Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610230.1
Arthrobacter phage Adumb2043 YP_010677920.1
Arthrobacter phage Amyev YP_010677713.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815696.1
Arthrobacter phage Bauer YP_010761305.1
Arthrobacter phage Bennie YP_009602443.1
Arthrobacter phage BigMack YP_010049806.1
Arthrobacter phage Cole YP_010760977.1
Arthrobacter phage Coral YP_009815767.1
Arthrobacter phage Crewmate YP_010678262.1
Arthrobacter phage DrManhattan YP_009815353.1
Arthrobacter phage DrRobert YP_009602505.1
Arthrobacter phage DrSierra YP_010678335.1
Arthrobacter phage Elesar YP_010761177.1
Arthrobacter phage Elezi YP_010677988.1
Arthrobacter phage Galaxy YP_009594356.1
Arthrobacter phage Gisselle YP_010049867.1
Arthrobacter phage Glenn YP_009602568.1
Arthrobacter phage GreenHearts YP_010049932.1
Arthrobacter phage Greenhouse YP_010049994.1
Arthrobacter phage HunterDalle YP_009602628.1
Arthrobacter phage Huntingdon YP_010050055.1
Arthrobacter phage Joann YP_009602692.1
Arthrobacter phage Kaylissa YP_010678056.1
Arthrobacter phage KeAlii YP_010678127.1
Arthrobacter phage Kepler YP_009815839.1
Arthrobacter phage Kittykat YP_010050112.1
Arthrobacter phage Korra YP_009602755.1
Arthrobacter phage Kuleana YP_009884818.1
Arthrobacter phage Kumotta YP_010649417.1
Arthrobacter phage Liebe YP_009817041.1
Arthrobacter phage Litotes YP_010050181.1
Arthrobacter phage Lizalica YP_010677575.1
Arthrobacter phage Maja YP_009818569.1
Arthrobacter phage MamaPearl YP_010050239.1
Arthrobacter phage MargaretKali YP_010649492.1
Arthrobacter phage Nandita YP_010760842.1
Arthrobacter phage Nubia YP_010050303.1
Arthrobacter phage Oxynfrius YP_010050364.1
Arthrobacter phage Phives YP_010677645.1
Arthrobacter phage Popper YP_010761107.1
Arthrobacter phage Preamble YP_009602810.1
Arthrobacter phage Pumancara YP_009602874.1
Arthrobacter phage Reedo YP_010678193.1
Arthrobacter phage Ryan YP_010760909.1
Arthrobacter phage Sarge YP_010649563.1
Arthrobacter phage Sergei YP_010050422.1
Arthrobacter phage Shambre1 YP_010755353.1
Arthrobacter phage Shoya YP_010649628.1
Arthrobacter phage Tbone YP_010677781.1
Arthrobacter phage Tweety19 YP_010678401.1
Arthrobacter phage Urla YP_010050482.1
Arthrobacter phage vB_ArS-ArV2 YP_008857879.1
Arthrobacter phage Warda YP_010677850.1
Arthrobacter phage Wawa YP_010050548.1
Arthrobacter phage Wayne YP_009602939.1
Arthrobacter phage Yang YP_009815628.1
Arthrobacter phage Zaheer YP_010761042.1
Corynebacterium phage Adelaide YP_009849048.1
Corynebacterium phage BFK20 YP_001456739.1
Corynebacterium phage C3PO YP_009620178.1
Corynebacterium phage Darwin YP_009620274.1
Corynebacterium phage Dina YP_009848765.1
Corynebacterium phage Kimchi1738 YP_010099003.1
Corynebacterium phage Lederberg YP_009848988.1
Corynebacterium phage P1201 YP_001468937.1
Corynebacterium phage phi673 YP_009639687.1
Corynebacterium phage phi674 YP_009639743.1
Corynebacterium phage SamW YP_009812718.1
Corynebacterium phage StAB YP_009847955.1
Corynebacterium phage Stickynote YP_010103222.1
Corynebacterium phage Stiles YP_009848934.1
