Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Bacillus phage phi4B1 YP_009206315.1
Bacillus phage Shbh1 YP_009275340.1
Bacillus phage vB_BhaS-171 YP_009273339.1
Clostridium phage phiCP13O YP_007005035.1
Clostridium phage phiCP26F YP_007004002.1
Clostridium phage phiCP34O YP_007005344.1
Clostridium phage phiCP39-O YP_002265427.1
Enterobacteria phage cdtI YP_001272523.1
Enterobacteria phage mEp460 YP_007112084.1
Enterococcus phage phiFL4A YP_003347399.1
Erwinia phage PEp14 YP_005098409.1
Escherichia phage alia YP_009985136.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111180.1
Escherichia phage HK639 YP_004934104.1
Escherichia phage muut YP_009985829.1
Escherichia phage SRT8 YP_009615429.1
Escherichia phage vB_EcoM_PHB05 YP_009984514.1
Escherichia phage vB_EcoS_W011D YP_010064657.1
Escherichia phage vB_vPM_PD06 YP_009984692.1
Escherichia phage VEcB YP_009987358.1
Klebsiella phage KP8 YP_009837467.1
Lactococcus phage 1358 YP_009140400.1
Lactococcus phage 28201 YP_009279506.1
Lactococcus phage 98201 YP_009286350.1
Lactococcus phage GE1 YP_009226663.1
Listeria phage A118 NP_463474.1
Listeria phage A500 YP_001468399.1
Listeria phage LP-030-3 YP_009044683.1
Listeria phage P35 YP_001468795.1
Listeria phage P40 YP_002261427.1
Listeria phage vB_LmoS_293 YP_009210461.1
Pantoea phage vB_PagM_LIET2 YP_009843766.1
Pantoea phage vB_PagM_LIET2 YP_009843711.1
Pseudomonas phage Phi-S1 YP_007869912.1
Pseudomonas phage PPpW-4 YP_008873164.1
Salmonella phage birk YP_009857727.1
Salmonella phage birk YP_009857726.1
Salmonella phage BP63 YP_009302950.1
Salmonella phage SE13 YP_009845540.1
Salmonella phage SE4 YP_009845630.1
Salmonella phage SE4 YP_009845629.1
Salmonella phage UPF_BP2 YP_009831699.1
Salmonella phage yarpen YP_009857653.1
Salmonella phage ZCSE2 YP_009821725.1
Serratia phage BF YP_009599601.1
Sphingomonas phage Scott YP_009807863.1
Streptococcus virus 9871 YP_009286834.1
Streptococcus virus 9872 YP_009289359.1
Streptococcus virus 9873 YP_009785966.1
Streptococcus virus 9874 YP_009280334.1
Yersinia phage phiR2-01 YP_007237119.1