Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acidovorax phage ACP17 YP_009609603.1
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882159.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009372.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009627.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010147.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889641.1
Acinetobacter phage Apostate YP_009886286.1
Acinetobacter phage Berthold YP_009886036.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881441.1
Acinetobacter phage Kimel YP_009886530.1
Acinetobacter phage Konradin YP_009885193.1
Acinetobacter phage Lazarus YP_009886783.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Acibel004 YP_009103596.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_B09_Aci01-1 YP_009813184.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_B09_Aci02-2 YP_009813348.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_B09_Aci05 YP_009813976.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_phiAbaA1 YP_009304866.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887096.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880779.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006488989.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300608.1
Aeromonas phage 4_4572 YP_009847149.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677920.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010883.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613049.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834709.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834695.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010325.1
Aeromonas phage LAh9 YP_009847531.1
Aeromonas phage LAh_6 YP_009847293.1
Aeromonas phage LAh_8 YP_009847349.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969073.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969323.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011662.1
Aeromonas virus 25 YP_656435.1
Aeromonas virus 31 YP_238935.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932564.1
Aeromonas virus 65 YP_004300909.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944126.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944127.1
Bacillus phage AvesoBmore YP_009206609.1
Bacillus phage B4 YP_006908329.1
Bacillus phage B5S YP_009783694.1
Bacillus phage Bastille YP_006907478.1
Bacillus phage BigBertha YP_008771274.1
Bacillus phage CAM003 YP_009037150.1
Bacillus phage Evoli YP_009035774.1
Bacillus phage Hoody T YP_009035435.1
Bacillus phage Phrodo YP_009290127.1
Bacillus phage Riley YP_009056015.1
Bacillus phage Spock YP_008770464.1
Bacillus phage Troll YP_008431034.1
Bacillus phage vB_BanS-Tsamsa YP_008873424.1
Bacillus virus G YP_009015473.1
Brevibacillus phage Jenst YP_009199168.1
Burkholderia phage BcepSaruman YP_009904093.1
Burkholderia phage BcepSauron YP_009904538.1
Caulobacter phage CcrBL9 YP_009809847.1
Caulobacter phage CcrColossus YP_006988401.1
Caulobacter phage CcrPW YP_009809344.1
Caulobacter phage CcrSC YP_009810401.1
Caulobacter phage Cr30 YP_009098789.1
Cellulophaga phage phi19:3 YP_008240788.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618258.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618259.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218766.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195056.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203914.1
Citrobacter phage Miller YP_009097842.1
Citrobacter phage Moon YP_009146629.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285773.1
Cronobacter phage S13 YP_009196448.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986511.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP31 YP_006986840.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987280.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831256.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831540.1
Cronobacter phage vB_CsaP_GAP52 YP_006987722.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358989.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190353.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010038.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005458.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607157.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855893.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734320.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102379.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854132.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167546.1
Erwinia phage Hena1 YP_009854424.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_01 YP_009851544.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592780.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593176.1
Escherichia phage 4MG YP_008857482.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225077.1
Escherichia phage AR1 YP_009167991.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111227.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004267.1
Escherichia phage CF2 YP_009965407.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102648.1
Escherichia phage HP3 YP_009965815.1
Escherichia phage HY01 YP_009148617.1
Escherichia phage HY03 YP_009284038.1
Escherichia phage HY03 YP_009284039.1
Escherichia phage ime09 YP_007004553.1
Escherichia phage JS10 YP_002922522.1
Escherichia phage JS98 YP_001595305.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060759.1
Escherichia phage MX01 YP_009324073.1
Escherichia phage QL01 YP_009202912.1
Escherichia phage RB3 YP_009098560.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861881.1
Escherichia phage slur02 YP_009210095.1
Escherichia phage slur03 YP_009625074.1
Escherichia phage slur04 YP_009625392.1
Escherichia phage slur07 YP_009197280.1
