobacter virus CP220 YP_009169304.1
Campylobacter virus CP81 YP_009623245.1
Campylobacter virus CPt10 YP_009169110.1
Campylobacter virus CPX YP_004956994.1
Campylobacter virus IBB35 YP_009590726.1
Campylobacter virus NCTC12673 YP_004421584.1
Caulobacter phage Cr30 YP_009098976.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618273.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218637.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194918.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203927.1
Citrobacter phage Miller YP_009097706.1
Citrobacter phage Moon YP_009146643.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285640.1
Cronobacter phage S13 YP_009196542.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986370.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831119.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831399.1
Cyanophage P-RSM1 YP_007877624.1
Cyanophage P-RSM6 YP_007675240.1
Cyanophage P-TIM40 YP_009188097.1
Cyanophage S-RIM32 YP_009301520.1
Cyanophage S-RIM44 YP_009783151.1
Cyanophage S-RIM50 YP_009302098.1
Cyanophage S-TIM4 YP_009806278.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358860.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009103032.1
Dickeya phage vB_DsoM_AD1 YP_009811556.1
Dickeya phage vB_DsoM_JA11 YP_009813557.1
Dickeya phage vB_DsoM_JA29 YP_009811229.1
Dickeya virus Limestone YP_007237348.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190365.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010051.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009876929.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005472.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607018.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855905.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118865.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734332.1
Enterobacteria phage P7 YP_009914551.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102392.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854145.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167559.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147538.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837625.1
Erwinia phage vB_EamM_Alexandra YP_009803687.1
Erwinia phage vB_EamM_Y3 YP_009794299.1
Erwinia phage vB_EamM_Yoloswag YP_009789528.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592767.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593189.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225064.1
Escherichia phage AR1 YP_009168006.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004254.1
Escherichia phage CF2 YP_009965394.1
Escherichia phage D6 YP_009914744.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602142.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102663.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101447.1
Escherichia phage EP75 YP_009880241.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879448.1
Escherichia phage HP3 YP_009965828.1
Escherichia phage HY01 YP_009148630.1
Escherichia phage HY03 YP_009284054.1
Escherichia phage ime09 YP_007004566.1
Escherichia phage JS10 YP_002922536.1
Escherichia phage JS98 YP_001595316.1
Escherichia phage JSE YP_002922255.1
Escherichia phage JSE YP_002922256.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060621.1
Escherichia phage MX01 YP_009324085.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002677.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469524.1
Escherichia phage QL01 YP_009202924.1
Escherichia phage RB3 YP_009098574.1
Escherichia phage RB49 (RB49) NP_891748.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861894.1
Escherichia phage RCS47 YP_009624928.1
Escherichia phage slur02 YP_009210109.1
Escherichia phage slur03 YP_009625061.1
Escherichia phage slur04 YP_009625406.1
Escherichia phage slur07 YP_009197266.1
Escherichia phage slur14 YP_009180689.1
Escherichia phage ST0 YP_009608475.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281522.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro157c2YLVW YP_009914654.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290456.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205885.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030797.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986745.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037577.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822436.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056776.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207381.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209949.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214042.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063888.1
Escherichia phage WG01 YP_009323392.1
Escherichia phage wV7 YP_007004930.1
Escherichia virus CBA120 YP_004957738.1
Escherichia virus P1 YP_006546.1
Escherichia virus RB14 YP_002854524.1
Escherichia virus RB16 YP_003858393.1
Escherichia virus RB32 YP_803130.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239077.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049803.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190764.1
Klebsiella phage KP15 YP_003579962.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348737.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883599.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850383.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194345.1
Klebsiella phage May YP_009796306.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796520.1
Klebsiella phage Miro YP_009607297.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289591.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626337.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpS110 YP_009798831.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288878.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836902.1
Klebsiella virus 0507KN21 YP_008531997.1
Klebsiella virus UPM 2146 YP_009884663.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280049.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211633.1
Pelagibacter phage HTVC008M YP_007517895.1
Prochlorococcus phage MED4-213 YP_007673838.1
Prochlorococcus phage P-HM1 YP_004322446.1
Prochlorococcus phage P-HM2 YP_004323393.1
