Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acanthamoeba polyphaga lentillevirus EJN41187.1
Acanthamoeba polyphaga lentillevirus EJN40836.1
Achromobacter phage Mano YP_010037936.1
Achromobacter phage Motura YP_009903596.1
Achromobacter phage phiAxp-1 YP_009220303.1
Acidianus filamentous virus 3 YP_001604365.1
Acidianus filamentous virus 6 YP_001604182.1
Acidianus filamentous virus 7 YP_001604241.1
Acidianus filamentous virus 8 YP_001604300.1
Acidianus filamentous virus 9 YP_001798539.1
Acidovorax phage ACP17 YP_009609704.1
Acinetobacter phage 133 YP_004300763.1
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882228.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009549.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009805.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010326.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889818.1
Acinetobacter phage IMEAB3 YP_009008521.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881515.1
Acinetobacter phage Loki YP_009626211.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Apostate YP_009886460.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Berthold YP_009886214.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Kimel YP_009886710.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Konradin YP_009885370.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Lazarus YP_009886957.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887165.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880956.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489108.1
Actinoplanes phage phiAsp2 YP_024839.1
Aeromonas phage 25 YP_656400.1
Aeromonas phage 31 YP_238901.1
Aeromonas phage 44RR2.8t NP_932529.1
Aeromonas phage 50AhydR13PP YP_010095673.1
Aeromonas phage 60AhydR15PP YP_010095966.1
Aeromonas phage 65 YP_004300903.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944130.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677887.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010848.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010092988.1
Aeromonas phage AhSzq-1 YP_009800116.1
Aeromonas phage AhSzw-1 YP_009800254.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613016.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834926.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834700.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010320.1
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833109.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969111.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969326.1
Aeromonas phage pIS4-A YP_009614669.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011665.1
Agrobacterium phage 7-7-1 YP_007006479.1
Agrobacterium phage Atu_ph07 YP_009611745.1
Agrobacterium phage OLIVR5 YP_010107275.1
Alteromonas phage vB_AcoS-R7M YP_009859602.1
Bacillus phage AP50 YP_002302526.1
Bacillus phage AR9 YP_009283060.1
Bacillus phage AvesoBmore YP_009206462.1
Bacillus phage B4 YP_006908465.1
Bacillus phage B5S YP_009783827.1
Bacillus phage Bam35c NP_943760.1
Bacillus phage Bastille YP_006907334.1
Bacillus phage BCASJ1c YP_164394.1
Bacillus phage BCD7 YP_007005925.1
Bacillus phage Bcp1 YP_009031388.1
Bacillus phage BCP78 YP_006908023.1
Bacillus phage BCP8-2 YP_009149768.1
Bacillus phage BCU4 YP_009783550.1
Bacillus phage Belinda YP_009280490.1
Bacillus phage BigBertha YP_008771131.1
Bacillus phage Bobb YP_009056432.1
Bacillus phage Bp8p-C YP_009227005.1
Bacillus phage Bp8p-T YP_009784398.1
Bacillus phage BPS10C YP_009003121.1
Bacillus phage BPS13 YP_006907793.1
Bacillus phage BSP38 YP_009840572.1
Bacillus phage CAM003 YP_009037007.1
Bacillus phage CampHawk YP_008770040.1
Bacillus phage CP-51 YP_009099090.1
Bacillus phage Deep Blue YP_009285485.1
Bacillus phage DIGNKC YP_009278136.1
Bacillus phage DirtyBetty YP_009285062.1
Bacillus phage Eldridge YP_009274797.1
Bacillus phage Evoli YP_009035629.1
Bacillus phage Eyuki YP_009212058.1
Bacillus phage G YP_009015526.1
Bacillus phage G YP_009015703.1
Bacillus phage G YP_009015524.1
Bacillus phage GIL16c YP_224111.1
Bacillus phage Grass YP_008771466.1
Bacillus phage Hakuna YP_009036561.1
Bacillus phage Hoody T YP_009035302.1
Bacillus phage JBP901 YP_009149202.1
Bacillus phage JL YP_009215896.1
Bacillus phage Kida YP_009279285.1
Bacillus phage Mater YP_009151103.1
Bacillus phage Megatron YP_009036184.1
Bacillus phage Moonbeam YP_009151653.1
Bacillus phage Nemo YP_009286995.1
Bacillus phage Nigalana YP_009282511.1
Bacillus phage NotTheCreek YP_009284443.1
Bacillus phage PBS1 YP_009664246.1
Bacillus phage phBC6A51 NP_852495.1
Bacillus phage phiAGATE YP_007349374.1
Bacillus phage phiNIT1 YP_008318365.1
Bacillus phage Phrodo YP_009289984.1
Bacillus phage Riley YP_009055868.1
Bacillus phage SageFayge YP_009280920.1
Bacillus phage SalinJah YP_009282068.1
Bacillus phage Shanette YP_009216116.1
Bacillus phage Shbh1 YP_009275312.1
Bacillus phage SIOphi YP_009625841.1
Bacillus phage SP-10 YP_007003422.1
Bacillus phage SP-15 YP_009302476.1
Bacillus phage SPO1 YP_002300381.1
Bacillus phage Spock YP_008770328.1
Bacillus phage Troll YP_008430894.1
Bacillus phage TsarBomba YP_009206925.1
Bacillus phage vB_BboS-125 YP_009841829.1
Bacillus phage vB_BceM_Bc431v3 YP_007677099.1
Bacillus phage vB_BmeM-Goe8 YP_009850040.1
Bacillus phage vB_BsuM-Goe3 YP_009832083.1
Bacillus phage W.Ph YP_004957057.1
Bacillus phage Wip1 YP_008433307.1
Bacillus phage Zuko YP_009291694.1
Bacillus virus BM15 YP_009626666.1
Bacteroides phage crAss001 YP_009910828.1
Bacteroides phage DAC15 YP_010106328.1
Bdellovibrio phage phi1422 (vB_BbaM-phi1422) YP_007007081.1
Bohle iridovirus (BIV) YP_009506714.1
Bordetella phage vB_BbrM_PHB04 YP_009792768.1
Brochothrix phage A9 YP_004301445.1
Brucella phage Pr YP_007002115.1
Brucella phage Tb YP_007002058.1
Burkholderia phage Bcep1 NP_944368.1
Burkholderia phage Bcep43 NP_958163.1
Burkholderia phage Bcep781 NP_705681.1
Burkholderia phage BcepB1A YP_291195.1
Burkholderia phage BcepGomr YP_001210262.1
Burkholderia phage BcepNY3 YP_001294897.1
Burkholderia phage BcepSaruman YP_009904241.1
Burkholderia phage BcepSauron YP_009904687.1
Burkholderia phage Mica YP_010038006.1
Burkholderia phage vB_BceS_KL1 YP_006560781.1
Campylobacter phage CP21 YP_007005271.1
Campylobacter phage CP30A YP_006908153.1
Campylobacter phage CP81 YP_009623364.1
Campylobacter phage CPX YP_004956902.1
Campylobacter phage NCTC12673 YP_004421643.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321748.1
Campylobacter phage vB_CcoM-IBB_35 YP_009590748.1
Campylobacter phage vB_CjeM_Los1 YP_009597148.1
Campylobacter virus CP220 YP_009169282.1
Campylobacter virus CPt10 YP_009169090.1
Caulobacter phage Cr30 YP_009098918.1
Cellulophaga phage phi12:1 YP_008240991.1
Cellulophaga phage phi14:2 YP_008242280.1
Cellulophaga phage phi17:1 YP_008241330.1
