Virus Orthologous Group

ID VOG02485
Description Protein LF2
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Herpesviridae;Gammaherpesvirinae
Genomes in this VOG and LCA 31
Genomes total in LCA 44
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1