Virus Orthologous Group

ID VOG01473
Description hypothetical protein
Last Common Ancestor Viruses;Duplodnaviria;Heunggongvirae;Uroviricota;Caudoviricetes;Schitoviridae;Migulavirinae;Luzseptimavirus
Genomes in this VOG and LCA 2
Genomes total in LCA 2
Virus specific (high stringency) 1
Virus specific (medium stringency) 1
Virus specific (low stringency) 1