Cellulophaga phage phi17:2 YP_008241576.1
Cellulophaga phage phi18:1 YP_008240926.1
Cellulophaga phage phi46:1 YP_008241841.1
Cellulophaga phage phi4:1 YP_008240667.1
Cellulophaga phage phiSM YP_007675716.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004174.1
Citrobacter phage CF1 DK-2017 YP_009790215.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618266.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218780.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195041.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203920.1
Citrobacter phage Miller YP_009097828.1
Citrobacter phage Moon YP_009146635.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065824.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065551.1
Citrobacter phage Sazh YP_009812479.1
Citrobacter phage Stevie YP_009148736.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285759.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065242.1
Citrobacter virus HCF1 YP_010065019.1
Clostridium phage phiCD111 YP_009208389.1
Clostridium phage phiCD146 YP_009214160.1
Clostridium phage phiCD38-2 YP_004508413.1
Clostridium phage phiCD481-1 YP_009213109.1
Clostridium phage phiCD506 YP_009202026.1
Clostridium phage phiCDHM11 YP_009217670.1
Clostridium phage phiCDHM13 YP_009226606.1
Clostridium phage phiCDHM14 YP_009833556.1
Clostridium phage phiMMP04 YP_006990589.1
Corynebacterium phage BFK20 YP_001456771.1
Corynebacterium phage phi673 YP_009639722.1
Corynebacterium phage phi674 YP_009639775.1
Cowpox virus NP_619934.1
CrAss-like virus sp YP_010358983.1
CrAss-like virus sp YP_010359499.1
CrAss-like virus sp YP_010359645.1
crAssphage cr106_1 YP_010110462.1
crAssphage cr108_1 YP_010111178.1
crAssphage cr111_1 YP_010111346.1
crAssphage cr112_1 YP_010111449.1
crAssphage cr116_1 YP_010111510.1
crAssphage cr126_1 YP_010111733.1
crAssphage cr128_1 YP_010111816.1
crAssphage cr85_1 YP_010111679.1
Cronobacter phage CR5 YP_008125777.1
Cronobacter phage CS01 YP_009814966.1
Cronobacter phage ENT39118 YP_007238147.1
Cronobacter phage ESP2949-1 YP_007005415.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091800.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091801.1
Cronobacter phage S13 YP_009196443.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986496.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987381.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831241.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831525.1
Cyanophage P-RSM1 YP_007877586.1
Cyanophage P-RSM1 YP_007877725.1
Cyanophage P-RSM6 YP_007675121.1
Cyanophage P-RSM6 YP_007675207.1
Cyanophage P-TIM40 YP_009188132.1
Cyanophage P-TIM40 YP_009188218.1
Cyanophage S-RIM32 YP_009301546.1
Cyanophage S-RIM32 YP_009301641.1
Cyanophage S-RIM44 YP_009783182.1
Cyanophage S-RIM44 YP_009783272.1
Cyanophage S-RIM50 YP_009302216.1
Cyanophage S-RIM50 YP_009302143.1
Cyanophage S-TIM4 YP_009806400.1
Cyanophage S-TIM4 YP_009806316.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358885.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102928.1
Dickeya phage vB_DsoM_AD1 YP_009811599.1
Dickeya phage vB_DsoM_JA11 YP_009813601.1
Dickeya phage vB_DsoM_JA29 YP_009811272.1
Dickeya virus Limestone YP_007237446.1
Edwardsiella phage MSW-3 YP_007348968.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190358.1
Edwardsiella phage PEi21 YP_008869274.1
Edwardsiella virus pEtSU YP_009821923.1
Enterobacter phage Arya YP_009284307.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010044.1
Enterobacter phage Ec_L1 YP_009624434.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009877042.1
Enterobacter phage F20 YP_009666196.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010094067.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005465.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607142.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855897.1
Enterobacteria phage 9g YP_009032334.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010065979.1
Enterobacteria phage ATK47 YP_010088328.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118858.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066376.1
Enterobacteria phage IME_EC2 YP_009784216.1
Enterobacteria phage JenK1 YP_009219319.1
Enterobacteria phage JenP1 YP_009220012.1
Enterobacteria phage JenP2 YP_009216979.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066837.1
Enterobacteria phage phiJLA23 YP_009784142.1
Enterobacteria phage PR4 YP_337992.1
Enterobacteria phage PRD1 YP_009639965.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067063.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102384.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854137.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167551.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067329.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094235.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094507.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066473.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094765.1
Enterobacteria phage vB_EcoS_IME18 YP_009800811.1
Enterobacteria phage vB_EcoS_Rogue1 YP_007112251.1
Enterobacteria phage VT2phi_272 YP_009187350.1
Enterococcus phage ECP3 YP_009147069.1
Enterococcus phage EF24C (Enterococcus faecalis bacteriophage phiEF24C) YP_001504152.1
Enterococcus phage EFC-1 YP_009103053.1
Enterococcus phage EFDG1 YP_009218353.1
Enterococcus phage EFLK1 YP_009219852.1
Enterococcus phage EFP01 YP_009788371.1
Enterococcus phage EfV12-phi1 YP_009814845.1
Enterococcus phage IME-EFm5 YP_009200880.1
Enterococcus phage phiEF24C-P2 YP_010115147.1
Epizootic haematopoietic necrosis virus (EHNV) YP_009182050.1
Erwinia phage Cronus YP_010095141.1
Erwinia phage Derbicus YP_009821082.1
Erwinia phage Ea35-70 YP_009005042.1
Erwinia phage Machina YP_009616969.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_1 YP_010302291.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_16 YP_010299933.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_17 YP_010302625.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_2 YP_010300610.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_22 YP_010299591.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_3 YP_010301283.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_30 YP_010301617.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_32 YP_010300947.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_33 YP_010301952.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_35 YP_010300270.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_5 YP_010302963.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_7 YP_010303315.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147609.1
Erwinia phage PhiEaH1 YP_009010059.1
Erwinia phage phiEaH2 YP_007237869.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837713.1