Corynebacterium phage Zion YP_009620365.1
Escherichia phage DTL YP_009795722.1
Gordonia phage Archimedes YP_010049616.1
Gordonia phage Azula YP_010109935.1
Gordonia phage Bachita YP_009276151.1
Gordonia phage Bantam YP_009287489.1
Gordonia phage BetterKatz YP_009302770.1
Gordonia phage Blino YP_010114098.1
Gordonia phage Blueberry YP_009276634.1
Gordonia phage Bowser YP_009275576.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820540.1
Gordonia phage Buggaboo YP_010098827.1
Gordonia phage CaptainKirk2 YP_009287226.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009291964.1
Gordonia phage Catfish YP_010050802.1
Gordonia phage ClubL YP_009273073.1
Gordonia phage Commandaria YP_010842824.1
Gordonia phage Cozz YP_009276469.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281194.1
Gordonia phage Dardanus YP_010050883.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807134.1
Gordonia phage DumpsterDude YP_010001076.1
Gordonia phage Emianna YP_010098920.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822297.1
Gordonia phage Flapper YP_010093843.1
Gordonia phage Foxboro YP_010098289.1
Gordonia phage Frokostdame YP_010096886.1
Gordonia phage Ghobes YP_009281110.1
Gordonia phage GRU1 YP_004935845.1
Gordonia phage Gsput1 YP_009275697.1
Gordonia phage GTE5 YP_004935754.1
Gordonia phage GTE8 YP_009187083.1
Gordonia phage Guacamole YP_009304123.1
Gordonia phage Hedwig YP_009289819.1
Gordonia phage IDyn YP_010101249.1
Gordonia phage JuJu YP_010103710.1
Gordonia phage Kabluna YP_010092602.1
Gordonia phage KidneyBean YP_010098380.1
Gordonia phage Kudefre YP_010246537.1
Gordonia Phage Lollipop1437 YP_010103144.1
Gordonia phage Marietta YP_010098011.1
Gordonia phage Mollymur YP_010666993.1
Gordonia phage NadineRae YP_010104704.1
Gordonia phage NatB6 YP_010096993.1
Gordonia phage Neville YP_010245874.1
Gordonia phage NosilaM YP_010101159.1
Gordonia phage Obliviate YP_009301752.1
Gordonia phage Octobien14 YP_010246264.1
Gordonia phage OneUp YP_009274449.1
Gordonia phage Patio YP_010092697.1
Gordonia phage Petra YP_010095403.1
Gordonia phage Pleakley YP_010097435.1
Gordonia phage Rabbitrun YP_010246133.1
Gordonia phage Ruthy YP_009806959.1
Gordonia phage Schmidt YP_010050951.1
Gordonia phage Schnabeltier YP_009303392.1
Gordonia Phage Sephiroth YP_010246407.1
Gordonia phage Skysand YP_010098102.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269152.1
Gordonia phage Splinter YP_009275368.1
Gordonia phage Sukkupi YP_010104613.1
Gordonia phage Syleon YP_010246678.1
Gordonia phage TinaLin YP_010051032.1
Gordonia phage Toast YP_010001146.1
Gordonia phage Trax YP_010246003.1
Gordonia phage Troje YP_009622402.1
Gordonia phage Turuncu YP_010098736.1
Gordonia phage TZGordon YP_010051104.1
Gordonia phage UmaThurman YP_009302845.1
Gordonia phage Utz YP_009274954.1
Gordonia phage Vendetta YP_009273946.1
Gordonia phage Walrus YP_010101659.1
Gordonia phage William YP_010001227.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301089.1
Haloarcula virus HJTV-2 YP_010357612.1
Halophage HF1 YP_009725294.1
Halorubrum phage HF2 NP_542593.1
