Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Fryberger YP_009807564.1
Gordonia phage Ronaldo YP_009807711.1
Microbacterium phage Hyperion YP_009801546.1
Microbacterium phage OneinaGillian YP_009812610.1
Microbacterium phage Squash YP_009801744.1
Microbacterium phage Squash YP_009801745.1
Microbacterium phage Squash YP_009801743.1
Mycobacterium phage Alice YP_009216271.1
Mycobacterium phage ArcherS7 YP_008061267.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205244.1
Mycobacterium phage Bigswole YP_010056960.1
Mycobacterium phage Breeniome YP_009221138.1
Mycobacterium phage Bruin YP_008859493.1
Mycobacterium phage Cali YP_002224485.1
Mycobacterium phage Cane17 YP_010057192.1
Mycobacterium phage Catera YP_656021.1
Mycobacterium phage CharlieB YP_010057415.1
Mycobacterium phage Contagion YP_008410075.1
Mycobacterium phage DrDrey YP_008409452.1
Mycobacterium phage Dumbo YP_008051685.1
Mycobacterium phage Dusk YP_009224325.1
Mycobacterium phage ET08 YP_003347690.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124824.1
Mycobacterium phage Gizmo YP_008060807.1
Mycobacterium phage Goku YP_008430574.1
Mycobacterium phage HufflyPuff YP_008858791.1
Mycobacterium phage HyRo YP_009204570.1
Mycobacterium phage Lilac YP_009011821.1
Mycobacterium phage Lukilu YP_009597611.1
Mycobacterium phage Marvin YP_009614184.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213331.1
Mycobacterium phage Mindy YP_009225346.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124070.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031577.1
Mycobacterium phage Murphy YP_008051541.1
Mycobacterium phage Myrna YP_002225077.1
Mycobacterium phage Nala YP_008858341.1
Mycobacterium phage NelitzaMV YP_009197725.1
Mycobacterium phage Phabba YP_010056877.1
Mycobacterium phage PhatBacter YP_008857550.1
Mycobacterium phage Phaux YP_008052236.1
Mycobacterium phage Phrux YP_008051994.1
Mycobacterium phage Pleione YP_009017783.1
Mycobacterium phage Quasimodo YP_010058332.1
Mycobacterium phage Quink YP_008531138.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410271.1
Mycobacterium phage Rizal YP_002224706.1
Mycobacterium phage ScottMcG YP_002224041.1
Mycobacterium phage SirDuracell YP_009607989.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018111.1
Mycobacterium phage Tonenili YP_009287875.1
Mycobacterium phage Toto YP_009208467.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410508.1
Mycobacterium virus 244 YP_654816.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636290.1
Mycobacterium virus Bask21 YP_009591221.1
Mycobacterium virus CJW1 NP_817510.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009012008.1
Mycobacterium virus Eureka YP_009591598.1
Mycobacterium virus Kostya YP_002014529.1
Mycobacterium virus Littlee YP_009637030.1
Mycobacterium virus Omega NP_818423.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590966.1
Mycobacterium virus Porky YP_002014380.1
Mycobacterium virus Pumpkin YP_009613684.1
Vibrio phage vB_VpS_PG07 YP_009808522.1
Vibrio phage VspSw_1 YP_009819568.1