Erwinia phage vB_EamM_Alexandra YP_009803730.1
Erwinia phage vB_EamM_Asesino YP_009290671.1
Erwinia phage vB_EamM_Caitlin YP_009292119.1
Erwinia phage vB_EamM_ChrisDB YP_009292741.1
Erwinia phage vB_EamM_Deimos-Minion YP_009605399.1
Erwinia phage vB_EamM_Desertfox YP_009621992.1
Erwinia phage vB_EamM_EarlPhillipIV YP_009278350.1
Erwinia phage vB_EamM_Huxley YP_009293021.1
Erwinia phage vB_EamM_Kwan YP_009278653.1
Erwinia phage vB_EamM_Phobos YP_009283527.1
Erwinia phage vB_EamM_RAY YP_009605716.1
Erwinia phage vB_EamM_RisingSun YP_009612789.1
Erwinia phage vB_EamM_Simmy50 YP_009606038.1
Erwinia phage vB_EamM_Special G YP_009606359.1
Erwinia phage vB_EamM_Y3 YP_009794342.1
Erwinia phage vB_EamM_Yoloswag YP_009789569.1
Erwinia phage Wellington YP_009806532.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592775.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593181.1
Escherichia phage 121Q YP_009101604.1
Escherichia phage aalborv YP_009902110.1
Escherichia phage aaroes YP_009901950.1
Escherichia phage ADB-2 YP_007112733.1
Escherichia phage AnYang YP_010100324.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225072.1
Escherichia phage AR1 YP_009167998.1
Escherichia phage ArgO145 YP_009907902.1
Escherichia phage atuna YP_009901314.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004262.1
Escherichia phage C1 YP_010054348.1
Escherichia phage C119 YP_009615867.1
Escherichia phage C130_2 YP_009812576.1
Escherichia phage CAjan YP_009196842.1
Escherichia phage Cba120 YP_004957830.1
Escherichia phage chee24 YP_009795119.1
Escherichia phage damhaus YP_009901979.1
Escherichia phage DT571/2 YP_009784951.1
Escherichia phage DTL YP_009795746.1
Escherichia phage e4/1c YP_009036038.1
Escherichia phage EC121 YP_010067862.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602135.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102655.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101550.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068089.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068417.1
Escherichia phage Eco_BIFF YP_009803936.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090896.1
Escherichia phage egaa YP_009904848.1
Escherichia phage EP75 YP_009880147.1
Escherichia phage Eps7 YP_001837060.1
Escherichia phage F2 YP_010068959.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879548.1
Escherichia phage fp01 YP_009841456.1
Escherichia phage Gostya9 YP_009802271.1
Escherichia phage grams YP_009901858.1
Escherichia phage H8 YP_009966070.1
Escherichia phage haarsle YP_009902083.1
Escherichia phage Henu7 YP_010064745.1
Escherichia phage Henu8 YP_009904957.1
Escherichia phage herni YP_009901637.1
Escherichia phage HP3 YP_010228779.1
Escherichia phage HY01 YP_009148622.1
Escherichia phage HY03 YP_009284045.1
Escherichia phage IME08 YP_003734325.1
Escherichia phage ime09 YP_007004558.1
Escherichia phage Jk06 YP_277511.1
Escherichia phage JMPW1 YP_009594266.1
Escherichia phage JMPW2 YP_009594185.1
Escherichia phage JS10 YP_002922529.1
Escherichia phage JS98 YP_001595309.1
Escherichia phage JSE YP_002922248.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071654.1
Escherichia phage LL5 YP_009802562.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060745.1
Escherichia phage Lyz12581Vzw YP_009907818.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099735.1
Escherichia phage MX01 YP_009324077.1
Escherichia phage OSYSP YP_009790993.1
Escherichia phage p000v YP_010099996.1
Escherichia phage P13374 YP_006906853.1
Escherichia phage PA2 YP_009180923.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150808.1
Escherichia phage PE37 YP_010073188.1
Escherichia phage PGN590 YP_009902201.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002773.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469517.1
Escherichia phage phi191 YP_009187877.1
Escherichia phage phiAPCEc03 YP_009785294.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090021.1
Escherichia phage phiEB49 YP_009018635.1
Escherichia phage phiEC1 YP_010278653.1
Escherichia phage phiKP26 YP_009614725.1
Escherichia phage phiLLS YP_009790049.1
Escherichia phage phT4A YP_010089141.1
Escherichia phage PP01 YP_010073555.1
Escherichia phage PTXU04 YP_009823397.1
Escherichia phage QL01 YP_009202916.1
Escherichia phage RB3 YP_009098566.1
Escherichia phage RB49 NP_891741.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861886.1
Escherichia phage saus132 YP_009794956.1
Escherichia phage SECphi27 YP_009965965.1
Escherichia phage Seurat YP_009151990.1
Escherichia phage SF YP_010096261.1
Escherichia phage Skarpretter YP_009816878.1
Escherichia phage slur01 YP_009201631.1
Escherichia phage slur02 YP_009210101.1
Escherichia phage slur03 YP_009625069.1
Escherichia phage slur04 YP_009625398.1
Escherichia phage slur07 YP_009197274.1
Escherichia phage slur09 YP_009202124.1
Escherichia phage slur14 YP_009180681.1
Escherichia phage Sortsne YP_009821674.1
Escherichia phage SP15 YP_009829773.1
Escherichia phage SRT8 YP_009615486.1
Escherichia phage ST0 YP_009608483.1
Escherichia phage T1 YP_003923.1
Escherichia phage T2 YP_010073835.1
Escherichia phage T5 YP_006952.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074113.1
Escherichia phage teqhad YP_010074384.1
Escherichia phage teqskov YP_010074586.1
Escherichia phage tiwna YP_010064933.1
Escherichia phage TL-2011c YP_007001450.1
Escherichia phage Tls YP_001285548.1
Escherichia phage tonijn YP_009901248.1
Escherichia phage tonn YP_009901024.1
Escherichia phage tonnikala YP_009901141.1
Escherichia phage tunus YP_009901133.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281515.1
Escherichia phage vB_EcoM-ep3 YP_009100002.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069203.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069742.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290448.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205877.1
Escherichia phage vB_EcoM_005 YP_010100484.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030788.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986736.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067598.1
Escherichia phage vB_EcoM_ECO1230-10 YP_009168933.1
Escherichia phage vB_EcoM_ECOO78 YP_009600693.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068671.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070283.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070562.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010070009.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069474.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070834.1
