Virus Orthologous Group

ID VOG02341
Description Envelope glycoprotein UL130
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Herpesviridae;Betaherpesvirinae;Cytomegalovirus
Genomes in this VOG and LCA 7
Genomes total in LCA 10
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1