Virus Orthologous Group

ID VOG02250
Description Putative phage-related protein YobO
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;Caudovirales
Genomes in this VOG and LCA 174
Genomes total in LCA 3351
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 0
Virus specific (low stringency) 0