Prochlorococcus phage P-RSM4 YP_004323154.1
Prochlorococcus phage P-SSM2 YP_214250.1
Prochlorococcus phage P-SSM4 YP_214578.2
Prochlorococcus phage P-SSM7 YP_004324844.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213526.1
Prochlorococcus phage Syn1 YP_004324386.1
Prochlorococcus phage Syn33 YP_004323627.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195598.1
Pseudomonas phage Lu11 YP_006382583.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595660.1
Ralstonia phage phiRSL1 YP_001950080.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009277035.1
Rhizobium phage vB_RleM_P10VF YP_009099800.1
Salmonella phage 38 YP_009220969.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888258.1
Salmonella phage allotria YP_009887847.1
Salmonella phage barely YP_009888661.1
Salmonella phage bering YP_009888051.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876390.1
Salmonella phage Det7 YP_009140304.1
Salmonella phage dinky YP_009888463.1
Salmonella phage GG32 YP_009283851.1
Salmonella phage heyday YP_009887664.1
Salmonella phage maane YP_009889270.1
Salmonella phage Marshall YP_008771788.1
Salmonella phage Maynard YP_008770995.1
Salmonella phage Melville YP_009615667.1
Salmonella phage moki YP_009888868.1
Salmonella phage Mutine YP_009879806.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889481.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009889073.1
Salmonella phage rabagast YP_009887472.1
Salmonella phage S118 YP_009880603.1
Salmonella phage Se-B YP_009948862.1
Salmonella phage Se-G YP_009966715.1
Salmonella phage Se-J YP_009966743.1
Salmonella phage SE14 YP_009889911.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881344.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881145.1
Salmonella phage SeSz-1 YP_009881902.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895205.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008012.1
Salmonella phage SJ46 YP_009293569.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236234.1
Salmonella phage SP1 YP_009877640.1
Salmonella phage SS9 YP_009883161.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009876074.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617828.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148173.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126134.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293439.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021327.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030379.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501225.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286546.1
Salmonella virus ViI YP_004327407.1
Serratia phage CHI14 YP_009609519.1
Serratia phage Muldoon YP_009883913.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349147.1
Serratia phage PS2 YP_009030252.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009615947.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009842041.1
Shigella phage Ag3 YP_003358520.1
Shigella phage MK-13 YP_009882769.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111008.1
Shigella phage Sf21 YP_009618997.1
Shigella phage Sf22 YP_009614841.1
Shigella phage Sf24 YP_009619121.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288554.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100735.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415083.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277562.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278915.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289092.1
Shigella phage SP18 YP_003934828.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143033.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601224.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189504.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212353.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217588.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851261.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850904.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844537.1
Synechococcus phage ACG-2014c YP_007001737.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_009133354.1
Synechococcus phage ACG-2014e YP_009134511.1
Synechococcus phage ACG-2014g YP_009133571.1
Synechococcus phage ACG-2014h YP_009008143.1
Synechococcus phage ACG-2014i YP_009140798.1
Synechococcus phage ACG-2014j YP_009133991.1
Synechococcus phage Bellamy YP_009791173.1
Synechococcus phage metaG-MbCM1 YP_007001507.1
Synechococcus phage S-CAM1 YP_007672997.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_009320926.1
Synechococcus phage S-CAM3 YP_009321274.1
Synechococcus phage S-CAM4 YP_009320443.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009322944.1
Synechococcus phage S-CAM8 YP_008125549.1
Synechococcus phage S-CAM9 YP_009322448.1
Synechococcus phage S-CRM01 YP_004508493.1
Synechococcus phage S-IOM18 YP_008126328.1
Synechococcus phage S-MbCM100 YP_009007872.1
Synechococcus phage S-P4 YP_009816158.1
Synechococcus phage S-PM2 YP_195244.1
Synechococcus phage S-RIM2 R1_1999 YP_007675482.1
Synechococcus phage S-RIM8 YP_009782927.1
Synechococcus phage S-RIM8 A.HR1 YP_007518109.1
Synechococcus phage S-RSM4 YP_003097461.1
Synechococcus phage S-ShM2 YP_004322681.1
Synechococcus phage S-SM1 YP_004322913.1
Synechococcus phage S-SM2 YP_004322172.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677190.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677409.1
Synechococcus phage S-SSM5 YP_004324622.1
Synechococcus phage S-SSM7 YP_004324067.1
Synechococcus phage S-T4 YP_009810798.1
Synechococcus phage S-WAM1 YP_009325003.1
Synechococcus phage S-WAM2 YP_009324173.1
Synechococcus phage Syn19 YP_004323854.1
Synechococcus phage Syn30 YP_007877830.1
Synechococcus phage syn9 YP_717688.1
Vibrio phage KVP40 NP_899580.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125534.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201413.1
Vibrio phage VAP7 YP_009845842.1
Vibrio phage vB_VchM_Kuja YP_009854167.1
Vibrio phage VH7D YP_009006264.1
Vibrio phage YC YP_009838285.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149432.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236027.1
Yersinia phage PST YP_009153790.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200451.1