Halorubrum sodomense tailed virus 2 YP_007379094.1
Halorubrum sodomense tailed virus 4 YP_010358459.1
Halorubrum tailed phage 5 YP_008058463.1
Halorubrum tailed phage 7 YP_008059999.1
Halorubrum tailed phage 8 YP_008058581.1
Halorubrum tailed virus 10 YP_010357967.1
Halorubrum tailed virus 25 YP_010358095.1
Halorubrum tailed virus 27 YP_010358204.1
Halorubrum virus Serpecor1 YP_010355966.1
Microbacterium phage Abigail YP_010753367.1
Microbacterium phage Albright YP_010753023.1
Microbacterium phage AnnaLie YP_010754059.1
Microbacterium phage Armstrong YP_009815142.1
Microbacterium phage Arroyo YP_010752741.1
Microbacterium phage AvGardian YP_010752400.1
Microbacterium phage Avocadoman YP_010753298.1
Microbacterium phage BubbaBear YP_010753851.1
Microbacterium phage Burritobowl YP_010753160.1
Microbacterium phage Celaena YP_010752271.1
Microbacterium phage CroZenni YP_010753919.1
Microbacterium phage DickRichards YP_010753230.1
Microbacterium phage Didgeridoo YP_010752879.1
Microbacterium Phage DirtyBubble YP_010752606.1
Microbacterium phage Dismas YP_009622070.1
Microbacterium phage Doobus YP_010753092.1
Microbacterium phage Eden YP_009806787.1
Microbacterium phage Elva YP_010752469.1
Microbacterium phage Eula YP_010753574.1
Microbacterium phage Franklin22 YP_010752132.1
Microbacterium phage IndyLu YP_010752952.1
Microbacterium phage Jovita YP_010753783.1
Microbacterium phage Katzastrophic YP_010752335.1
Microbacterium phage Kenzers YP_010753505.1
Microbacterium phage Lahqtemish YP_010752809.1
Microbacterium phage Lynlen YP_010753435.1
Microbacterium phage QMacho YP_010753644.1
Microbacterium phage Quenya YP_010752204.1
Microbacterium phage SansAfet YP_010753988.1
Microbacterium phage Stoor YP_010752539.1
Microbacterium phage Stromboli YP_010752673.1
Microbacterium phage Swervy YP_010753713.1
Microbacterium phage Zeta1847 YP_009803131.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124750.1
Nocardia phage NBR1 YP_004957646.1
Propionibacterium phage Anatole YP_009596757.1
Propionibacterium phage ATCC29399B_C YP_006907091.1
Propionibacterium phage ATCC29399B_T YP_006906904.1
Propionibacterium phage Attacne YP_009160241.1
Propionibacterium phage B22 YP_009596813.1
Propionibacterium phage B3 YP_009596873.1
Propionibacterium phage BruceLethal YP_009288330.1
Propionibacterium phage Doucette YP_009596931.1
Propionibacterium phage E6 YP_009596993.1
Propionibacterium phage Enoki YP_009292043.1
Propionibacterium phage G4 YP_009597052.1
Propionibacterium phage Keiki YP_009603632.1
Propionibacterium phage Kubed YP_009160062.1
Propionibacterium phage Lauchelly YP_009160196.1
Propionibacterium phage Moyashi YP_009277882.1
Propionibacterium phage MrAK YP_009159835.1
Propionibacterium phage Ouroboros YP_009160286.1
Propionibacterium phage P1.1 YP_006906595.1
Propionibacterium phage P100D YP_006907137.1
Propionibacterium phage P100_1 YP_006906501.1
Propionibacterium phage P100_A YP_006906409.1
Propionibacterium phage P101A YP_006906548.1
Propionibacterium phage P104A YP_006906780.1
Propionibacterium phage P105 YP_006907005.1
