Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage Aeh1 NP_944193.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944194.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010093047.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969384.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969321.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969383.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011724.1
Bacillus phage BCP8-2 YP_009149644.1
Bacillus phage Deep Blue YP_009285359.1
Bacillus phage JBP901 YP_009149089.1
Bacillus phage vB_BceM_Bc431v3 YP_007676968.1
Caeruleovirus BM15 YP_009626801.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618260.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203915.1
Citrobacter phage Moon YP_009146630.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065820.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065547.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065237.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091795.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190354.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010039.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010094064.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005459.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855894.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010065974.1
Enterobacteria phage ATK47 YP_010088332.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066372.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066832.1
Enterobacteria phage phi92 YP_009012357.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067059.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102380.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854133.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167547.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067323.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094511.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066477.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592779.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593177.1
Escherichia phage alia YP_009985256.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225076.1
Escherichia phage AR1 YP_009167992.1
Escherichia phage EC121 YP_010067857.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102649.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068085.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068412.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090891.1
Escherichia phage F2 YP_010068963.1
Escherichia phage HP3 YP_010228783.1
Escherichia phage HY01 YP_009148618.1
Escherichia phage HY03 YP_009284040.1
Escherichia phage ime09 YP_007004554.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071649.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099739.1
Escherichia phage muut YP_009985710.1
Escherichia phage p000v YP_010100000.1
Escherichia phage PE37 YP_010073192.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090017.1
Escherichia phage phiEC1 YP_010278649.1
Escherichia phage PP01 YP_010073551.1
Escherichia phage RB3 YP_009098561.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861882.1
Escherichia phage SF YP_010096265.1
Escherichia phage slur02 YP_009210096.1
Escherichia phage slur03 YP_009625073.1
Escherichia phage slur04 YP_009625393.1
Escherichia phage slur07 YP_009197279.1
Escherichia phage slur14 YP_009180677.1
Escherichia phage ST0 YP_009608486.1
Escherichia phage T2 YP_010073830.1
Escherichia phage T4 NP_049791.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074117.1
Escherichia phage teqhad YP_010074380.1
Escherichia phage teqskov YP_010074590.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281511.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069199.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069737.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290444.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030784.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986730.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067594.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068667.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070279.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070557.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010070005.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069470.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070830.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010070945.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037589.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071382.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071925.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072189.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072466.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072740.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056765.1
Escherichia phage vB_EcoM_PHB05 YP_009984392.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207370.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209936.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214028.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063875.1
Escherichia phage vB_vPM_PD06 YP_009984813.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010072849.1
Escherichia phage VEcB YP_009987233.1
Escherichia phage wV7 YP_007004918.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074901.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190752.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098507.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089505.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850374.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096158.1
Klebsiella phage Sugarland YP_009621022.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288866.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836914.1
Klebsiella phage vB_Kpn_IME260 YP_009597456.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211621.1
Phage NBEco003 YP_010106073.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075445.1
Salmonella phage SG1 YP_010075071.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148160.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126375.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501210.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286530.1
Serratia phage CHI14 YP_009609508.1
Serratia phage Muldoon YP_009883897.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075716.1
Serratia phage PS2 YP_009030236.1
Serratia phage X20 YP_010092337.1
Shigella phage CM8 YP_010075983.1
Shigella phage JK45 YP_010076265.1
Shigella phage KNP5 YP_010278303.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093231.1
Shigella phage Sf21 YP_009618986.1
Shigella phage Sf22 YP_009614829.1
Shigella phage Sf23 YP_010076376.1
Shigella phage Sf24 YP_009619110.1
Shigella phage SH7 YP_010076792.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288542.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100724.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415070.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277550.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278902.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289104.1
Shigella phage SP18 YP_003934815.1
Tequatrovirus RB14 YP_002854511.1
Tequatrovirus RB32 YP_803118.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010077060.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091482.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091211.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149420.1
Yersinia phage PST YP_009153776.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077168.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077677.1