Escherichia phage vB_EcoM_Goslar YP_009820849.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010070950.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037585.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071386.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822556.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071929.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072194.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072471.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072744.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056769.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207374.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209942.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214034.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063881.1
Escherichia phage vB_EcoS Sa179lw YP_010053159.1
Escherichia phage vB_EcoS-12210I YP_009900881.1
Escherichia phage vB_EcoS-95 YP_009818032.1
Escherichia phage vB_EcoS-DELF2 YP_009902368.1
Escherichia phage vB_EcoS-IME253 YP_009789238.1
Escherichia phage vB_EcoS_ACG-M12 YP_006987869.1
Escherichia phage vB_EcoS_AHP42 YP_009056553.1
Escherichia phage vB_EcoS_AHS24 YP_009055379.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKFV33 YP_006382425.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKS96 YP_009056090.1
Escherichia phage vB_EcoS_CEB_EC3a YP_009789344.1
Escherichia phage vB_EcoS_ESCO41 YP_009789964.1
Escherichia phage vB_EcoS_FFH_1 YP_009031743.1
Escherichia phage vB_EcoS_G29-2 YP_009901607.1
Escherichia phage vB_EcoS_HdH2 YP_009843444.1
Escherichia phage vB_EcoS_IME347 YP_009800898.1
Escherichia phage vB_EcoS_IME542 YP_009824875.1
Escherichia phage vB_EcoS_NBD2 YP_009284684.1
Escherichia phage vB_EcoS_PHB17 YP_010064629.1
Escherichia phage vB_EcoS_SH2 YP_009790591.1
Escherichia phage vB_EcoS_swan01 YP_009824291.1
Escherichia phage vB_EcoS_swi2 YP_010054192.1
Escherichia phage vB_EcoS_W011D YP_010064718.1
Escherichia phage vB_Eco_mar003J3 YP_009824356.1
Escherichia phage vB_Eco_mar004NP2 YP_009824683.1
Escherichia phage vB_Eco_SLUR29 YP_010064853.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010072853.1
Escherichia phage vojen YP_009901776.1
Escherichia phage WG01 YP_009323384.1
Escherichia phage wV7 YP_007004922.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074905.1
Escherichia virus DT57C YP_009149880.1
Escherichia virus KFS-EC YP_010097195.1
Escherichia virus RB14 YP_002854516.1
Escherichia virus RB16 YP_003858520.1
Escherichia virus RB32 YP_803122.1
Escherichia virus RB43 YP_239209.1
Escherichia virus Rtp YP_398997.1
Escherichia virus T4 NP_049796.1
Escherichia virus VEc33 YP_009853053.1
Faecalibacterium phage FP_Lugh YP_009797270.1
Flavobacterium phage Fpv1 YP_009322069.1
Flavobacterium phage Fpv2 YP_009323658.1
Flavobacterium phage Fpv20 YP_009321936.1
Flavobacterium phage Fpv3 YP_009321189.1
Flavobacterium phage FpV4 YP_009594117.1
Flavobacterium phage vB_FspM_lotta8-1 YP_009854486.1
Flavobacterium phage vB_FspM_pippi8-1 YP_009854539.1
Flavobacterium phage vB_FspS_mumin9-1 YP_009855039.1
Flavobacterium phage vB_FspS_mymlan6-1 YP_009855107.1
Flavobacterium phage vB_FspS_snusmum6-1 YP_009855327.1
Fowlpox virus NP_039146.1
Gluconobacter phage GC1 YP_009620053.1
Gordonia phage Gustav YP_009620472.1
Gordonia phage Mahdia YP_009620540.1
Gordonia phage Sour YP_009625621.1
Gordonia phage Trine YP_009803089.1
Halocynthia phage JM-2012 YP_006383440.1
IAS virus YP_009981792.1
Idiomarinaceae phage 1N2-2 YP_009100954.1
Idiomarinaceae phage Phi1M2-2 YP_009104295.1
Klebsiella phage 1513 YP_009197872.1
Klebsiella phage GH-K3 YP_009820099.1
Klebsiella phage GML-KpCol1 YP_009796903.1
Klebsiella phage JD001 YP_007392869.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190757.1
Klebsiella phage JY917 YP_009903180.1
Klebsiella phage K64-1 YP_009153172.1
Klebsiella phage KL YP_009902887.1
Klebsiella phage KLPN1 YP_009195389.1
Klebsiella phage KOX1 YP_009790384.1
Klebsiella phage KP15 YP_003580065.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098502.1
Klebsiella phage KP1801 YP_009903558.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348859.1
Klebsiella phage KP36 YP_009226017.1
Klebsiella phage KpKT21phi1 YP_009818832.1
Klebsiella phage KpLz-2_45 YP_010297807.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089510.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883500.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194472.1
Klebsiella phage May YP_009796200.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796421.1
Klebsiella phage MezzoGao YP_009792123.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096163.1
Klebsiella phage Miro YP_009607420.1
Klebsiella phage NJR15 YP_009808812.1
Klebsiella phage NJS1 YP_009807424.1
Klebsiella phage NJS2 YP_009808736.1
Klebsiella phage PhiKpNIH-2 YP_009903339.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289598.1
Klebsiella phage PKP126 YP_009284867.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626459.1
Klebsiella phage RAD2 YP_010115735.1
Klebsiella phage Shelby YP_009903413.1
Klebsiella phage Sin4 YP_009903491.1
Klebsiella phage Skenny YP_009903063.1
Klebsiella phage Sugarland YP_009621056.1
Klebsiella phage Sushi YP_009196682.1
Klebsiella phage Sweeny YP_009902943.1
Klebsiella phage TAH8 YP_009808658.1
Klebsiella phage TSK1 YP_009817813.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007273.1
Klebsiella phage vB_KpM_FBKp24 YP_010298704.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpS110 YP_009798937.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288871.2
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV52 YP_009597592.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV79 YP_009615335.1
Klebsiella phage vB_KpnS_15-38_KLPPOU149 YP_009903087.1
Klebsiella phage vB_KpnS_Alina YP_009902762.1
Klebsiella phage vB_KpnS_Call YP_009902680.1
Klebsiella phage vB_KpnS_Domnhall YP_009902588.1
Klebsiella phage vB_KpnS_FZ10 YP_009902995.1
Klebsiella phage vB_KpnS_IME279 YP_009792810.1
Klebsiella phage vB_KpnS_IMGroot YP_009902501.1
Klebsiella phage vB_KpnS_KpV522 YP_009787664.1
Klebsiella phage vB_KpnS_SegesCirculi YP_009902422.1
Klebsiella phage vB_KpnS_ZX4 YP_010054552.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836909.1
Klebsiella phage vB_Kpn_IME260 YP_009597486.1
Klebsiella phage YX3973 YP_010054361.1
Klebsiella virus 0507KN21 YP_008532075.1
Klebsiella virus KpV2811 YP_010054420.1
Klebsiella virus UPM 2146 YP_009884769.1
Lactobacillus phage 3-521 YP_009844038.1
Lactobacillus phage 521B YP_009843962.1
Lactobacillus phage A2 NP_680515.1
Lactobacillus phage ATCC8014 YP_007236723.1
Lactobacillus phage Bacchae YP_009798204.1
Lactobacillus phage Bromius YP_009814544.1
Lactobacillus phage CL2 YP_009201836.1
Lactobacillus phage Iacchus YP_009814370.1
Lactobacillus phage JCL1032 YP_007003007.1
Lactobacillus phage Lb338-1 YP_002790815.1
Lactobacillus phage LfeInf YP_009222259.1
Lactobacillus phage LfeSau YP_009223136.1
Lactobacillus phage LP65 YP_164758.1
Lactobacillus phage Lpa804 YP_009818220.1