Escherichia phage slur14 YP_009180676.1
Escherichia phage ST0 YP_009608487.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281510.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290443.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205871.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030783.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986729.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986728.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037591.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037590.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056764.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207369.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209935.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214027.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063874.1
Escherichia phage WG01 YP_009323380.1
Escherichia phage wV7 YP_007004917.1
Escherichia virus RB14 YP_002854510.1
Escherichia virus RB16 YP_003858534.1
Escherichia virus RB32 YP_803117.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239225.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049790.1
Flavobacterium phage 2A YP_009322920.1
Flavobacterium phage 6H YP_008320463.1
Gordonia phage Bantam YP_009287569.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807204.1
Halocynthia phage JM-2012 YP_006383369.1
IAS virus YP_009981768.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190751.1
Klebsiella phage KNP2 YP_009966310.1
Klebsiella phage KP15 YP_003580083.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348874.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850373.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194487.1
Klebsiella phage Miro YP_009607435.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289602.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626475.1
Klebsiella phage vB_KpnM_BIS47 YP_009832743.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KB57 YP_009187854.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288865.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836916.1
Klebsiella virus KpS8 YP_009859303.1
Lactobacillus phage Bacchae YP_009798196.1
Lactobacillus phage Bromius YP_009814537.1
Lactobacillus phage Iacchus YP_009814363.1
Lactobacillus phage Lpa804 YP_009818217.1
Lactobacillus phage LpeD YP_009835371.1
Lactobacillus phage Semele YP_009798494.1
Listeria phage List-36 YP_009043500.1
Listeria phage LMSP-25 YP_009043060.1
Listeria phage LMTA-148 YP_009055643.1
Listeria phage LMTA-34 YP_009616178.1
Listeria phage LMTA-57 YP_009793470.1
Listeria phage LMTA-94 YP_009793636.1
Listeria phage LP-048 YP_009042857.1
Listeria phage LP-064 YP_009592596.1
Listeria phage LP-083-2 YP_009044519.1
Listeria phage LP-101 YP_009044859.1
Listeria phage LP-124 YP_009784684.1
Listeria phage LP-125 YP_008240032.1
Listeria phage vB_LmoM_AG20 YP_007676708.1
Listeria virus A511 YP_001468617.1
Listeria virus P100 YP_406531.1
Megavirus chiliensis AEQ32429.1
Megavirus chiliensis AEQ32979.1
Megavirus courdo7 AEX61411.1
Megavirus courdo7 AEX61945.1
Microbacterium phage vB_MoxS-ISF9 YP_009021555.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280031.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205552.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205285.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858472.1
Mycobacterium phage Bromden YP_010013318.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859525.1
Mycobacterium phage CELFI YP_010012798.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856818.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410105.1
Mycobacterium phage Crossroads YP_008410963.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409484.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051716.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224356.1
Mycobacterium phage DyoEdafos YP_010013439.1
Mycobacterium phage Finemlucis YP_010012927.1
Mycobacterium phage Gardann YP_009292601.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430606.1
Mycobacterium phage GuuelaD YP_010013054.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858822.1
Mycobacterium phage JewelBug YP_010061183.1
Mycobacterium phage Krypton555 YP_010012672.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011853.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202471.1
Mycobacterium phage Lumos YP_010012543.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213372.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225377.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124109.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051570.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858373.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197757.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857582.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052268.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008052025.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531171.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410309.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009608021.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009197079.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018150.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208497.1
Mycobacterium phage Tourach YP_010013186.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224170.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410545.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408743.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859155.1
Mycobacterium virus 244 YP_654847.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636329.1
Mycobacterium virus Bask21 YP_009591251.1
Mycobacterium virus Bron YP_003857216.1
