Virus Orthologous Group

ID VOG04038
Description Genome polyprotein
Last Common Ancestor Viruses;Riboviria;Orthornavirae;Pisuviricota;Pisoniviricetes;Picornavirales;Picornaviridae;Paavivirinae
Genomes in this VOG and LCA 5
Genomes total in LCA 8
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1