Lactobacillus phage LpeD YP_009835381.1
Lactobacillus phage phiadh NP_050128.1
Lactobacillus phage phiJB YP_008772031.1
Lactobacillus phage phiJL-1 YP_223915.1
Lactobacillus phage PLE2 YP_009282381.1
Lactobacillus phage SAC12B YP_009844304.1
Lactobacillus phage Semele YP_009798505.1
Lactobacillus phage T25 YP_009829528.1
Lactococcus phage 98201 YP_009286326.1
Lactococcus phage AM6 YP_009900453.1
Lactococcus phage LW31 YP_009900368.1
Lactococcus phage P087 YP_002875670.1
Lactococcus phage P596 YP_009900542.1
Lactococcus phage phiQ1 YP_009900364.1
Leptospira phage LE1 YP_009860210.1
Listeria phage A511 YP_001468491.1
Listeria phage B025 YP_001468697.1
Listeria phage List-36 YP_009043441.1
Listeria phage LMSP-25 YP_009043119.1
Listeria phage LMTA-148 YP_009055705.1
Listeria phage LMTA-34 YP_009616237.1
Listeria phage LMTA-57 YP_009793407.1
Listeria phage LMTA-94 YP_009793575.1
Listeria phage LP-030-2 YP_008126754.1
Listeria phage LP-048 YP_009042918.1
Listeria phage LP-064 YP_009592658.1
Listeria phage LP-083-2 YP_009044581.1
Listeria phage LP-101 YP_009044864.1
Listeria phage LP-124 YP_009784558.1
Listeria phage LP-125 YP_008240091.1
Listeria phage LP-HM00113468 YP_009907747.1
Listeria phage P100 YP_406418.1
Listeria phage PSA NP_511031.1
Listeria phage vB_LmoM_AG20 YP_007676770.1
Listeria phage WIL-1 YP_009100988.1
Listonella phage phiHSIC YP_224270.1
Maribacter phage Colly_1 YP_010357358.1
Maribacter phage Molly_1 YP_010357160.1
Megavirus chiliensis AEQ32600.1
Megavirus chiliensis AEQ32444.1
Megavirus courdo7 AEX61642.1
Megavirus courdo7 AEX61962.1
Microcystis phage MaMV-DC YP_009217837.1
Microcystis virus Ma-LMM01 YP_851180.1
Molluscum contagiosum virus subtype 1 NP_044074.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280057.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009602.1
Mycobacterium phage Acadian YP_009013410.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530925.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018562.1
Mycobacterium phage Apizium YP_009191245.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604440.1
Mycobacterium phage Badfish YP_009190109.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193508.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531274.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858979.1
Mycobacterium phage BirdsNest YP_009949514.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214966.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614370.1
Mycobacterium phage Colbert YP_009191046.1
Mycobacterium phage Collard YP_009950680.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654945.1
Mycobacterium phage CRB2 YP_009949908.1
Mycobacterium phage Eremos YP_009191146.1
Mycobacterium phage Fortunato YP_010089235.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011284.1
Mycobacterium phage Gengar YP_009282309.1
Mycobacterium phage Godines YP_009616385.1
Mycobacterium phage Heath YP_010109589.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032270.1
Mycobacterium phage Imvubu YP_009949997.1
Mycobacterium phage JacAttac YP_009018366.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004596.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009246.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409682.1
Mycobacterium phage Kikipoo YP_009208601.1
Mycobacterium phage KingTut YP_010096556.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212808.1
Mycobacterium phage Larva YP_009016428.1
Mycobacterium phage Laurie YP_010012418.1
Mycobacterium phage Leston YP_009950776.1
Mycobacterium phage LilMcDreamy YP_009949614.1
Mycobacterium phage Manad YP_009043327.1
Mycobacterium phage Newman YP_008052129.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003886.1
Mycobacterium phage Obutu YP_010103842.1
Mycobacterium phage OkiRoe YP_009043666.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014313.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201700.1
Mycobacterium phage Orion YP_655149.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198911.1
Mycobacterium phage Paola YP_009950870.1
Mycobacterium phage PG1 NP_943831.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014660.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409876.1
Mycobacterium phage Phipps YP_009211850.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564150.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655331.1
Mycobacterium phage Pops YP_009190009.1
Mycobacterium phage Quesadilla YP_009949811.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655728.1
Mycobacterium phage Rando14 YP_009950965.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409972.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817811.1
Mycobacterium phage Saguaro YP_009949717.1
Mycobacterium phage Serendipitous YP_009950103.1
Mycobacterium phage ShiVal YP_009189290.1
Mycobacterium phage Soto YP_009100861.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018461.1
Mycobacterium phage Suffolk YP_009005699.1
Mycobacterium phage Swish YP_009187563.1
Mycobacterium phage Thonko YP_009949405.1
Mycobacterium phage Thyatira YP_009951056.1
Mycobacterium phage UncleHowie YP_009168232.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210905.1
Mycobacterium phage Vista YP_009016841.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198726.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614471.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667206.1
Myxoma virus NP_051822.1
Nocardia phage NBR1 YP_004957680.1
Nodularia phage vB_NpeS-2AV2 YP_009830437.1
Nodularia phage vB_NspS-kac65v151 YP_009844747.1
Nodularia phage vB_NspS-kac68v161 YP_009844955.1
Nonlabens phage P12024L YP_006560429.1
Nonlabens phage P12024S YP_006560368.1
Orf virus NP_957872.1
Paenibacillus phage Dragolir YP_010080208.1
Paenibacillus phage Vegas YP_009196169.1
Pantoea phage vB_PagM_AAM37 YP_009845884.1
Pantoea phage vB_PagM_LIET2 YP_009843794.1
Pantoea phage vB_PagM_PSKM YP_009845969.1
Pantoea phage vB_PagS_AAS23 YP_009818334.1
Pantoea phage vB_PagS_Vid5 YP_009624359.1
Paracoccus phage Shpa YP_009593522.1
Paracoccus phage vB_PmaS-R3 YP_009126395.1
Paramecium bursaria Chlorella virus 1 (PBCV-1) NP_048501.1
Pectinobacterium phage PEAT2 YP_009702201.1
Pectinobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594821.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211626.1
Pectobacterium phage DU_PP_V YP_009795305.1
Pectobacterium phage My1 YP_006906370.1
Pediococcus phage cIP1 YP_004934198.1
Pelagibacter phage HTVC008M YP_007517963.1
Phage NBEco001 YP_009856695.1
Phage NBEco002 YP_009856937.1
Phage NBEco003 YP_010106068.1
Phage NBSal003 YP_009857041.1
Phage NBSal005 YP_009857216.1
Photobacterium phage PDCC-1 YP_009853374.1
Pigeonpox virus YP_009046414.1
Prochlorococcus phage MED4-213 YP_007673958.1
Prochlorococcus phage P-HM1 YP_004322551.1
