Virus Orthologous Group

ID VOG01872
Description DNA helicase/primase complex-associated protein
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Peploviricota;Herviviricetes;Herpesvirales;Herpesviridae;Gammaherpesvirinae
Genomes in this VOG and LCA 6
Genomes total in LCA 39
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1