Virus Orthologous Group

ID VOG02441
Description Apoptosis regulator BALF1
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Herpesviridae;Gammaherpesvirinae
Genomes in this VOG and LCA 20
Genomes total in LCA 39
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1