Prochlorococcus phage P-HM1 YP_004322552.1
Prochlorococcus phage P-HM2 YP_004323496.1
Prochlorococcus phage P-RSM4 YP_004323276.1
Prochlorococcus phage P-RSM4 YP_004323193.1
Prochlorococcus phage P-SSM2 YP_214271.1
Prochlorococcus phage P-SSM2 YP_214374.1
Prochlorococcus phage P-SSM3 YP_008130105.1
Prochlorococcus phage P-SSM3 YP_008129960.1
Prochlorococcus phage P-SSM4 YP_214610.1
Prochlorococcus phage P-SSM4 YP_214677.1
Prochlorococcus phage P-SSM7 YP_004324890.1
Prochlorococcus phage P-SSM7 YP_004324962.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213565.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213626.1
Prochlorococcus phage Syn1 YP_004324416.1
Prochlorococcus phage Syn1 YP_004324500.1
Prochlorococcus phage Syn33 YP_004323739.1
Prochlorococcus phage Syn33 YP_004323666.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093611.1
Proteus phage PM135 YP_009620596.1
Proteus phage PM2 YP_010092058.1
Proteus phage PM2 YP_010092060.1
Proteus phage Stubb YP_009814679.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195605.1
Proteus phage VB_PmiS-Isfahan YP_009600586.1
Providencia phage PSTCR5 YP_010113901.1
Providencia phage vB_PreS_PR1 YP_009599157.1
Pseudoalteromonas phage H103 YP_009200249.1
Pseudomonas phage 201phi2-1 YP_001956855.1
Pseudomonas phage 73 YP_001293436.1
Pseudomonas phage EL YP_418073.1
Pseudomonas phage Lu11 YP_006382619.1
Pseudomonas phage nickie YP_009620671.1
Pseudomonas phage Noxifer YP_009608982.1
Pseudomonas phage NP1 YP_009285855.1
Pseudomonas phage OBP YP_004957991.1
Pseudomonas phage PA7 YP_009617595.1
Pseudomonas phage PaBG YP_008433532.1
Pseudomonas phage PaMx25 YP_009603596.1
Pseudomonas phage PaMx42 YP_009205624.1
Pseudomonas phage Persinger YP_010038064.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595555.1
Pseudomonas phage Phabio YP_010348083.1
Pseudomonas phage phiKZ NP_803641.1
Pseudomonas phage PhiPA3 YP_009217148.1
Pseudomonas phage PPpW-3 YP_008873210.1
Pseudomonas phage PS-1 YP_009222800.1
Pseudomonas phage Psa21 YP_010347626.1
Pseudomonas phage PspYZU05 YP_010090616.1
Pseudomonas phage SL2 YP_009619820.1
Pseudomonas phage SM1 YP_009594454.1
Pseudomonas phage vB_Pae-Kakheti25 YP_006299894.1
Pseudomonas phage vB_PaeS_SCH_Ab26 YP_009044363.1
Rabbit fibroma virus NP_051997.1
Raccoonpox virus YP_009143446.1
Ralstonia phage Adzire YP_010052746.1
Ralstonia phage Bakoly YP_010052753.1
Ralstonia phage phiRSL1 YP_001950029.1
Ralstonia phage phiRSP YP_010037877.1
Ralstonia phage RP12 YP_009598960.1
Ralstonia phage RSF1 YP_009208016.2
Ralstonia phage RSL2 YP_009213055.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009277016.1
Ralstonia phage Simangalove YP_010077742.1
Rhizobium phage 16-3 YP_002117646.1
Rhizobium phage RHEph04 YP_009598508.1
Rhizobium phage RHEph06 YP_009145926.1
Rhizobium phage RHEph10 YP_009352415.1
Rhizobium phage vB_RglS_P106B YP_009005984.1
Rhizobium phage vB_RleM_P10VF YP_009099839.1
Rhizobium phage vB_RleS_L338C YP_009003222.1
Rhodobacter phage RcSpartan YP_009604269.1
Rhodobacter phage RcTitan YP_009225695.1
Rhodococcus phage ReqiPine5 YP_009016226.1
Rhodococcus phage Toil YP_010084108.1
Salicola phage CGphi29 YP_007673746.1
Salicola phage CGphi29 YP_007673683.1
Salinibacter virus M31CR41-2 YP_009639598.1
Salinibacter virus M8CRM1 YP_009639511.1
Salinibacter virus SRUTV1 YP_009639670.1
Salmonella phage 1-19 YP_009853102.1
Salmonella phage 1-23 YP_009819401.1
Salmonella phage 1-29 YP_009852315.1
Salmonella phage 100268_sal2 YP_009320861.1
Salmonella phage 118970_sal2 YP_009323861.1
Salmonella phage 2-3 YP_009852040.1
Salmonella phage 3-29 YP_009818993.1
Salmonella phage 36 YP_009223490.1
Salmonella phage 38 YP_009220857.1
Salmonella phage 64795_sal3 YP_009322259.1
Salmonella phage 9NA YP_009101240.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888160.1
Salmonella phage Akira YP_010053941.1
Salmonella phage allotria YP_009887749.1
Salmonella phage atrejo YP_009858930.1
Salmonella phage barely YP_009888567.1
Salmonella phage bastian YP_009858591.1
Salmonella phage bering YP_009887958.1
Salmonella phage birk YP_009857698.1
Salmonella phage bombadil YP_009857936.1
Salmonella phage BP63 YP_009302980.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876506.1
Salmonella phage Det7 YP_009140206.1
Salmonella phage dinky YP_009888365.1
Salmonella phage faergetype YP_009858100.1
Salmonella phage fuchur YP_009858426.1
Salmonella phage GG32 YP_009283944.1
Salmonella phage heyday YP_009887569.1
Salmonella phage IME207 YP_009322790.1
Salmonella phage L6jm YP_009856520.1
Salmonella phage LPST10 YP_010053768.1
Salmonella phage Lumpael YP_009816967.1
Salmonella phage LVR16A YP_009804412.1
Salmonella phage maane YP_009889174.1
Salmonella phage Marshall YP_008771691.1
Salmonella phage Maynard YP_008770900.1
Salmonella phage Melville YP_009615660.1
Salmonella phage moki YP_009888767.1
Salmonella phage Mutine YP_009879705.1
Salmonella phage NR01 YP_009283397.1
Salmonella phage oldekolle YP_009857787.1
Salmonella phage oselot YP_009858755.1
Salmonella phage OSY-STA YP_009851915.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889377.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009888975.1
Salmonella phage phSE-2 YP_009280764.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075450.1
Salmonella phage rabagast YP_009887377.1
Salmonella phage rokbiter YP_009858264.1
Salmonella phage S113 YP_009804821.1
Salmonella phage S114 YP_009804985.1
Salmonella phage S116 YP_009805148.1
Salmonella phage S118 YP_009880697.1
Salmonella phage S124 YP_009806084.1
Salmonella phage S126 YP_009805309.1
Salmonella phage S131 YP_009805461.1
Salmonella phage S132 YP_009805611.1
Salmonella phage S133 YP_009805757.1
Salmonella phage S147 YP_009805923.1
Salmonella phage Se-B YP_009948970.1
Salmonella phage Se-G YP_009966606.1
Salmonella phage Se-J YP_009966856.1
Salmonella phage SE1 (in:Nonagvirus) YP_009613603.1
Salmonella phage SE11 YP_009848752.1
Salmonella phage SE13 YP_009845568.1
Salmonella phage SE14 YP_009890017.1
Salmonella phage SE24 YP_009848584.1
Salmonella phage SE4 YP_009845600.1
Salmonella phage Seafire YP_009816787.1
Salmonella phage Segz_1 YP_010053428.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881236.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881036.1
Salmonella phage Sepoy YP_009845345.1
Salmonella phage SeSz-1 YP_009881812.1
Salmonella phage SeSz-2 YP_010053611.1
Salmonella phage Seszw_1 YP_010053573.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895299.1
Salmonella phage SG1 YP_010075075.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008090.1
Salmonella phage SH9 YP_009804160.1
Salmonella phage Shivani YP_009194758.1
Salmonella phage Skate YP_010053357.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236131.1
Salmonella phage slyngel YP_009901509.1
Salmonella phage SP01 YP_009792504.1