Mycobacterium virus CJW1 NP_817542.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009012050.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637852.1
Mycobacterium virus Eureka YP_009591630.1
Mycobacterium virus Faith1 YP_004539032.1
Mycobacterium virus Jeffabunny YP_009638219.1
Mycobacterium virus Joedirt YP_009635932.1
Mycobacterium virus Kostya YP_002014559.1
Mycobacterium virus Littlee YP_009637069.1
Mycobacterium virus Omega NP_818462.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009591005.1
Mycobacterium virus Porky YP_002014411.1
Mycobacterium virus Pumpkin YP_009613717.1
Mycobacterium virus Rumpelstiltskin YP_009017309.1
Pectinobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594721.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211620.1
Proteus phage Mydo YP_009842221.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195583.1
Pseudomonas phage 201phi2-1 YP_001957077.1
Pseudomonas phage C11 YP_009186976.1
Pseudomonas phage CHA_P1 YP_008858068.1
Pseudomonas phage JG004 YP_007002444.1
Pseudomonas phage K5 YP_009273843.1
Pseudomonas phage K8 YP_009200025.1
Pseudomonas phage KPP10 YP_004306790.1
Pseudomonas phage PA10 YP_009597934.1
Pseudomonas phage PAK_P1 YP_004327229.1
Pseudomonas phage PAK_P2 YP_008857078.1
Pseudomonas phage PAK_P3 YP_008857679.1
Pseudomonas phage PAK_P4 YP_008859250.1
Pseudomonas phage PAK_P5 YP_008856921.1
Pseudomonas phage PaoP5 YP_009224780.1
Pseudomonas phage PaP1 YP_007236490.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595621.1
Pseudomonas phage phiMK YP_009291153.1
Pseudomonas phage PhiPA3 YP_009217368.1
Pseudomonas phage phiPMW YP_009595385.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_C2-10_Ab02 YP_009623494.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_C2-10_Ab1 YP_007236902.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_G1 YP_009604722.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_MAG1 YP_009287383.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PAO1_Ab03 YP_009124496.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PS24 YP_009206056.1
Pseudomonas phage vB_PsyM_KIL1 YP_009276016.1
Pseudomonas phage vB_PsyM_KIL4 YP_009616768.1
Pseudomonas phage VCM YP_009222680.1
Pseudomonas phage Zigelbrucke YP_009598137.1
Ralstonia phage RP12 YP_009598902.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009277122.1
Raoultella phage Ro1 YP_009835681.1
Rhodococcus phage Trina YP_009615047.1
Salmonella phage Melville YP_009615654.1
Salmonella phage PVPSE1 YP_004894046.1
Salmonella phage SSE121 YP_009148886.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148159.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126374.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501209.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286529.1
Serratia phage BF YP_009599674.1
Serratia phage CHI14 YP_009609507.1
Serratia phage Muldoon YP_009883898.1
Serratia phage PS2 YP_009030237.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110995.1
Shigella phage Sf21 YP_009618985.1
Shigella phage Sf22 YP_009614828.1
Shigella phage Sf24 YP_009619109.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288541.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100723.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415069.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277549.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278901.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289105.1
Shigella phage SP18 YP_003934814.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143149.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601352.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212478.1
Staphylococcus phage 676Z YP_009780978.1
Staphylococcus phage 812 YP_009224470.1
Staphylococcus phage A3R YP_009780763.1
Staphylococcus phage A5W YP_009781907.1
Staphylococcus phage Fi200W YP_009781211.1
Staphylococcus phage G15 YP_007002182.1
Staphylococcus phage IME-SA1 YP_009782081.1
Staphylococcus phage IME-SA118 YP_009782569.1
Staphylococcus phage IME-SA119 YP_009782732.1
Staphylococcus phage IME-SA2 YP_009782324.1
Staphylococcus phage ISP YP_009780252.1
Staphylococcus phage JD007 YP_007112809.1
Staphylococcus phage MCE-2014 YP_009097982.1
Staphylococcus phage MSA6 YP_009781443.1
Staphylococcus phage P108 YP_009099513.1
Staphylococcus phage P4W YP_009781674.1
Staphylococcus phage phiIPLA-RODI YP_009195880.1
Staphylococcus phage phiSA12 YP_009006710.1
Staphylococcus phage S25-3 YP_008854188.1
Staphylococcus phage S25-4 YP_008854011.1
Staphylococcus phage Sb1 YP_008873560.1
Staphylococcus phage Staph1N YP_009780533.1
Staphylococcus phage Team1 YP_009098193.1
Staphylococcus phage vB_SscM-1 YP_009786217.1
Staphylococcus virus G1 YP_241082.1
Staphylococcus virus K YP_009041280.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217611.1
Streptococcus phage SPQS1 YP_008320551.1
Streptomyces phage Annadreamy YP_009839127.1
Streptomyces phage BillNye YP_009622743.1
Streptomyces phage Blueeyedbeauty YP_009839362.1
Streptomyces phage BRock YP_009831802.1
Streptomyces phage Comrade YP_009840965.1
Streptomyces phage Gilson YP_009842637.1
Vibrio phage 1.026.O._10N.222.49.C7 YP_009879927.1
Vibrio phage Ceto YP_009621248.1
Vibrio phage CHOED YP_009021711.1
Vibrio phage KVP40 NP_899381.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_009046856.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201230.1
Vibrio phage VH7D YP_009006096.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623784.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149419.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236012.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236013.1
Yersinia phage PST YP_009153775.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200440.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200439.1