Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage HunterDalle YP_009602656.1
Arthrobacter phage Joann YP_009602719.1
Arthrobacter phage Pumancara YP_009602902.1
Gordonia phage GMA3 YP_009188629.1
Gordonia phage GMA6 YP_009273539.1
Gordonia phage Gmala1 YP_009215268.1
Gordonia phage GordDuk1 YP_009222515.1
Gordonia phage GordTnk2 YP_009223971.1
Gordonia phage Orchid YP_009274321.1
Gordonia phage Suzy YP_009802999.1
Gordonia phage Terapin YP_009277778.1
Mycobacterium phage Angel YP_002941916.1
Mycobacterium phage ArcherS7 YP_008061330.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205501.1
Mycobacterium phage BarrelRoll YP_009019019.1
Mycobacterium phage BigNuz YP_009012290.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200682.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008409019.1
Mycobacterium phage Brocalys YP_009303890.1
Mycobacterium phage Brusacoram YP_009193935.1
Mycobacterium phage Butters YP_007869855.1
Mycobacterium phage BuzzLyseyear YP_009125055.1
Mycobacterium phage Bxz1 NP_818147.1
Mycobacterium phage Cabrinians YP_009189779.1
Mycobacterium phage CaptainTrips YP_009202333.1
Mycobacterium phage Cerasum YP_009125905.1
Mycobacterium phage Charlie YP_009017037.1
Mycobacterium phage Cheetobro YP_009215652.1
Mycobacterium phage Cornie YP_009856237.1
Mycobacterium phage Crossroads YP_008410909.1
Mycobacterium phage Cuke YP_009837135.1
Mycobacterium phage Daenerys YP_008410619.1
Mycobacterium phage Dante YP_009212699.1
Mycobacterium phage Donovan YP_009004409.1
Mycobacterium phage DrLupo YP_009842756.1
Mycobacterium phage DS6A YP_009018751.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124250.1
Mycobacterium phage FF47 YP_007869989.1
Mycobacterium phage Fishburne YP_008051263.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206786.1
Mycobacterium phage Fowlmouth YP_009841729.1
Mycobacterium phage Gardann YP_009292548.1
Mycobacterium phage Gumball YP_002241971.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125236.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409122.1
Mycobacterium phage Hawkeye YP_009035983.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125332.1
Mycobacterium phage Jabbawokkie YP_008410741.1
Mycobacterium phage Jebeks YP_009604821.1
Mycobacterium phage Job42 YP_008126648.1
Mycobacterium phage Keshu YP_009125795.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198162.1
Mycobacterium phage Leo YP_008129811.1
Mycobacterium phage Llama YP_009209610.1
Mycobacterium phage Llij YP_655048.1
Mycobacterium phage Malithi YP_009125993.1
Mycobacterium phage Marvin YP_009614178.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213443.1
Mycobacterium phage MichelleMyBell YP_009006642.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124170.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031571.1
Mycobacterium phage Muddy YP_008408949.1
Mycobacterium phage Murucutumbu YP_009215544.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211219.1
Mycobacterium phage PBI1 YP_655268.1
Mycobacterium phage Phatniss YP_009202571.1
Mycobacterium phage Phayonce YP_009198384.1
Mycobacterium phage PLot YP_655455.1
Mycobacterium phage PopTart YP_009214411.1
Mycobacterium phage Quico YP_009194589.1
Mycobacterium phage Redi YP_009017109.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841086.1
Mycobacterium phage Saal YP_009007525.1
Mycobacterium phage Seagreen YP_009199739.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608237.1
Mycobacterium phage ShedlockHolmes YP_009202673.1
Mycobacterium phage ShiLan YP_009608130.1
Mycobacterium phage Shipwreck YP_009303798.1
Mycobacterium phage SiSi YP_008051180.1
Mycobacterium phage SkinnyPete YP_009595730.1
Mycobacterium phage Sneeze YP_009290262.1
Mycobacterium phage Sparkdehlily YP_009187220.1
Mycobacterium phage Spartacus YP_009607878.1
Mycobacterium phage Squirty YP_009124604.1
Mycobacterium phage Squirty YP_009124611.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100172.1
Mycobacterium phage TChen YP_009838012.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848879.1
Mycobacterium phage Tonenili YP_009287949.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596632.1
Mycobacterium phage Troll4 YP_002241490.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469289.1
Mycobacterium phage Validus YP_009002694.1
Mycobacterium phage Velveteen YP_008409588.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123881.1
Mycobacterium phage Wildcat YP_655882.1
Mycobacterium phage WIVsmall YP_008059930.1
Mycobacterium phage Xeno YP_009302354.1
Mycobacterium phage XFactor YP_009208796.1
Mycobacterium virus Anaya YP_009614061.1
Mycobacterium virus Angelica YP_003856918.1
Mycobacterium virus Ardmore YP_003495190.1
Mycobacterium virus Avani YP_009013159.1
Mycobacterium virus Babsiella YP_009013057.1
Mycobacterium virus Boomer YP_002014277.1
Mycobacterium virus Brujita YP_002242022.1
Mycobacterium virus Che8 NP_817399.1
Mycobacterium virus Che9c NP_817731.1
Mycobacterium virus Che9d NP_818037.1
Mycobacterium virus Crimd YP_003857012.1
Mycobacterium virus Deadp YP_009016952.1
Mycobacterium virus Dlane YP_009636465.1
Mycobacterium virus Dorothy YP_009592029.1
Mycobacterium virus Dotproduct YP_009638412.1
Mycobacterium virus Drago YP_009016132.1
Mycobacterium virus Faith1 YP_004538978.1
Mycobacterium virus Fionnbarth YP_009150918.1
Mycobacterium virus Fruitloop YP_002241739.1
Mycobacterium virus Gumbie YP_009018930.1
Mycobacterium virus Halo YP_655579.1
Mycobacterium virus Ibhubesi YP_009636678.1
Mycobacterium virus Jaws YP_009638033.1
Mycobacterium virus Liefie YP_009013786.1
Mycobacterium virus Macncheese YP_009638601.1
Mycobacterium virus Mozy YP_009637205.1
Mycobacterium virus Mutaforma13 YP_009591367.1
Mycobacterium virus Pacc40 YP_002241634.1
Mycobacterium virus Pixie YP_009637379.1
Mycobacterium virus PMC YP_655814.1
Mycobacterium virus Ramsey YP_002241843.1
Mycobacterium virus Rockyhorror YP_009636121.1
Mycobacterium virus Rumpelstiltskin YP_009017259.1
Mycobacterium virus SG4 YP_009013255.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613972.1
Streptomyces phage Jay2Jay YP_009225869.1
Streptomyces phage Karimac YP_009840321.1
Streptomyces phage LukeCage YP_009840074.1
Streptomyces phage Mildred21 YP_009610682.1
Streptomyces phage NootNoot YP_009610910.1
Streptomyces phage Paradiddles YP_009611127.1
Streptomyces phage Peebs YP_009611350.1
Streptomyces phage Samisti12 YP_009611579.1
Streptomyces phage StarPlatinum YP_009839593.1
Streptomyces phage Wofford YP_009839835.1
Streptomyces phage Yaboi YP_009841283.1