Virus Orthologous Group

ID VOG02202
Description N1
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Orthoherpesviridae;Gammaherpesvirinae;Rhadinovirus
Genomes in this VOG and LCA 4
Genomes total in LCA 12
Virus specific (high stringency) 0
Virus specific (medium stringency) 0
Virus specific (low stringency) 0