Propionibacterium phage P14 YP_006906454.1
Propionibacterium phage P9.1 YP_006906034.1
Propionibacterium phage PA1-14 YP_009191353.1
Propionibacterium phage PA6 YP_001285584.1
Propionibacterium phage PAC1 YP_009214883.1
Propionibacterium phage Pacnes 2012-15 YP_009151461.1
Propionibacterium phage PAD20 YP_004414759.1
Propionibacterium phage PAS50 YP_004414713.1
Propionibacterium phage PFR1 YP_009287683.1
Propionibacterium phage PFR2 YP_009290914.1
Propionibacterium phage PHL009M11 YP_009147232.1
Propionibacterium phage PHL010M04 YP_008531643.1
Propionibacterium phage PHL025M00 YP_009149922.1
Propionibacterium phage PHL030N00 YP_009151526.1
Propionibacterium phage PHL037M02 YP_008531779.1
Propionibacterium phage PHL041M10 YP_009152669.1
Propionibacterium phage PHL055N00 YP_009153212.1
Propionibacterium phage PHL060L00 YP_008531733.1
Propionibacterium phage PHL067M01 YP_009152063.1
Propionibacterium phage PHL067M10 YP_008531598.1
Propionibacterium phage PHL070N00 YP_009146901.1
Propionibacterium phage PHL071N05 YP_008531688.1
Propionibacterium phage PHL082M03 YP_009603677.1
Propionibacterium phage PHL085N00 YP_009150207.1
Propionibacterium phage PHL092M00 YP_009152369.1
Propionibacterium phage PHL095N00 YP_009153257.1
Propionibacterium phage PHL111M01 YP_008531914.1
Propionibacterium phage PHL112N00 YP_008531552.1
Propionibacterium phage PHL113M01 YP_008531870.1
Propionibacterium phage PHL114L00 YP_008531824.1
Propionibacterium phage PHL116M00 YP_009150251.1
Propionibacterium phage PHL117M00 YP_009153566.1
Propionibacterium phage PHL117M01 YP_009603723.1
Propionibacterium phage PHL132N00 YP_009151208.1
Propionibacterium phage PHL141N00 YP_009152598.1
Propionibacterium phage PHL150M00 YP_009145777.1
Propionibacterium phage PHL151M00 YP_009148324.1
Propionibacterium phage PHL151N00 YP_009603769.1
Propionibacterium phage PHL152M00 YP_009152414.1
Propionibacterium phage PHL163M00 YP_009153882.1
Propionibacterium phage PHL171M01 YP_009148279.1
Propionibacterium phage PHL179M00 YP_009151386.1
Propionibacterium phage PHL194M00 YP_009152714.1
Propionibacterium phage PHL199M00 YP_009145822.1
Propionibacterium phage PHL301M00 YP_009149524.1
Propionibacterium phage PHL308M00 YP_009151862.1
Propionibacterium phage Pirate YP_009159971.1
Propionibacterium phage Procrass1 YP_009160106.1
Propionibacterium phage QueenBey YP_009277986.1
Propionibacterium phage SKKY YP_009160015.1
Propionibacterium phage Solid YP_009160151.1
Propionibacterium phage Stormborn YP_009159925.1
Propionibacterium phage Wizzo YP_009159881.1
Rhodococcus phage ChewyVIII YP_010754163.1
Rhodococcus phage REQ2 YP_005087053.1
Rhodococcus phage Sleepyhead YP_009848223.1
Rhodococcus phage Whack YP_009848399.1
Streptomyces phage AbbeyMikolon YP_009796731.1
Streptomyces phage Attoomi YP_009796790.1
Streptomyces phage Ibantik YP_010754695.1
Streptomyces phage Rowa YP_009796843.1
Streptomyces phage SF1 YP_009199278.1
Streptomyces phage SF1 YP_009199256.1
Streptomyces phage SF3 YP_009213137.1
Streptomyces phage Success YP_010755579.1
Streptomyces phage VWB NP_958282.1