Salmonella phage SP1 YP_009877738.1
Salmonella phage SP3 YP_009804553.1
Salmonella phage SPN3US YP_009153330.1
Salmonella phage SS9 YP_009883255.1
Salmonella phage SSU5 YP_006906756.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009875961.1
Salmonella phage STG2 YP_009815002.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617720.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148166.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126383.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126381.2
Salmonella phage Sw2 YP_009812276.1
Salmonella phage Th1 YP_009849801.1
Salmonella phage UPF_BP2 YP_009831674.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293327.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021432.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030486.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501216.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501218.1
Salmonella phage vB_SenS_PHB07 YP_009799773.1
Salmonella phage vB_SenS_Sasha YP_009787840.1
Salmonella phage vB_SenS_SB13 YP_009848039.1
Salmonella phage vB_SenS_SB28 YP_010053271.1
Salmonella phage vB_Se_STGO-35-1 YP_010054092.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286539.1
Salmonella phage VB_StyS_BS5 YP_010053901.1
Salmonella phage Vi II-E1 YP_001742082.1
Salmonella phage yarpen YP_009857626.1
Salmonella phage YSP2 YP_009796007.1
Salmonella phage ZCSE2 YP_009821753.1
Salmonella virus KFS-SE2 YP_010053500.1
Salmonella virus SP126 YP_009618056.1
Salmonella virus SPC35 YP_004306597.1
Salmonella virus Stitch YP_009146071.1
Salmonella virus ViI YP_004327508.1
Salmonella virus VSe12 YP_009849654.1
Salmonella virus VSt472 YP_010053750.1
Serratia phage BF YP_009599775.1
Serratia phage CHI14 YP_009609512.1
Serratia phage Eta YP_008130293.1
Serratia phage KpYy_2_45 YP_010298331.1
Serratia phage KpZh_1 YP_010297969.1
Serratia phage Moabite YP_009849152.1
Serratia phage Muldoon YP_009883906.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349055.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075721.1
Serratia phage PS2 YP_009030245.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009616048.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009841945.1
Serratia phage vB_SmaM_ 2050HW YP_009834011.1
Serratia phage X20 YP_010092341.1
Sheeppox virus NP_659682.1
Shewanella sp. phage 1/41 YP_009103330.1
Shewanella sp. phage 1/44 YP_009103746.1
Shigella phage Ag3 YP_003358629.1
Shigella phage CM8 YP_010075987.1
Shigella phage DS8 YP_010054222.1
Shigella phage JK16 YP_009900888.1
Shigella phage JK45 YP_010076269.1
Shigella phage KNP5 YP_010278307.1
Shigella phage MK-13 YP_009882873.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093235.1
Shigella phage pSf-1 YP_008059725.1
Shigella phage pSf-2 YP_009112951.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111000.1
Shigella phage Sd1 YP_009791912.1
Shigella phage Sf11 SMD-2017 YP_010053054.1
Shigella phage Sf12 YP_009791995.1
Shigella phage Sf21 YP_009618990.1
Shigella phage Sf22 YP_009614833.1
Shigella phage Sf23 YP_010076380.1
Shigella phage Sf24 YP_009619114.1
Shigella phage Sfin-1 YP_009804084.1
Shigella phage SH6 YP_009787749.1
Shigella phage SH7 YP_010076796.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288546.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100728.1
Shigella phage Shfl1 YP_004414875.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415075.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277554.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278907.1
Shigella phage SHSML-45 YP_009280315.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289100.1
Shigella phage SP18 YP_003934819.1
Shigella phage Ss-VASD YP_009190540.1
Shigella phage SSP1 YP_009794611.1
Shigella phage vB_SflS-ISF001 YP_009792861.1
Shigella phage vB_SsoS-ISF002 YP_009609260.1
Shigella phage vB_SsoS_008 YP_009819505.1
Shigella virus 2019SD1 YP_009901423.1
Shigella virus Sfin-3 YP_009902277.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009142964.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601163.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189459.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212294.1
Sphingomonas phage PAU YP_007006781.1
Staphylococcus phage 676Z YP_009781043.1
Staphylococcus phage 812 YP_009224538.1
Staphylococcus phage A3R YP_009780829.1
Staphylococcus phage A5W YP_009781972.1
Staphylococcus phage Fi200W YP_009781276.1
Staphylococcus phage G1 YP_240935.1
Staphylococcus phage G15 YP_007002245.1
Staphylococcus phage IME-SA1 YP_009782148.1
Staphylococcus phage IME-SA118 YP_009782634.1
Staphylococcus phage IME-SA119 YP_009782876.1
Staphylococcus phage IME-SA2 YP_009782393.1
Staphylococcus phage ISP YP_009780103.1
Staphylococcus phage JD007 YP_007112746.1
Staphylococcus phage K YP_009041345.1
Staphylococcus phage MCE-2014 YP_009098047.1
Staphylococcus phage MSA6 YP_009781509.1
Staphylococcus phage P108 YP_009099358.1
Staphylococcus phage P108 YP_009099357.1
Staphylococcus phage P4W YP_009781740.1
Staphylococcus phage phiIBB-SEP1 YP_009600970.1
Staphylococcus phage phiIPLA-C1C YP_009214500.1
Staphylococcus phage phiIPLA-RODI YP_009195945.1
Staphylococcus phage phiSA12 YP_009006777.1
Staphylococcus phage phiSa2wa_st121mssa YP_010083872.1
Staphylococcus phage phiSA_BS1 YP_009799538.1
Staphylococcus phage phiSA_BS2 YP_009799959.1
Staphylococcus phage S25-3 YP_008854252.1
Staphylococcus phage S25-4 YP_008854076.1
Staphylococcus phage SA11 YP_007005589.1
Staphylococcus phage SA11 YP_007005588.1
Staphylococcus phage SA5 YP_009780466.1
Staphylococcus phage Sb1 YP_008873625.1
Staphylococcus phage Staph1N YP_009780598.1
Staphylococcus phage Stau2 YP_009275814.1
Staphylococcus phage Stau2 YP_009275815.1
Staphylococcus phage Team1 YP_009098262.1
Staphylococcus phage Twort YP_238583.1
Staphylococcus phage vB_SscM-1 YP_009786279.1
Stenotrophomonas phage IME-SM1 YP_010077867.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217582.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851077.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850728.1
Stenotrophomonas phage vB_SmaS-DLP_2 YP_009219187.1
Stenotrophomonas phage vB_SmaS_DLP_5 YP_009619953.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844372.1
Streptococcus phage 2972 YP_238518.1
Streptococcus phage 315.2 NP_795446.1
Streptococcus phage 315.5 NP_795616.1
Streptococcus phage 858 YP_001686831.1
Streptococcus phage A25 YP_009191514.1
Streptococcus phage ALQ13.2 YP_003344881.1
Streptococcus phage Dp-1 YP_004306949.1
Streptococcus phage DT1 NP_049421.1
Streptococcus phage Sfi19 NP_049952.1
Streptococcus phage Sfi21 NP_049999.1
Streptococcus phage Str-PAP-1 YP_009188458.1
Streptococcus phage TP-778L YP_008772071.1
Streptococcus phage YMC-2011 YP_006561243.1
Streptococcus virus O1205 NP_695088.1
Streptococcus virus Sfi11 NP_056709.1
