Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage PX29 YP_009011655.1
Bacillus phage vB_BsuS_PJN02 YP_010681623.1
Bacillus phage vB_BtS_BMBtp14 YP_009830656.1
Burkholderia phage phiE125 NP_536396.1
Enterobacteria phage 2851 YP_009909222.1
Enterobacteria phage BP-4795 YP_001449318.1
Enterobacteria phage BP-4795 YP_001449314.1
Enterobacteria phage BP-4795 YP_001449316.1
Enterobacteria phage VT2phi_272 YP_009187366.1
Escherichia phage 4A7 YP_009909443.1
Escherichia phage ev099 YP_009909929.1
Escherichia phage JLK-2012 YP_009909128.1
Escherichia phage PA2 YP_009180889.1
Escherichia phage PA28 YP_009601951.1
Escherichia phage PA28 YP_009601927.1
Escherichia phage SH2026Stx1 YP_009907961.1
Escherichia phage Stx2 II NP_859398.1
Gordonia phage Blueberry YP_009276710.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281181.1
Lactobacillus phage phiAT3 YP_025040.1
Paenibacillus phage Diva YP_009197979.1
Paenibacillus phage Diva YP_009197974.1
Paenibacillus phage Leyra YP_009836575.1
Paenibacillus phage PBL1c YP_009836364.1
Paenibacillus phage Shelly YP_009598557.1
Paenibacillus phage Shelly YP_009598552.1
Paenibacillus phage Sitara YP_009203474.1
Paenibacillus phage Sitara YP_009203479.1
Paenibacillus phage Xenia YP_009201941.1
Paenibacillus phage Xenia YP_009201948.1
Pseudoalteromonas phage HS6 YP_010660075.1
Pseudomonas phage AIIMS-Pa-B1 YP_010299302.1
Pseudomonas phage D3112 NP_938218.1
Pseudomonas phage DMS3 YP_950433.1
Pseudomonas phage F_ET309sp/Pa1651 YP_010299373.1
Pseudomonas phage F_HA0480sp/Pa1651 YP_009591695.1
Pseudomonas phage H70 YP_009152313.1
Pseudomonas phage JBD24 YP_007392772.1
Pseudomonas phage JBD26 YP_010299205.1
Pseudomonas phage JBD30 YP_007392318.1
Pseudomonas phage JBD5 YP_007392714.1
Pseudomonas phage JBD69 YP_009273635.1
Pseudomonas phage JBD88a YP_007392416.1
Pseudomonas phage JBD93 YP_009274598.1
Pseudomonas phage JD024 YP_009042188.1
Pseudomonas phage LPB1 YP_009146129.1
Pseudomonas phage MD8 YP_009289240.1
Pseudomonas phage MP22 YP_001469138.1
Pseudomonas phage MP29 YP_002332435.1
Pseudomonas phage MP38 YP_002332323.1
Pseudomonas phage MP42 YP_006560508.1
Pseudomonas phage MP48 YP_009055238.1
Pseudomonas phage PA1/KOR/2010 YP_009013311.1
Pseudomonas phage Spike YP_010299088.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_PAO1_Ab30 YP_009125650.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_PAO1_HW12 YP_010844242.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_PcyII-40_PfII40a YP_010299321.1
Pseudomonas phage YMC12/01/R24 YP_010299019.1
Pseudomonas phage YMC12/01/R960 YP_010299148.1
Ralstonia phage RS138 YP_009226516.1
Ralstonia phage RsoM1USA YP_009880120.1
Rhizobium phage RHph_X2_28B YP_010658419.1
Rhizobium phage RR1-B YP_008129824.1
Rhodobacter phage RC1 YP_007673245.1
Rhodobacter phage RcapMu YP_004934661.1
Rhodococcus phage Sleepyhead YP_009848242.1
Rhodovulum phage RS1 YP_007676390.1
Rhodovulum phage vB_RhkS_P1 YP_009285898.1
Shigella phage Sf6 NP_958230.1
Shigella phage SfII YP_008318534.1
Shigella phage SfIV YP_008766888.1
Sinorhizobium phage ort11 YP_009884319.1
Stx converting phage vB_EcoS_ST2-8624 YP_009908201.1
Stx2-converting phage 1717 YP_002274236.1
Stx2-converting phage 1717 YP_002274265.1
Stx2-converting phage Stx2a_F451 YP_009908392.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS2 YP_009909106.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS2 YP_009909061.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS6 YP_009909359.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS9 YP_009908273.1