Streptomyces phage Forthebois YP_010084039.1
Streptomyces phage phiSAJS1 YP_009217968.1
Streptomyces phage TP1604 YP_009200169.1
Streptomyces phage WheeHeim YP_010084075.1
Streptomyces phage YDN12 YP_009215356.1
Sulfolobales Beppu filamentous virus 2 YP_009817896.1
Sulfolobus filamentous virus 1 YP_009808112.1
Sulfolobus islandicus filamentous virus NP_445687.1
Swinepox virus NP_570267.1
Synechococcus phage ACG-2014c YP_007001841.1
Synechococcus phage ACG-2014c YP_007001779.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_009133449.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_010355204.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_009133378.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_010355276.1
Synechococcus phage ACG-2014e YP_009134621.1
Synechococcus phage ACG-2014e YP_010355734.1
Synechococcus phage ACG-2014g YP_009133613.1
Synechococcus phage ACG-2014g YP_009133675.1
Synechococcus phage ACG-2014h YP_009008169.1
Synechococcus phage ACG-2014h YP_009008255.1
Synechococcus phage ACG-2014i YP_009140902.1
Synechococcus phage ACG-2014j YP_010355513.1
Synechococcus phage ACG-2014j YP_009134111.1
Synechococcus phage Bellamy YP_009791240.1
Synechococcus phage Bellamy YP_009791296.1
Synechococcus phage metaG-MbCM1 YP_007001630.1
Synechococcus phage metaG-MbCM1 YP_007001553.1
Synechococcus phage S-B64 YP_010095278.1
Synechococcus phage S-CAM1 YP_007673095.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_010088777.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_009321028.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_010088709.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_009320960.1
Synechococcus phage S-CAM3 YP_009321410.1
Synechococcus phage S-CAM3 YP_009321300.1
Synechococcus phage S-CAM4 YP_009320569.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009323084.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009322957.1
Synechococcus phage S-CAM8 YP_008125649.1
Synechococcus phage S-CAM8 YP_008125587.1
Synechococcus phage S-CAM9 YP_009322551.1
Synechococcus phage S-CAM9 YP_009322471.1
Synechococcus phage S-CRM01 YP_004508480.1
Synechococcus phage S-H35 YP_010090428.1
Synechococcus phage S-H35 YP_010090286.1
Synechococcus phage S-IOM18 YP_008126432.1
Synechococcus phage S-IOM18 YP_008126360.1
Synechococcus phage S-MbCM100 YP_009007909.1
Synechococcus phage S-MbCM100 YP_009007981.1
Synechococcus phage S-P4 YP_009816057.1
Synechococcus phage S-P4 YP_009815980.1
Synechococcus phage S-PM2 YP_195267.1
Synechococcus phage S-PM2 YP_195146.1
Synechococcus phage S-RIM2 R1_1999 YP_007675592.1
Synechococcus phage S-RIM2 R1_1999 YP_007675523.1
Synechococcus phage S-RIM8 YP_009783035.1
Synechococcus phage S-RIM8 YP_009782959.1
Synechococcus phage S-RIM8 A.HR1 YP_007518137.1
Synechococcus phage S-RIM8 A.HR1 YP_007518207.1
Synechococcus phage S-RSM4 YP_003097331.1
Synechococcus phage S-ShM2 YP_004322796.1
Synechococcus phage S-ShM2 YP_004322724.1
Synechococcus phage S-SKS1 YP_007674601.1
Synechococcus phage S-SKS1 YP_007674496.1
Synechococcus phage S-SM1 YP_004322962.1
Synechococcus phage S-SM1 YP_004323035.1
Synechococcus phage S-SM2 YP_004322224.1
Synechococcus phage S-SM2 YP_004322280.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677281.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677212.1
Synechococcus phage S-SSM5 YP_004324664.1
Synechococcus phage S-SSM5 YP_004324739.1
Synechococcus phage S-SSM7 YP_004324098.1
Synechococcus phage S-SSM7 YP_004324205.1
Synechococcus phage S-T4 YP_009810930.1
Synechococcus phage S-T4 YP_009810786.1
Synechococcus phage S-WAM1 YP_009325114.1
Synechococcus phage S-WAM1 YP_009325039.1
Synechococcus phage S-WAM2 YP_009324197.1
Synechococcus phage S-WAM2 YP_009324294.1
Synechococcus phage Syn19 YP_004323890.1
Synechococcus phage Syn19 YP_004323962.1
Synechococcus phage Syn30 YP_007877931.1
Synechococcus phage Syn30 YP_007877793.1
Synechococcus phage syn9 YP_717811.1
Synechococcus phage syn9 YP_717742.1
Synechococcus virus S-PRM1 YP_010097735.1
Synechococcus virus S-PRM1 YP_010097867.1
Tenacibaculum phage pT24 YP_009876716.1
Tenacibaculum phage PTm1 YP_009873724.1
Thermus phage phiYS40 YP_874040.1
Thermus phage TMA YP_004782234.1
Tsukamurella phage TPA2 YP_004286299.1
Vaccinia virus YP_233020.1
Variola virus NP_042166.1
Verrucomicrobia phage P8625 YP_009221581.1
Vibrio phage 2 TSL-2019 YP_009843298.1
Vibrio phage Achelous YP_010101824.1
Vibrio phage AG74 YP_010108092.1
Vibrio phage Aphrodite1 YP_009622210.1
Vibrio phage Athena YP_010108675.1
Vibrio phage Bennett YP_010105641.1
Vibrio phage Brizo YP_010102480.1
Vibrio phage Ceto YP_009621141.1
Vibrio phage Chester YP_010105835.1
Vibrio phage Cody YP_010108286.1
Vibrio phage Gary YP_010114220.1
Vibrio phage henriette 12B8 YP_007878011.1
Vibrio phage JSF10 YP_009618476.1
Vibrio phage JSF12 YP_009794815.1
Vibrio phage KVP40 NP_899623.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125195.1
Vibrio phage phi 3 YP_009207579.1
Vibrio phage Pontus YP_010102669.1
Vibrio phage pTD1 YP_009599400.1
Vibrio phage pVp-1 YP_007007835.1
Vibrio phage pYD21-A YP_007674015.1
Vibrio phage pYD38-A YP_008126221.1
Vibrio phage pYD38-B YP_008130240.1
Vibrio phage Quinn YP_010108479.1
Vibrio phage River4 YP_010107899.1
Vibrio phage SIO-2 YP_004957573.1
Vibrio phage Thalassa YP_009621333.1
Vibrio phage USC-1 YP_009847845.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201372.1
Vibrio phage VAP7 YP_009845818.1
Vibrio phage vB_VchM-138 YP_007006398.1
Vibrio phage vB_VchM_Kuja YP_009854206.1
Vibrio phage vB_VpS_PG07 YP_009808561.1
Vibrio phage VH7D YP_009006294.1
Vibrio phage VP4B YP_009626071.1
Vibrio phage VpKK5 YP_009126858.1
Vibrio phage YC YP_009838354.1
Vibrio virus 2019VC1 YP_010065055.1
Xanthomonas phage FoX1 YP_010106665.1
Xanthomonas phage FoX2 YP_010106748.1
Xanthomonas phage FoX5 YP_010106907.1
Xanthomonas phage KPhi1 YP_010052560.1
Xanthomonas phage OP2 YP_453670.1
Xanthomonas phage vB_XveM_DIBBI YP_006383642.1
Xanthomonas phage XPP1 YP_010052454.1
Xanthomonas phage XPV1 YP_010052484.1
Xanthomonas virus phiXaf18 YP_010052649.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089783.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623884.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010077065.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091486.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091215.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149424.1
Yersinia phage phiR1-37 YP_004934355.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236020.1
Yersinia phage phiR2-01 YP_007237094.1
Yersinia phage PST YP_009153781.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077173.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200443.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077681.1
Yokapox virus YP_004821475.1